Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
(druk nr 251)
 251o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) BL
Aldona Figura
do druku 251
Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.
(druk nr 243)
 243o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (druk nr 243) BL
Maciej Telec
do druku 243
Materiał porównawczy
do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
(druk nr  186 S)
 186m.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 186 S) BL do druku 186
Ocena skutków regulacji - ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osr_druk_247.pdf

Ocena skutków regulacji - ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych BL
do druku 247
Ocena skutków regulacji - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy osr_druk_227.pdf

Ocena skutków regulacji - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy BL
Beata Mandylis
Marian Fałek
do druku 227
Materiał porównawczy
do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr  232 S)
 232_s_m.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 232 S) BL do druku 232 S
MATERIAŁ PORÓWNAWCZY
do ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk nr 279)
 279m.pdf

MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk nr 279) BL do druku 279
Opinia do ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości
(druk nr 297)
 297o.pdf

Opinia do ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 297) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 297
Opinia do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,  sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 300o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 300
Materiał porównawczy do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr  186 S)
 186_s_m.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 186 S) BL do druku 186 S
Poprzednia strona