Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych 
(druk nr 304)
 304m.pdf

MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (druk nr 304) BL do druku 304
MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do  ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk nr 302)
 302m.pdf

MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk nr 302) BL do druku 302
Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID¬19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(druk nr 271 S)
 271sm.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID¬19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 271 S) BL do druku 271 S
Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
(druk nr 239 S) 239sm.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 239 S) BL do druku 239 S
Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. 
o służbie zagranicznej
(druk nr 316)
 316sm.pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (druk nr 316) BL do druku 316 S
Materiał porównawczy do  ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 312)
 312m.pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 312) BL do druku 312
Materiał porównawczy do  ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.
o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
(druk nr 311)
 311m.pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (druk nr 311) BL do druku 311
Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
(druk nr 187 S)
 187sm.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 187 S) BL do druku 187 S
Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 91 S)
 91sm.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 91 S) BL do druku 91 S
MATERIAŁ PORÓWNAWCZY
do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 335)
 335m.pdf

MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 335) bl do druku 335
Poprzednia strona