Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 137) 137o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 137) Biuro Legislacyjne

Adam Niemczewski
do druku 137
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 136) 136o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 136) Biuro Legislacyjne

Mirosław Reszczyński
do druku 136
Opinia do ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druk nr 135) 135o.pdf

Opinia do ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druk nr 135) Biuro Legislacyjne

Maciej Telec
do druku 135
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 134) 134o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 134) Biuro Legislacyjne

Mirosław Reszczyński
do druku 134
Opinia do ustawy o  udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk nr 132) 132o.pdf

Opinia do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk nr 132) Biuro Legislacyjne

Jakub Zabielski
do druku 132
Opinia do uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131) 131o.pdf

Opinia do uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131) Biuro Legislacyjne

Piotr Magda
do druku 131
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 130) 130o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 130) Biuro Legislacyjne

Maciej Telec
do druku 130
Opinia prawna w przedmiocie: Odpowiedzi na pytania Komisji Ustawodawczej Senatu RP, powstałe w związku z pracami komisji nad uchwaloną przez Sejm RP dnia 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. oe-300.pdf

OE-300

Opinia prawna w przedmiocie: Odpowiedzi na pytania Komisji Ustawodawczej Senatu RP, powstałe w związku z pracami komisji nad uchwaloną przez Sejm RP dnia 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Prof. dr hab. Marek Chmaj do druku 118
Opinia o konstytucyjnych podstawach zarządzenia wyborów Prezydenta RP po 23 maja 2020 r. oe-299.pdf

OE-299

Opinia o konstytucyjnych podstawach zarządzenia wyborów Prezydenta RP po 23 maja 2020 r. dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski do druku 118
Opinia prawna sporządzona w związku z rozpatrywaniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością glosowania korespondencyjnego (druk nr 118) oe-298.pdf

OE-298

Opinia prawna sporządzona w związku z rozpatrywaniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością glosowania korespondencyjnego (druk nr 118) Dr hab. prof. UMCS Sławomir Patyra do druku 118
Poprzednia strona