Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Piotr Zientarski
Od: 17.11.2011 r.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Bohdan Paszkowski
Od: 17.11.2011 r.
zastępca przewodniczącego od 6.12.2011 r.

Leszek Piechota
Od: 17.11.2011 r.
zastępca przewodniczącego od 6.12.2011 r.

Marek Borowski
Od: 21.02.2013 r.

Grzegorz Czelej
Od: 25.04.2013 r.


Helena Hatka
Od: 17.11.2011 r.
Stanisław Jurcewicz
Od: 30.05.2012 r.

Maciej Klima
Od: 18.04.2013 r.

Izabela Kloc
Od: 7.02.2015 r.

Andrzej Matusiewicz
Od: 17.11.2011 r.
Grażyna Sztark
Od: 17.11.2011 r.


Piotr Wach
Od: 17.11.2011 r.
Andrzej Szewiński
Od: 16.05.2013 r.


Nieaktywni


Tadeusz Kopeć
Od: 17.11.2011 r. Do: 30.05.2012 r.
Bolesław Piecha
Od: 25.04.2013 r. Do: 25.05.2014 r.

Mandat wygasł w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 r.


Wojciech Skurkiewicz
Od: 10.05.2012 r. Do: 29.10.2013 r.