Narzędzia:
z21
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
MATERIAŁ PORÓWNAWCZY
do ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk nr 279)
 279m.pdf

MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk nr 279) BL do druku 279
Opinia do ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości
(druk nr 297)
 297o.pdf

Opinia do ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 297) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku 297
Opinia do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,  sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
 300o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 300
Opinia do ustawy o rezerwach strategicznych
(druk nr 304)
 304o.pdf

Opinia do ustawy o rezerwach strategicznych (druk nr 304) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 304
Materiał porównawczy do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr  186 S)
 186_s_m.pdf

Materiał porównawczy do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 186 S) BL do druku 186 S
MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych 
(druk nr 304)
 304m.pdf

MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (druk nr 304) BL do druku 304
MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do  ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk nr 302)
 302m.pdf

MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk nr 302) BL do druku 302
z21
Poprzednia strona