Narzędzia:
z62
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku
(druk nr 656)
 656o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku (druk nr 656) Biuro Legislacyjne
Renata Bronowska
do druku 656
Opinia do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druk nr 709) 709o.pdf

Opinia do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druk nr 709) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 709
Ekspertyza dotycząca
zasadności, celowości
i skutków wejścia w życie
art.7 ustawy o ochronie
dziedzictwa narodowego
związanego z nazwami
obiektów przestrzeni
publicznej oraz pomnikami
(druk senacki nr 644) oe_393.pdf

Ekspertyza dotycząca zasadności, celowości i skutków wejścia w życie art.7 ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami (druk senacki nr 644) Jan Dworak
z62
Poprzednia strona