Narzędzia:
Nr,
wersja pdf
Tytuł Autor Do druku,
inne informacje
Ekspertyza w przedmiocie: legalności zakupu i wykorzystywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu „Pegasus” oe-381.pdf

OE-381

Ekspertyza w przedmiocie: legalności zakupu i wykorzystywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu „Pegasus” R.pr. dr hab. Mariusz Bidziński
prof. Uniwersytetu SWPS
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 618) 618o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 618) Biuro Legislayjne
Piotr Magda
do druku 618
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (druk nr 617) 617o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (druk nr 617) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 617
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk nr 616) 616o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk nr 616) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 616
Opinia do ustawy o dokumentach paszportowych (druk nr 615) 615o.pdf

Opinia do ustawy o dokumentach paszportowych (druk nr 615) Biuro Legislacyjne
Renata Bronowska
do druku 615
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym  oraz niektórych innych ustaw (druk nr 614) 614o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 614) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 614
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 613) 613o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 613) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 613
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 612) 612o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 612) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 612
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 611) 611o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 611) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 611
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 610) 610o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 610) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 610