Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 35) 035o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 35) Biuro Legislacyjne

Danuta Drypa
do druku 35
Opinia Prawna dotycząca ustawy o zmianie ustawy o radiofonii telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk 35) oe-282.pdf

OE-282

Opinia Prawna dotycząca ustawy o zmianie ustawy o radiofonii telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk 35) Wojciech Dziomdziora do druku 35
Przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej w finansach publicznych w latach 2015-2019 oe-281_.pdf

OE-281

Przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej w finansach publicznych w latach 2015-2019 dr Tomasz Mariusz Budzyński
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  (druk nr 34) 034o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk nr 34) Biuro Legislacyjne

Jakub Zabielski
do druku 34
Opinia o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (druk nr 33) 033o.pdf

Opinia o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 33) Biuro Legislacyjne

Michał Gil
do druku 33
Opinia prawna na temat zgodności ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 30) ze zobowiązaniami

międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej oe-280-1.pdf

OE-280

Opinia prawna na temat zgodności ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 30) ze zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Władysław Czapliński do druku 30
Aneks do opinii prawnej na temat zgodności ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw ze zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 30) aneks_do_oe_280.pdf

Aneks do OE-280

Aneks do opinii prawnej na temat zgodności ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw ze zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 30) Prof. dr hab. Władysław Czapliński do druku 30
Opinia prawna w przedmiocie oceny ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w świetle prawa Unii Europejskiej

(druk senacki nr 30) oe_279.pdf

OE-279

Opinia prawna w przedmiocie oceny ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w świetle prawa Unii Europejskiej (druk senacki nr 30) Prof. dr hab. Robert Grzeszczak do druku 30
System egzekucji roszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ograniczeń egzekucji, niespójności uregulowań dotyczących egzekucji cywilnej i administracyjnej, kolejności zaspokajania wierzycieli oraz społecznych i ekonomicznych skutków egzekucji w świetle rozwiązań postulowanych w petycji (P9-31/19) oe-278.pdf

OE-278

System egzekucji roszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ograniczeń egzekucji, niespójności uregulowań dotyczących egzekucji cywilnej i administracyjnej, kolejności zaspokajania wierzycieli oraz społecznych i ekonomicznych skutków egzekucji w świetle rozwiązań postulowanych w petycji (P9-31/19) Dr hab. Maciej Muliński
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) 030o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) Biuro Legislacyjne

Katarzyna Konieczko
do druku 30
Poprzednia strona