Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

Sławomir Rybicki
Od: 12.11.2015 r.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Przemysław Błaszczyk
Od: 12.11.2015 r.

Aleksander Bobko
Od: 12.11.2015 r.

Robert Dowhan
Od: 21.12.2017 r.

Mieczysław Golba
Od: 20.11.2015 r.
Andrzej Kobiak
Od: 22.09.2016 r.


Tadeusz Kopeć
Od: 7.04.2016 r.
Maria Pańczyk-Pozdziej
Od: 26.11.2015 r.

Leszek Piechota
Od: 12.11.2015 r.
zastępca przewodniczącego

Konstanty Radziwiłł
Od: 12.11.2015 r.

Krzysztof Słoń
Od: 12.11.2015 r.
zastępca przewodniczącego

Nieaktywni


Grzegorz Bierecki
Od: 12.11.2015 r. Do: 10.12.2015 r.
Marek Martynowski
Od: 12.11.2015 r. Do: 17.03.2016 r.

Andrzej Misiołek
Od: 12.11.2015 r. Do: 22.09.2016 r.

Michał Potoczny
Od: 12.11.2015 r. Do: 20.11.2015 r.

Piotr Zientarski
Od: 12.11.2015 r. Do: 20.11.2015 r.