Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 83), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 67) w dniu 08-10-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (83.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (67.)

w dniu 8 października 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Wojciech Piecha)

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Piecha:

Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz komisji rodziny.

Informuję, że posiedzenie komisji transmitowane jest w internecie.

Proszę o informację, czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodowo działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej?

Nie widzę, żeby takie osoby były na sali.

Szanownych państwa senatorów, którzy są obecni na sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do zdalnego…

Chciałbym przywitać gości. Gościem komisji jest pan sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu reprezentuje pani Aldona Figura.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni

Proszę panią legislator o przedstawienie poprawek.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Dzień dobry, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Czy pan przewodniczący ma na myśli wyjaśnianie, na czym polegają poprawki, czy…

(Zastępca Przewodniczącego Wojciech Piecha: Tak, poprosimy.)

Pierwszy wniosek to jest wniosek o odrzucenie ustawy.

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Piecha:

Ja bym jednak apelował, żeby ten wniosek nie został poparty przez większość komisji. Jesteśmy tutaj po to, aby poprawiać, a nie odrzucać ustawy…

(Senator Adam Szejnfeld: Na sali plenarnej…)

Na sali obrad tak.

Ja uważam, że ten wniosek raczej nie powinien zostać przegłosowany pozytywnie, bo jesteśmy od tego, żeby poprawki jednak wprowadzać i próbować poprawiać ustawy, które procedujemy, nad którymi debatujemy.

Poddaję pod głosowanie ten wniosek.

Kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki… A, jeszcze senatorowie zdalni…

9 głosów za, 8 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Wniosek o odrzucenie ustawy został przyjęty.

I na tym możemy zakończyć posiedzenie komisji.

Kto będzie sprawozdawcą?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Może tak jak do tej pory…)

Dobrze. To ja będę sprawozdawcą.

Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 37)