Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia prawna w przedmiocie odpowiedzi na pytania Komisji Ustawodawczej Senatu RP, powstałe w związku z pracami komisji nad uchwaloną przez Sejm RP dnia 12 maja 2020 r. Ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 118o_prof__chmaj.pdf

Opinia prawna w przedmiocie odpowiedzi na pytania Komisji Ustawodawczej Senatu RP, powstałe w związku z pracami komisji nad uchwaloną przez Sejm RP dnia 12 maja 2020 r. Ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego prof. dr hab. Marek Chmaj do druku 118
Opinia prawna

sporządzona w związku z rozpatrywaniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością glosowania korespondencyjnego (druk nr 118) 118o__prof_patyra_.pdf

Opinia prawna sporządzona w związku z rozpatrywaniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością glosowania korespondencyjnego (druk nr 118) dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS do druku 118
Materiał Porównawczy do  ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 
(druk nr 207)
 207m.pdf

Materiał Porównawczy do ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druk nr 207) BL do druku 207
Materiał porównawczy do  ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych (druk nr 211)
 211m.pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych (druk nr 211) BL do druku 211
Materiał porównawczy do  ustawy z dnia 17 września 2020 r. o Funduszu Medycznym 
(druk nr 210)
 210m.pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 września 2020 r. o Funduszu Medycznym (druk nr 210) BL do druku 210
Materiał porównawczy do  ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw  (druk nr 213)
 213m.pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 213) BL do druku 213
Materiał porównawczy do  ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
(druk nr 205)
 205m.pdf

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 205) BL do druku 205
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) 251o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 251) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 251
Materiał porównawczy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 254) 254m.pdf

Materiał porównawczy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 254) BL do druku 254
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 254)
 254o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 254) BL
Iwona Kozera-Rytel
do druku 254
Poprzednia strona