Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Obrony Narodowej

Marcin Bosacki
Od: 18.12.2019 r.
Krzysztof Brejza
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego

Jerzy Czerwiński
Od: 13.11.2019 r.

Dorota Czudowska
Od: 13.11.2019 r.

Andrzej Kobiak
Od: 18.12.2019 r.
Robert Mamątow
Od: 13.11.2019 r.


Jarosław Rusiecki
Od: 13.11.2019 r.
przewodniczący Komisji
Rafał Ślusarz
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego

Jerzy Wcisła
Od: 13.11.2019 r.
zastępca przewodniczącego

Bogdan Zdrojewski
Od: 13.11.2019 r.

Jacek Włosowicz
Od: 16.12.2021 r.

Nieaktywni


Tomasz Grodzki
Od: 13.11.2019 r. Do: 18.12.2019 r.