Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia na temat projektu uchwały o zmianie Regulaminu Senatu (druk senacki nr 72) oe-287.pdf

OE-287

Opinia na temat projektu uchwały o zmianie Regulaminu Senatu (druk senacki nr 72) dr hab. Marcin Michał Wiszowaty
Opinie w przedmiocie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19,  innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych (druk nr 83) oe-286.pdf

OE-286

Opinie w przedmiocie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 83) prof. Marek Chmaj
prof. Hubert Izdebski
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 71) 071o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr 71) Biuro Legislacyjne

Iwona Kozera-Rytel
do druku 71
Opinia o ustawie budżetowej na rok 2020 (do druku 70) oe-285.pdf

OE-285

Opinia o ustawie budżetowej na rok 2020 (do druku 70) dr Wojciech Misiąg
Opinia na temat założeń makroekonomicznych do ustawy budżetowej na rok 2020 (do druku 70) oe-284.pdf

OE-284

Opinia na temat założeń makroekonomicznych do ustawy budżetowej na rok 2020 (do druku 70) dr Andrzej Bratkowski
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 69) 069_o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69) Biuro Legislacyjne

Maciej Telec

do druku 69
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 68) 068o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 68) Biuro Legislacyjne

Maciej Telec
do druku 68
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61) 061o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61) Biuro Legislacyjne

Jakub Zabielski
do druku 61
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 60)

 060o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 60) Biuro Legislacyjne

Adam Niemczewski
do druku 60
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 59) 059o.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 59) Biuro Legislacyjne

Marek Jarentowski
do druku 59
Poprzednia strona