Narzędzia:

29.09.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia (cd.) (P8-08/15).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych (P8-09/15).
  Materiały:
  Projekt OPZZ

           retransmisja  posiedzenia

29.07.2015 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (cd.) (P8-06/15).
        retransmisja posiedzenia

15.07.2015 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (cd.) (P8-06/15).
            retransmisja posiedzenia
            
Notatka

7.07.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. (cd.) (P8-05/15).
  Materiały:
  Odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania tzw. śmierci mózgowej (P8-07/15).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia, mającej na celu nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów (P8-08/15).

          retransmisja posiedzenia

2.07.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13.
  Projekt Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Pismo MPiPS
  Pismo MPiPS
  Odpowiedź MPiPS
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (cd.) (P8-06/15).

          retransmisja posiedzenia

10.06.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości (cd.) (P8-20/14).
  Materiały:
  Minister Finansów
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. (P8-05/15).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (P8-06/15).
 4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2014 roku petycji.

            retransmisja posiedzenia

19.05.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (cd.) (P8-02/14.
  Opinia prawna Biura Legislacyjnego
  Wyrok Trybunału Konstytucyjego
  Pismo MPiPS
  Autorzy petycji
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
  Pismo MPiPS
  Pismo MPiPS
  Odpowiedź MPiPS
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie poświadczenia zgodności kopii dokumentów z oryginałami w postępowaniu administracyjnym (cd.) (P8-03/15).
  Opinia MS
  Opinia MAiC
 4. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2014 roku petycji.

           retransmisja posiedzenia

22.04.2015 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji o osoby, które podlegały represjom politycznym w latach 1971-1989 (cd.) (P8-06/13)

 retransmisja posiedzenia

9.04.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyeliminowania z obrotu handlowego substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy (P8-04/15).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945-1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) (P8-24/14).
  Materiały do posiedzenia:
  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 zapis video cz. 1.

 zapis video cz. 2.

25.03.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyłączenia z definicji dochodu dla świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości czynszowych (cd.) (P8-01/15).
  Notatka  -Kancelaria Senatu Biuro Legislacyjne
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie poświadczenia zgodności kopii dokumentów z oryginałami w postępowaniu administracyjnym (P8-03/15).

             retransmisja posiedzenia

11.03.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu poszerzenia w ustawie kombatanckiej katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych „żołnierzy-górników” (cd.) (P8-22/14).
  Materiały do posiedzenia:
  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1
  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945-1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) (P8-24/14).
  Materiały do posiedzenia:
  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia dla gmin obowiązku podlegania podatkowi od nieruchomości (cd.) (P8-21/14).
  Materiały do posiedzenia:
  Minister Finansów 1
  Minister Finansów 2

 retransmisja posiedzenia

3.03.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (cd.) (P8-02/14).
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
  Pismo MPiPS
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
  Pismo MPiPS 1
  Pismo MPiPS 2
  Pismo MPiPS 2
  Pismo MPiPS 4
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyłączenia z definicji dochodu dla świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości czynszowych (P8-01/15).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego (P8-02/15).

           retransmisja posiedzenia

28.01.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w zakresie nowelizacji Regulaminu Senatu w przedmiocie oświadczenia senatorskiego (P8-23/14).
  Materiały:
  Opinia 1
  Opinia 2
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945-1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (P8-24/14).

 

            retransmisja posiedzenia

28.01.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony dzieci przed skutkami konfliktu rodzinnego i zabezpieczenia prawa do kontaktu z rodzicami (cd.) (P8-16/14).
  Materiały:
  Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich
  Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości
  Opinia Rzecznka Praw Dziecka
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu poszerzenia w ustawie kombatanckiej katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych "żołnierzy górników" (cd.)  ( P8-22/14).
  Materiał:
  Urząd Do Spraw Kombatantów I Osób Represjonowanych
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia dla gmin obowiązku podlegania podatkowi od nieruchomości (cd.) (P8-21/14).
  Materiały:
  Minister Finansów
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości (cd.) (P8-20/14).
  Materiały:
  Minister Finansów

 

            retransmisja posiedzenia

26.11.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej dla prowadzących pozarolniczą działalność (P8-19/14).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu poszerzenia w ustawie kombatanckiej katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych "żołnierzy górników" (P8-22/14).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości (P8-20/14).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia dla gmin obowiązku podlegania podatkowi od nieruchomości (P8-21/14).

 retransmisja posiedzenia

18.11.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej anonimizacji danych o miejscu zamieszkania świadków wykroczeń (cd.) (P8-17/14).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (cd.) (P8-02/14).
  Pismo MPiPS
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony dzieci przed skutkami konfliktu rodzinnego i zabezpieczenia prawa do kontaktu z rodzicami (cd.) (P8-16/14).
  Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich
  Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości
  Opinia Rzecznka Praw Dziecka

 zapis video

15.10.2014 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad przyznawania ulgi rodzinnej na dziecko studiujące, które w danym roku wstąpiło w związek małżeński (cd.) (P8-15/14).

          retransmisja posiedzenia

30.09.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej anonimizacji danych o miejscu zamieszkania świadków wykroczeń (P8-17/14).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych do kręgu uprawnionych do otrzymywania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (P8-18/14).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony dzieci przed skutkami konfliktu rodzinnego i zabezpieczenia prawa do kontaktu z rodzicami (P8-16/14).

                       retransmisja posiedzenia cz. 2

 

18.09.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom za przedłużony okres zasadniczej służby wojskowej w stanie wojennym (cd.) (P8-13/14)
  Opinie:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej dodania inwokacji do roty ślubowań obowiązujących w korporacjach prawniczych (P8-14/14).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad przyznawania ulgi rodzinnej na dziecko studiujące, które w danym roku wstąpiło w związek małżeński (P8-15/14).

            retransmisja posiedzenia

30.07.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej inicjatywy ustawodawczej w celu przywrócenia prawa do korzystania z karty parkingowej osobom z nieswoistymi zapaleniami jelita (P8-11/14).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia przepisów o ustanawianiu odrębnej własności lokali wybudowanych z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego cd.) (P8-15/13)
  Materiały:
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Ustawa -projekt
  Uzasadnienie
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (cd.) (P8-02/14).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uchylenie art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (cd.) (P8-17/12).
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej usprawnienia wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej oraz doprecyzowania podstawy zaskarżenia (P8-12/14)
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom za przedłużony okres zasadniczej służby wojskowej w stanie wojennym (P8-13/14).

          retransmisja posiedzenia

 

22.07.2014 r.

 1. Rozpatrzenie ustawy o petycjach (druk senacki nr 686, druki sejmowe nr 2135, 2455 i 2455-A).

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania osobom bezrobotnym prawa do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego (cd.) (P8-06/14).
  Materiały:
  Minister Infrastruktury i Rozwoju
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia podstawy prawnej oraz zasady zwrotu nieruchomości rolnych i lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretów PKWN (cd.) (P8-13/13).
  Materiały:
  Biuro legislacyjne Kancelarii Senatu
  Minister Sprawiedliwości

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia przepisów o ustanawianiu odrębnej własności lokali wybudowanych z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (cd.) (P8-15/13).
  Materiały:
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Ustawa -projekt
  Uzasadnienie

 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania zadośćuczynienia lub odszkodowania dla byłych junaczek i junaków wykonujących pracę w ramach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948-1955 (cd.) (P8-01/14).
  Materiały:
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Instytut Pamięci Narodowej
  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie 500. rocznicy bitwy pod Orszą (cd.) (P8-07/14).

          retransmisja posiedzenia

26.06.2014 r.

Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2013 roku petycji.

 retransmisja posiedzenia

 

10.06.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu (cd.) (P8-08/14)

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nadania doktorom nauk prawnych uprawnień do samodzielnego sporządzania skarg kasacyjnych i skargi konstytucyjnej (P8-10/14).

 3. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2013 roku petycji.
      retransmisja posiedzenia

29.05.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu (P8-08/14).

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej ustanawiającej 3 października Narodowym Dniem Pamięci Pomordowanych Mieszkańców Warszawy 1944 r. (P8-09/14).

           retransmisja posiedzenia

20.05.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania osobom bezrobotnym prawa do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego (P8-06/14).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie 500. rocznicy bitwy pod Orszą (P8-07/14).

            retransmisja posiedzenia

14.05.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia podstawy prawnej oraz zasady zwrotu nieruchomości rolnych i lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretów PKWN (cd.) (P8-13/13).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia przepisów o ustanawianiu odrębnej własności lokali wybudowanychz kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (cd.) (P8-15/13,projekt ustawyuzasadnienie).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (cd.) (P8-02/14).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania zadośćuczynienia lub odszkodowania dla byłych junaczek i junaków wykonujących pracę w ramach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948-1955 (cd.) (P8-01/14).
   retransmisja  posiedzenia

24.04.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany zasad ustalania wysokości emerytury osób urodzonych po 1948 r. pobierających wcześniejszą emeryturę (cd.) (P8-05/14)
  Materiał 1
  Materiał 2
  Opinia
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zaostrzenie przepisów prawa karnego dotyczących przemocy seksualnej (P8-04/14).

            retransmisja posiedzenia

13.03.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie prawa do renty rodzinnej uczestnikom studiów doktoranckich (P8-03/14).
 2. Rozpatrzenie opinii prawnej w sprawie petycji dotyczących emerytur kobiet urodzonych w 1953 roku.
  Materiał
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany zasad ustalania wysokości emerytury osób urodzonych po 1948 r. pobierających wcześniejszą emeryturę (P8-05/14).

                      rertansmisja posiedzenia cz. 2

25.02.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego nauczycieli praktycznej nauki zawodu (cd.) (P8-17/13).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Projekt 
  ustawy
  Opinia MEN
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji o osoby, które podlegały represjom politycznym w latach 1971-1989 (cd.) (P8-06/13).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zrównanie praw osób internowanych w specjalnych karnych obozach wojskowych na przełomie 1982 i 1983 r. z prawami innych internowanych (cd.) (P8-11/13).
 4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uchwalenia ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1971 – 1989 (cd.) (P8-14/13).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania zadośćuczynienia lub odszkodowania dla byłych junaczek i junaków wykonujących prace w ramach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948–1955  (P8-01/14).

 retransmisja posiedzenia

19.02.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia przepisów o ustanawianiu odrębnej własności lokali wybudowanych z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (cd.) (P8-15/13).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania statusu asystenta osoby niepełnosprawnej (cd.) (P8-16/13).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uchylenie art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (cd.) (P8-17/12).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (P8-02/14).

 retransmisja posiedzenia

21.01.2014 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (cd.) (P8-03/13).

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia podstawy prawnej oraz zasady zwrotu nieruchomości rolnych i lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretów PKWN (cd.) (P8-13/13).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Minister Sprawiedliwości

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego nauczycieli praktycznej nauki zawodu (cd.) (P8-17/13).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Minister Edukacji Narodowej

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (P8-18/13).
   retransmisja posiedzenia

3.12.2013 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego (P8-17/13).

          retransmisja posiedzenia

28.11.2013 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania statusu asystenta osoby niepełnosprawnej (P8-16/13).

           retransmisja posiedzenia

14.11.2013 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu (cd.) (P8-04/13).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (cd.) (P8-03/13).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zrównanie praw osób internowanych w specjalnych karnych obozach wojskowych na przełomie 1982 i 1983 r. z prawami innych internowanych (cd.) (P8-11/13).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uchwalenia ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1971-1989 (P8-14/13).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia podstawy prawnej oraz zasady zwrotu nieruchomości rolnych i lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretów PKWN (P8-13/13).
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia przepisów o ustanawianiu odrębnej własności lokali wybudowanych z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (P8-15/13).

          retransmisja posiedzenia

8.10.2013 r.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o petycjach (cd.) (druk senacki nr 285) – wysłuchanie publiczne.

Opinie, stanowiska, materiały:
Minister 
Sprawiedliwości
Prezes
 Naczelnego Sądu Administracyjnego
Minister
 Finansów
Prokuratoria
 Generalna Skarbu Państwa
Ministerstwo
 Administracji i Cyfryzacji
Helsińska
 Fundacja Praw Człowieka
Przewodniczący
 Krajowej Rady Sądownictwa

 retransmisja posiedzenia

17.09.2013 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy - Prawo farmaceutyczne (cd.) (P8-07/13).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (cd.) (P8-03/13).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Minister Pracy i Polityki Społecznej
  Minister Zdrowia
  Prezes ZUS
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu (cd.) (P8-04/13).
  Opinie, materiały, stanowiska:
  Minister Sprawiedliwości
  Trybunał Konstytucyjny
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dla upamiętnienia 600. rocznicy zawarcia Unii Horodelskiej (cd.) (P8-10/13).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zrównanie praw osób internowanych w specjalnych karnych obozach wojskowych na przełomie 1982 i 1983 r. z prawami innych internowanych (P8-11/13).

           retransmisja posiedzenia

6.08.2013 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (cd.) (P8-03/13).
  Opinie, materiały, stanowiska:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Minister Pracy i Polityki Społecznej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu (cd.) (P8-04/13)
  Opinie, materiały, stanowiska:
  Minister Sprawiedliwości
  Trybunał Konstytucyjny
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania emerytom (wdowom, wdowcom) prawa do dodatku wysokości 50% emerytury zmarłego współmałżonka (P8-09/13).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dla upamiętnienia 600. rocznicy zawarcia Unii Horodelskiej (P8-10/13).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia niedzieli jako świątecznego dnia wolnego od pracy (P8-12/13).

 retransmisja posiedzenia

19.06.2013 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy - Prawo farmaceutyczne (P8-07/13).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o waloryzacji emerytur i rent byłych żołnierzy zawodowych (P8-08/13).
 3. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2012 roku petycji.

            retransmisja posiedzenia

2.07.2013 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (cd.) (P-19/10)
 2. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2012 roku petycji.

           retransmisja posiedzenia

14.05.2013 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie emerytom i rencistom prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (P8-03/13).

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zwolnienie z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu (P8-04/13).

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany zasad opracowywania książki praktyki zawodowej, będącej elementem przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane (P8-05/13).

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji o osoby, które podlegały represjom politycznym w latach 1971-1989 (P8-06/13).

 retransmisja posiedzenia

6.02.2013 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia prac nad inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie nowego systemu orzekania o niepełnosprawności (cd.) (P8-01/12).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej poszerzenia definicji działalności równorzędnej z działalnością kombatancką o uczestników tajnej organizacji nauczycielskiej (P8-01/13).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie podwyższenia najniższych emerytur i rent do co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia (P8-02/13).

16.01.2013 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego (cd.) (P-16/10).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pedagogów i wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy (cd.) (P-11/11).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania procedury "in vitro" oraz wsparcia upowszechnienia naprotechnologii (cd.) (P-16/12).

 retransmisja posiedzenia

5.12.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy -Prawo ochrony środowiska w celu wyłączenia Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej z obowiązku dokonywania zgłoszeń instalacji radiokomunikacyjnej użytkowanej przez tę służbę w zakresie nie obejmującym obowiązku wynikającego z prawa budowlanego (cd.) (P8-12/12).
  Opinie: Minister Środowiska
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania procedury "in vitro" oraz wsparcia upowszechnienia naprotechnologii (P8-16/12).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uchylenie art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (P8-17/12).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w taki sposób, by status pracownika ochrony posiadającego licencję pierwszego lub drugiego stopnia był wyższy niż pracownika ochrony bez licencji (P8-18/12).

         retransmisja posiedzenia

16.10.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o Straży Granicznej uprawnienia do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstwa handlu ludźmi funkcjonariuszom Straży Granicznej (cd.) (P8-06/12).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za okresy składkowe pozostawanie bez pracy wskutek represji politycznych (1981-1989) (cd.) (P8-09/12).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na dyscyplinowaniu niesolidnych dłużników - nabywców towarów lub usług, niepłacących za nie terminowo do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku od towarów i usług (P8-15/12).

           retransmisja posiedzenia

2.10.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o Straży Granicznej uprawnienia do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstwa handlu ludźmi funkcjonariuszom Straży Granicznej (cd.) (P8-06/12).
  Opinie:
  Minister Spraw Wewnętrznych
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P8-07/12).
  Opinie:
  Minister Finansów
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zniesienie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych emerytur i rent (cd.) (P8-03/12).
  Opinie:
  Opracowanie OE-191
  Prezes ZUS
  Minister Finansów
  Minister Pracy i Polityki Społecznej
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (P8-08/12).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za okresy składkowe pozostawanie bez pracy wskutek represji politycznych (1981-1989) (P8-09/12).
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie podstawy do wnoszenia pism procesowych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym w postępowaniu sądowo-administracyjnym (P8-10/12).
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w celu ustanowienia roku 2013 Rokiem Unii Horodelskiej dla upamiętnienia 600. rocznicy jej zawarcia (P8-11/12).
 8. Rozpatrzenie petycji dotyczacej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska w celu wyłączenia Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej z obowiązku dokonywania zgłoszeń instalacji radiokomunikacyjnej użytkowanej przez tę służbę w zakresie nie obejmującym obowiązku wynikającego z prawa budowlanego (P8-12/12).
 9. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 (P8-13/12).
 10. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zwolnienia z podatków i opłat loterii fantowych, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć, z których dochody przeznaczane są na cele społeczności lokalnych (P8-14/12).

1.08.2012 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliwowych (cd.) (P8-05/12).

 retransmisja posiedzenia

19.07.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P8-07/12).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o Straży Granicznej uprawnienia do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstwa handlu ludźmi funkcjonariuszom Straży Granicznej (cd.) (P8-06/12).
  Opinie:
  Minister Spraw Wewnętrznych
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliwowych (cd.) (P8-05/12).
  Opinie:
  Minister Zdrowia
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Związek Województw RP

 retransmisja posiedzenia

5.07.2012 r.

 • Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję petycji w 2012 r.
 • Rozpatrzenie petycji dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa  (P8-07/12).

22.05.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu uczczenie pamięci i wkładu polskich kryptologów - Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego - w złamaniu szyfru Enigmy (P8-01/11).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o Straży Granicznej uprawnienia do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstwa handlu ludźmi funkcjonariuszom Straży Granicznej (P8-06/12).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliwowych (P8-05/12).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie dnia 29 września Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego (P8-04/12).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zniesienie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych emerytur i rent (P8-03/12).

8.05.2012 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu (żołnierzy górników), którzy z tytułu przymusowego zatrudnienia stali się inwalidami wojskowymi (cd.) (P8-02/11).

15.03.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji mającej na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach prawa, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia (cd.) (P-04/11).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia podmiotowego definicji kombatanta w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (cd.) (P8-06/11).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pedagogów i wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy (cd.) (P-11/11).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu (żołnierzy górników), którzy z tytułu przymusowego zatrudnienia stali się inwalidami wojskowymi (cd.) (P8-02/11).

22.02.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zwiększenia pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (cd.) (P-19/10).
 2. Rozpatrzenie petycji mającej na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach prawa, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia (cd.) (P-04/11).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (P-10/09).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia podmiotowego definicji kombatanta w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (P8-06/11).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów ustawy o orderach i odznaczeniach w sprawie nadawania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności (P8-05/11).

21.02.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uczczenia pamięci generała Stanisława Maczka (cd.) (P8-02/12).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu podniesienie kwoty renty socjalnej (cd.) (P-21/10).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego (cd.) (P-16/10).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wzmocnienia ochrony praw lokatorów (cd.) (P-04/10).
 5. Rozpatrzenie petycji mającej na celu umożliwienie obserwacji przebiegu wyborów w Polsce oraz pracy organów wyborczych, w tym obwodowych komisji wyborczych, przez niezależnych obserwatorów krajowych (P8-04/11).
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie nowego systemu orzekania o niepełnosprawności (P8-01/12).

3.02.2012 r.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uczczenia pamięci generała Stanisława Maczka (P8-02/12).

10.01.2012 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień rad gmin do różnicowania stawek podatku od nieruchomości (cd.) (P-08/11).
 2.  Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę przepisów o finansowaniu partii politycznych (cd.) (P-10/11).
 3.  Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pedagogów i wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy (cd.) (P-11/11).
 4.  Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu uczczenie pamięci i wkładu polskich kryptologów - Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego - w złamaniu szyfru Enigmy (P8-01/11).
 5.  Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu (żołnierzy górników), którzy z tytułu przymusowego zatrudnienia stali się inwalidami wojskowymi (P8-02/11).
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmodernizowanie struktury i działania Służby Celnej oraz sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych i resortowych (P8-03/11).