Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Ryszard Bonisławski
Od: 13.11.2015 r.
Barbara Borys-Damięcka
Od: 26.11.2015 r.

Grzegorz Czelej
Od: 13.11.2015 r.

Jerzy Fedorowicz
Od: 13.11.2015 r.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Hamerski
Od: 13.11.2015 r.
Jan Maria Jackowski
Od: 13.11.2015 r.
zastępca przewodniczącego


Andrzej Kobiak
Od: 13.11.2015 r.
Maria Koc
Od: 13.11.2015 r.

Jarosław Obremski
Od: 13.11.2015 r.

Maria Pańczyk-Pozdziej
Od: 13.11.2015 r.

Jarosław Rusiecki
Od: 13.11.2015 r.
Czesław Ryszka
Od: 13.11.2015 r.
zastępca przewodniczącego


Aleksander Szwed
Od: 19.10.2017 r.
Barbara Zdrojewska
Od: 13.11.2015 r.