Narzędzia:

Uwaga 1
Uwaga 2
Uwaga 3
Uwaga 4
Uwaga 5
Uwaga 6
Uwaga 7
Uwaga 8
Uwaga 9
Uwaga 10
Uwaga 11
Uwaga 12
Uwaga 13
Uwaga 14
Uwaga 15
Uwaga 16
Uwaga 17
Uwaga 18
Uwaga 19
Uwaga 20
Uwaga 21
Uwaga 22
Uwaga 23
Uwaga 24
Uwaga 25
Uwaga 26
Uwaga 27
Uwaga 28
Uwaga 29
Uwaga 30
Uwaga 31
Uwaga 32
Uwaga 33
Uwaga 34
Uwaga 35
Uwaga 36
Uwaga 37
Uwaga 38
Uwaga 39
Uwaga 40
Uwaga 41
Uwaga 42
Uwaga 43
Uwaga 44
Uwaga 45
Uwaga 46
Uwaga 47
Uwaga 48
Uwaga 49
Uwaga 50
Uwaga 51
Uwaga 52
Uwaga 53
Uwaga 54
Uwaga 55
Uwaga 56
Uwaga 57
Uwaga 58
Uwaga 59
Uwaga 60
Uwaga 61
Uwaga 62
Uwaga 63
Uwaga 64
Uwaga 65
Uwaga 66
Uwaga 67
Uwaga 68
Uwaga 69
Uwaga 70
Uwaga 71 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 72 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 73 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 74 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 75
Uwaga 76 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 77 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 78 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 79 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 80 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 81 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 82. Od dnia 15.02.2021 r. do Kancelarii Senatu wpłynęło 513 listów zbliżonej treści.
Uwaga 83. Od dnia 22.06.2020 r. do Kancelarii Senatu wpłynęło 423 listów zbliżonej treści.
Uwaga 84 przesłana po zakończeniu konsutlacji
Uwaga 85 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 86 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 87 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 88 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 89 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 90 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 91 przesłana po zakończeniu konsultacji
Uwaga 92 przesłana po zakończeniu konsultacji. Wpłynęło 35 listów tożsamej treści.

 

 

Od dnia 28.02.2020 r. do Kancelarii Senatu wpłynęły 423 listy zbliżonej treści.