Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 72) w dniu 15-02-2022
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Infrastruktury (72.)

w dniu 15 lutego 2022 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druk senacki nr 630, druki sejmowe nr 1989, 1996 i 1996-A).

2. Rozważenie wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541).

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

Chciałbym przywitać również naszych gości i współpracowników. Jest z nami pan mecenas Maciej Telec, jest pan Emil Tomala i jest oczywiście gość reprezentujący Związek Powiatów Polskich. Witamy serdecznie pana Wójcika.

Szanowni Państwo, w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia komisji są 2 punkty. Punkt pierwszy to rozpatrzenie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Od razu pragnę zakomunikować… I myślę, że pewnie będziemy musieli to przegłosować. Nie wiem, pan mecenas może się wypowie. Otóż skończyło się właśnie posiedzenie komisji kultury, która również procedowała nad tym punktem. Na skutek ustaleń pomiędzy kancelarią premiera reprezentowaną przez ministra Cieszyńskiego a wnioskodawcami, którzy złożyli do tego punktu poprawki, do których pan minister był, że tak powiem, skłonny się przychylić, przerwano posiedzenie komisji kultury. Komisja wznowi swoje posiedzenie po uzgodnieniach pomiędzy panem ministrem Cieszyńskim, wnioskodawcami i oczywiście naszym Biurem Legislacyjnym, po uzgodnieniu tych wniosków, które zostały na posiedzeniu komisji złożone. Myślę, że dopóki one nie zostaną pod względem prawnym, że tak powiem, opracowane, my również nie będziemy… Nie ma sensu, abyśmy procedowali nad czymś, nad czym toczą się jeszcze prace.

Nie wiem, Panie Mecenasie, czy musimy przegłosować zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Wydaje mi się, że nie, ponieważ to jest racjonalny wniosek. Komisja nie tyle zdejmuje ten punkt z porządku obrad, co po prostu odracza rozpoczęcie jego rozpatrywania do czasu uzgodnienia poprawek.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak jest.

Szanowni Państwo, skoro zdecydowaliśmy o odroczeniu procedowania nad punktem pierwszym, to przystępujemy do kontynuowania, że tak powiem, naszego posiedzenia.

Oczywiście chciałbym serdecznie przywitać również tych senatorów, członków komisji, którzy są z nami zdalnie. Są takowi? Mam pytanie… Tak?

(Głos z sali: Tak, tak.)

Są z nami. Witam serdecznie.

To bardzo dobrze. W takim układzie jest już kworum.

Chciałbym…

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Panie Senatorze, jeszcze sekundkę. Jest zmiana sytuacji, bo pani senator Zdrojewska stwierdziła, że komisja kultury zajmie stanowisko w sprawie tej ustawy.)

No, ale my możemy zająć stanowisko w momencie, kiedy będą jakieś ustalenia. Teraz to nie ma sensu.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Namawiała nas, żebyśmy też zajęli stanowisko w tej sprawie, tak żeby przynajmniej weszło to pod obrady. No więc zupełnie co innego… Ja pójdę tam i może poproszę gości, żeby przyszli do nas w związku z tą zmianą.)

Ale ja już podziękowałem gościom.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Wybaczcie państwo, na sekundę przerwiemy posiedzenie komisji.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Ponieważ komisja kultury wróciła do procedowania nad tą ustawą, będziemy… Ja mam taki wniosek, abyśmy w takim układzie jednak się z tego wycofali. No, Komisja Infrastruktury musi zająć takie stanowisko. Proponuję, żebyśmy się wycofali z tego odłożenia procedowania nad tą ustawą i wrócili do punktu pierwszego w momencie, kiedy dotrą do nas wnioskodawcy, którzy jeszcze są na posiedzeniu komisji kultury, wraz z ministrem Cieszyńskim. Mam nadzieję, że damy radę ten temat zamknąć dzisiaj.

Punkt 2. porządku obrad: rozważenie wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541)

A jeżeli państwo pozwolicie, to przejdziemy do punktu drugiego. Punkt drugi, Szanowni Państwo, dotyczy, tak jak już państwu wspomniałem, wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. To był druk senacki nr 541.

Uzasadnienie pozwolę sobie państwu przedstawić w sposób następujący. Dnia 17 listopada bieżącego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym z druku sejmowego nr 1608, które wprowadził Senat drukiem nr 1718. Poprawki zgłoszone przez Senat dotyczące zmian w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, mające na celu umożliwienie zwiększenia maksymalnej kwoty przeznaczonej w naborze na dofinasowanie zadań obwodnicowych przez ministra właściwego do spraw transportu, oraz dotyczące ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, mające na celu przedłużenie stosowania przepisów epizodycznych o rok, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r., oraz utrzymanie zwiększenia stawki dopłaty z funduszu z kwoty nie wyższej niż 1 zł do kwoty nie wyższej niż 3 zł do dnia 31 grudnia 2022 r., są tożsame z rozwiązaniami zawartymi w przesłanym projekcie senackim z druku nr 541. I dlatego zwracam się do szanownych państwa o przegłosowanie odstąpienia od tej inicjatywy ustawodawczej, która została przez nas zgłoszona. Jak mówiłem, została ona już zrealizowana przez Sejm.

Musimy przystąpić do głosowania.

Kto jest za odstąpieniem od tej inicjatywy ustawodawczej?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 3 głosy za na sali.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 1 senator wstrzymał się na sali.)

Głosowanie zdalne.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 5 głosów za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.)

5 głosów za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Ta inicjatywa ustawodawcza została przez komisję wycofana.

Dziękuję bardzo.

Myślę, że w tej chwili, Szanowni Państwo, ogłosimy parę minut przerwy. Musimy zaczekać na wnioskodawców znajdujących się w sali obok.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, pozwolę sobie, zgodnie z naszymi ustaleniami wewnętrznymi przyjętymi w komisji, wrócić do punktu pierwszego.

Witam serdecznie na naszym posiedzeniu panią mecenas, witam pana ministra Cieszyńskiego, witam pana Kanownika reprezentującego Cyfrową Polskę, witam serdecznie pana Straszewskiego reprezentującego Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, witam wszystkich państwa, którzy są z nami zdalnie. No, z tego, co wiem…

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Jeszcze państwo z UOKiK i Krajowej Rady są z nami.)

Tak? To witam serdecznie wszystkich, którzy zdalnie reprezentują Ministerstwo Infrastruktury, UOKiK, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Szanowni Państwo, oczywiście muszę zadać pytanie…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma lobbystów.)

Proszę?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma lobbystów.)

Nie ma? Ale muszę je zadać.

Czy na sali są lobbyści, czyli osoby zajmujące się zawodowo lobbingiem? Jeżeli są, to na czyją rzecz lobbują? Przepraszam, nie widzę zgłoszeń. Czyli nikt się nie zgłosił.

Ja już poprzednio przywitałem reprezentanta Związku Powiatów Polskich, ale witam jeszcze raz pana Wójcika, tym razem w obecności wszystkich gości, którzy doszli.

Szanowni Państwo, mamy opóźnienie, w związku z tym proponuję procedowanie w sposób dosyć, że tak powiem, regulaminowy, z czasową dyscypliną.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druk senacki nr 630, druki sejmowe nr 1989, 1996 i 1996-A)

Dlatego mam propozycję, aby pan, Panie Ministrze, króciutko omówił samą ustawę.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński:

Oczywiście.

Rząd przyjął projekt i Sejm przegłosował ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ratio legis tej ustawy jest takie, że w związku ze zmianami, które zachodzą, jeżeli chodzi o standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, należy wprowadzić mechanizm, który osobom, których sytuacja materialna na to nie pozwala, zapewni ciągłość odbierania telewizji. No, m.in. oznacza to, że takie osoby otrzymają wsparcie w postaci bonu na kwotę 100 zł do wykorzystania na zakup dekodera niezbędnego do odbioru telewizji w standardzie DVBT-2/HEVC. Dystrybucja tego bonu będzie się odbywać za pośrednictwem kanału internetowego oraz w placówkach Poczty Polskiej, ponieważ wiemy, że część osób, które prawdopodobnie będą beneficjentami tego programu, to osoby, dla których forma wyłącznie internetowa mogłaby nie być wystarczająca.

Może troszeczkę wychodzę poza temat, ale chciałbym też pokrótce streścić prace, które właśnie miały miejsce na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu. Podczas posiedzenia padła taka deklaracja, że zaproponowane zostaną poprawki, których celem będzie modyfikacja tej ustawy idąca w taką stronę, aby w ramach tego programu uwzględniano też możliwość sfinansowania wymiany telewizora na taki model, który będzie odbierał tę naziemną telewizję cyfrową w nowym standardzie. Myślimy, że to już będzie wtedy kompletna regulacja, uwzględniająca też postulaty osób z niepełnosprawnościami, osób, które podnosiły, że rozszerzenie tego programu byłoby ze wszech miar słuszne. No i my się do tego przychylamy. Zobowiązaliśmy się przedstawić jutro państwu senatorom odpowiedni komplet propozycji poprawek. Ja będę rekomendował, żeby klub Prawa i Sprawiedliwości taki zestaw poprawek przedłożył. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Czyli rozumiem, że procedujemy dzisiaj tylko nad tymi poprawkami, które zaproponowało Biuro Legislacyjne, a o pozostałych ewentualnie wspomnimy. No, skoro one i tak mają ulec ewentualnym zmianom po uzgodnieniach pomiędzy panem ministrem a państwem, którzy nam zaproponowali te poprawki… A mam tutaj poprawki zaproponowane przez związek „Cyfrowa Polska”, przez prezesa Kanownika. Mam też poprawki proponowane przez PIKE, ale myślę, że nad tymi poprawkami dzisiaj nie będziemy procedować. Zapewne zajmiemy się jedynie propozycjami Biura Legislacyjnego, a pozostałe…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Możemy o nich wspomnieć, prawda?)

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński: Te uwagi były już przedmiotem prac Komisji Kultury i Środków Przekazu.)

Tak, tak, chodzi o te poprawki legislacyjne. Ale aby tradycji stało się zadość, niestety członkowie Komisji Infrastruktury muszą wysłuchać tych poprawek, które zaproponowało Biuro Legislacyjne.

A będąc członkiem komisji kultury, mam prośbę do pani mecenas. Otóż tam de facto… Z tego, co zdążyłem zobaczyć, wynika, że to były poprawki stricte… To były poprawki dotyczące art. 6. Mamy to w tych materiałach w punkcie drugim. Tak, Pani Mecenas? Jest poprawka nr 4… Tak? Nie, poprawka nr 3.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Tak.)

Nad poprawką nr 3 możemy procedować w tej chwili, ponieważ tam się skreśla wyrazy „w szczególności”. Dobrze mówię? Poprawka nr 4 i poprawka nr 5. Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Konkretne propozycje zmian – są to zmiany redakcyjne, uściślające –zawarte są w uwadze nr 2, 3 i 4.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Czyli 2, 3 i 4. Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, czy senatorowie mają pytania do pana ministra lub do pani legislator w kontekście tych 3 poprawek?

Ja rozumiem, Panie Ministrze – nie byłem do końca na posiedzeniu komisji kultury – że pan te 3 poprawki, które zaproponowało Biuro Legislacyjne, akceptuje.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński:

Tak. Myślę, że możemy te poprawki zaakceptować.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Czyli znamy opinię ministerstwa w sprawie tych 3 poprawek.

Czy możemy przystąpić do głosowania nad tymi 3 poprawkami, czy pani mecenas ma jeszcze jakieś uwagi?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący, to są propozycje poprawek zgłoszone przez biuro, więc żeby stały się one poprawkami, które mogłyby zostać przegłosowane, ktoś z państwa musiałby je przejąć. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Ale czy jakieś jeszcze uwagi do tego…

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, ja proponuję, abyśmy nad tymi 3 poprawkami procedowali w tej chwili, abyśmy je przegłosowali. Jeśli będą jakieś uwagi, to później ewentualnie się nad nimi zastanowimy.

Czyli ja rozumiem, że… Jeżeli pani mecenas pozwoli, ja przejmę te poprawki i poddam je pod głosowanie.

Króciutki komentarz do każdej z tych poprawek, dosłownie po jednym zdaniu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 1 spowoduje, że w art. 6 wyrazy „z końcem dnia” zostaną zastąpione wyrazami „z dniem”.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Poprawka nr 2 wynika z uwagi nr 3 w materiałach, które mamy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Kolejna poprawka dotyczy art. 8 i polega na wykreśleniu w tym artykule wyrazów „w szczególności”.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak jest.

I poprawka…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Ostatnia poprawka polega na wykreśleniu ust. 2 w art. 21.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Czy państwo senatorowie mają jakieś pytania do pani mecenas?

Jeżeli nie… Pani Mecenas, czy można łącznie głosować, czy musimy nad każdą z osobna?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

One się różnią, ale mają charakter porządkujący, więc jeżeli jest państwa zgoda, to ewentualnie można…

Przewodniczący Jan Hamerski:

Czy senatorowie mają jakieś uwagi? Czy senatorowie wyrażają zgodę na łączne głosowanie nad tymi poprawkami?

Senator Jadwiga Rotnicka:

Mam jeszcze tylko następujące pytanie. Otóż w opinii są jeszcze proponowane zmiany co do art. 31. Tu też są pewne propozycje. Co z tym robimy?

(Głos z sali: Po przegłosowaniu tych 3 poprawek możemy…)

Dobrze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Pani Senator, propozycja dotycząca art. 31 jest tylko propozycją ramową. Żeby ona stała się poprawką, potrzebne byłyby uzgodnienia z ministerstwem. Dziękuję.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję.)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Czyli zgodnie z opinią członków komisji przystępujemy do łącznego głosowania nad 3 poprawkami redakcyjnymi, które zaproponowało Biuro Legislacyjne.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 4 głosy za na sali.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Nikt.)

W sumie 8 głosów za.

Poprawki zostały jednomyślnie zaakceptowane przez członków komisji.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jan Hamerski:

…Cyfrowej Polski, jak i PIKE, że będziecie się do tych poprawek, uzgodnionych już wówczas z panem ministrem, odnosić.

Proszę uprzejmie, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący, ja mam tylko jedno pytanie. Pan użył takiego sformułowania: będziecie się odnosić do poprawek, które będą uzgodnione. Czy pan przewiduje przerwę w tym posiedzeniu, czy też chodzi o to, że będziemy się wspólnie odnosić do poprawek, które zostaną zgłoszone na posiedzeniu plenarnym, że wtedy odbędzie się wspólne posiedzenie połączonych komisji?

(Przewodniczący Jan Hamerski: Tak, tak.)

A, rozumiem.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Ja myślę, że dzisiaj zakończymy to posiedzenie na tym etapie, na którym jesteśmy aktualnie.

(Senator Jadwiga Rotnicka: I poprawki będą zgłaszane na sesji plenarnej.)

Tak jest. Na sesji plenarnej będą zgłaszane uzgodnione poprawki i wówczas być może zwołamy wspólne posiedzenie, razem z komisją kultury, żeby 2 razy nad tym samym nie debatować.

Proszę uprzejmie, zgłaszali się jeszcze… Przepraszam najmocniej, zgłaszał się jeszcze pan Wojciech Szymczak z PIKE. Zdalnie, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Proszę uprzejmie.

Przedstawiciel Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Wojciech Szymczak:

Dzień dobry.

Dziękuję panu przewodniczącemu za głos.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Państwo Senatorowie!

Ja chciałbym nawiązać do tego, co wydarzyło się przed chwilą na posiedzeniu komisji kultury. Otóż ta poprawka, którą my proponujemy, dotyczy art. 30, który to art. 30 przewiduje kary za sprzedaż dekoderów telewizyjnych niedostosowanych do nowego standardu nadawania telewizji naziemnej. Teraz, po tej poprawce, która przeszła w komisji kultury, staje się to jeszcze bardziej niebezpieczne dla operatorów kablowych i operatorów satelitarnych, ponieważ w ustawie dochodzi do praktycznego zrównania dekodera telewizyjnego z odbiornikiem cyfrowym na podstawie prawa telekomunikacyjnego. Czyli odszedł ten warunek, który był wcześniej. Kary miały grozić wyłącznie za niedostosowanie tych odbiorników telewizyjnych, które umożliwiają odbiór telewizji naziemnej. Teraz ten warunek został usunięty tą poprawką.

Wobec tego tym bardziej wnoszę o rozpatrzenie tego, o pochylenie się nad tym i przyjęcie poprawki, którą proponuje PIKE, aby w art. 30 wyraźnie wskazać, że odpowiedzialność karna może być… Przepraszam, to nie jest odpowiedzialność karna, tylko kara pieniężna nakładana przez prezesa UKE, kara do 3% przychodu. Ona mogłaby być nakładana wówczas, gdy taka sprzedaż odbywa się na podstawie tego przyznanego świadczenia, bonu.

Ja rozumiem wyjaśnienia ministra Cieszyńskiego, że ideą tego przepisu jest to, żeby nie wprowadzać w błąd konsumentów, nie sprzedawać dekoderów telewizji naziemnej, które nie spełniają standardów, ale w sytuacji, w której zmieniamy definicję dekodera telewizyjnego na podstawie tej ustawy… Uważam, że nie osiągniemy tego skutku. Ten skutek będzie miał znacznie szerszy zakres, będzie polegał właśnie na tym, że… Teraz już nie mamy żadnych wątpliwości, że to będzie się stosowało do również dekoderów niezawierających w ogóle tunera telewizyjnego, do dekoderów kablowych i dekoderów satelitarnych, które zawierają DVB-C i DVB-S, a które są wystarczające do świadczenia usług przez operatorów kablowych czy satelitarnych.

Jeżeli jednak Wysoka Komisja nie raczyłaby przyjąć tej poprawki, zgłosiłbym do ministra informatyzacji taką alternatywną propozycję, żeby wskazać w rozporządzeniu, że te wymogi dotyczące DVB-T czy DVB-T2 stosuje się wyłącznie do takich odbiorników cyfrowych, które umożliwiają odbiór telewizji naziemnej, a nie do wszystkich odbiorników. Obecnie takiej wariantowości w tych przepisach nie ma. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję panu za ten głos w dyskusji.

Do głosu zgłaszał się również reprezentant Związku Miast Polskich, pan Wójcik. Proszę bardzo.

Pełnomocnik do Spraw Legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik:

Marek Wójcik, Związek Miast Polskich.

Panie Przewodniczący, dziękuję za możliwość zabrania głosu.

Państwo Senatorowie! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Ja chciałbym zadać panu ministrowi pytanie dotyczące podmiotów uprawnionych do korzystania z bonu. Mianowicie chciałbym zapytać, jak państwo widzicie sytuację osób, które mieszkają chociażby w domach pomocy społecznej. To po pierwsze. Bywa tak, że my udostępniamy infrastrukturę mieszkańcom domów pomocy społecznej. Często jest to kilkadziesiąt odbiorników. Staramy się, aby te osoby, z których dzisiaj już 40% de facto leży… No, one już na stałe nie ruszają się z łóżka, wiec chodzi o to, żeby dać im możliwość korzystania z odbiorników telewizyjnych. Podobnie jest, jeżeli chodzi o placówki oświatowo-wychowawcze, gdzie odbiornik telewizyjny stanowi podstawowe narzędzie pracy, podstawowy element dydaktyki. Już nie ma sensu tego rozwijać, bo sprawa jest jasna.

W związku z tym chcielibyśmy zapytać, czy jest możliwość, aby poszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z dopłaty, chociażby o domy pomocy społecznej czy placówki oświatowe.

(Głos z sali: Szpitale…)

Szpitale także, ale w szpitalach jest troszkę inna sytuacja. Często są tam podmioty zewnętrzne, przedsiębiorcy, którzy udostępniają odbiorniki telewizyjne. A to dotyczy jednostek publicznych, realizujących zadania publiczne, zresztą na rzecz mieszkańców czy uczniów – w zbożnym celu, rzecz jasna.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze, czy zechce się pan odnieść do tych 2 głosów w dyskusji?

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński:

Tak, oczywiście.

Jeżeli chodzi o wniosek PIKE, to ja już odnosiłem się do tego na poprzednim posiedzeniu komisji. Chciałbym tylko powtórzyć, że naszym celem, naszą intencją jest to, żeby wprowadzić możliwość karania nieuczciwych sprzedawców, którzy wprowadzają do obrotu sprzęt, który nie spełnia wymogów. Taka sytuacja jest obecnie plagą i chcemy z tym walczyć. Dlatego zaproponowaliśmy takie rozwiązanie.

Jeżeli chodzi o wsparcie instytucji samorządowych, no to tutaj warto wskazać, że wyposażanie tychże instytucji we wszelkiego rodzaju sprzęt jest zadaniem organu prowadzącego. My nie przewidywaliśmy… Już nawet tytuł ustawy wskazuje, że jest to wsparcie skierowane do gospodarstw domowych. Powiem tak: taki postulat nie był nawet zgłaszany na etapie prac w Sejmie. Ja mam poważne wątpliwości, czy to jest właściwy moment, żeby – biorę tu pod uwagę zakres przedłożenia sejmowego – zgłaszać takie postulaty. Niemniej jestem przekonany, że gdyby był taki projekt, gdyby te wydatki były policzone, moglibyśmy oczywiście nad tym usiąść i to rozważyć. No, trzeba by przeliczyć koszty. Ja nie mówię „nie” temu rozwiązaniu, jednak myślę, że to nie jest właściwy czas. Po prostu jest troszeczkę za późno na to, żeby do tej konkretnej ustawy na tym etapie prac legislacyjnych takie rozwiązania wprowadzać.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, tak jak mówiłem, nawet tytuł tej ustawy wskazuje jednoznacznie, że to jest pomoc skierowana do gospodarstw domowych. To raczej nie jest właściwy moment, ponieważ ustawa była już przedmiotem prac parlamentarnych. Pamiętajmy, że to był projekt, który został przyjęty jako pilny, a to też nakłada na nas, powiedziałbym, jeszcze bardziej ścisły reżim postępowania. Mamy mniejsze możliwości, jeśli chodzi o wprowadzanie wszelkiego rodzaju poprawek i zmian. Ze względu na to proponowałbym, aby… Jeżeli Związek Miast Polskich by takie rozwiązanie zaproponował, przygotował, to ja byłbym otwarty, mógłbym na to spojrzeć. Jest tylko pytanie, jaki to miałoby mieć charakter i jakie byłyby koszty. Myślę, że to po prostu nie jest ten moment, jeżeli chodzi o proces legislacyjny.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Czy państwo senatorowie mają jeszcze jakieś pytania, uwagi?

A zdalni? Nikt ze zdalnych?

(Głos z sali: Nie, nie.)

Nie.

Tym sposobem…

(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący, ja chciałabym tylko przypomnieć, że jeżeli już nie będzie innych poprawek, to trzeba będzie jeszcze przegłosować ustawę w całości z przyjętymi poprawkami. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Pani Mecenas, na tym etapie przegłosujemy to, co jest uzgodnione w tej chwili, łącznie z tymi poprawkami, które są zgłoszone. Nad pozostałymi poprawkami trwają, nazwijmy to umownie, prace.

W związku z tym oczywiście będziemy musieli wyznaczyć sprawozdawcę spośród nas.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej ustawy wraz z przyjętymi poprawkami?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 3 głosy za na sali.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: 1 senator wstrzymał się na sali. Czekamy na zdalnych.)

Tak.

6 głosów za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Ustawa została zaakceptowana przez Wysoką Komisję.

Jeszcze jakieś pytania?

(Głosy z sali: Nie, nie…)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Kiedy komisja…)

Aha, tak, tak.

Dziękuję serdecznie pani mecenas, dziękuję naszym gościom, dziękuje panu ministrowi, reprezentantom związków i stowarzyszeń.

(Głos z sali: Sprawozdawca.)

Tak, sprawozdawca.

(Starszy Sekretarz Komisji Infrastruktury Emil Tomala: Pani senator Zdrojewska wzięła na siebie sprawozdanie, bo nikt z członków komisji nie chciał…)

Tak?

Czy ktoś z państwa senatorów byłby uprzejmy…

Mam propozycję: czy pani senator byłaby uprzejma nas godnie reprezentować?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja się na tych dekoderach nie znam, ale…)

No, to tam, jak widzisz…

Dziękuję serdecznie.

Mamy sprawozdawcę, jest nim pani senator.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 09)