Narzędzia:

Poprzednia strona
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) 030o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) Biuro Legislacyjne

Katarzyna Konieczko
do druku 30
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 29) 029o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 29) Biuro Legislacyjne

Szymon Giderewicz
do druku 29
Opinia o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  (druk nr 28) 028-1o.pdf

Opinia o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 28) Biuro Legislacyjne

Michał Gil
do druku 28
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 22) 022o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 22) Biuro Legislacyjne

Adam Niemczewski
do druku 22
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  (druk nr 21) 021opop.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 21) Biuro Legislacyjne

Danuta Drypa
do druku 21
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 20) 020o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 20) Biuro Legislacyjne

Bożena Langner
do druku 20
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 19) 019o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 19) Biuro Legislacyjne

Szymon Giderewicz
do druku 19
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 18) 018o.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 18) Biuro Legislacyjne

Szymon Giderewicz
do druku 18
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 14) 014o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 14) Biuro Legislacyjne

Szymon Giderewicz
do druku 14
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 13) 013o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 13) Biuro Legislacyjne

Danuta Drypa
do druku 13
Poprzednia strona