Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 42), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 117), Komisji Ustawodawczej (nr 186) w dniu 09-09-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (42.),

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (117.)

oraz Komisji Ustawodawczej (186.)

w dniu 9 września 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 11)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Szanowni Państwo, proszę o ciszę i o zamknięcie drzwi.

W imieniu pani senator Barbary Zdrojewskiej, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego i swoim otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Mamy tylko 1 punkt do przepracowania, a chodzi o wnioski, które zostały złożone w trakcie dzisiejszego posiedzenia plenarnego.

Mamy wniosek o odrzucenie ustawy i mamy wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. Jako że wniosek o odrzucenie ustawy jest dalej idący, najpierw poddam pod głosowanie ten wniosek.

Kto z państwa senatorów jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy?

Kto z państwa senatorów jest przeciwko temu wnioskowi?

Kto z państwa wstrzymał się od głosu?

Bardzo proszę o doliczenie głosów senatorów pracujących zdalnie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Wynik głosowania: 22 senatorów głosowało za wnioskiem o odrzucenie ustawy, 16 – przeciw, nikt się wstrzymał.

W związku z tym wniosek o odrzucenie ustawy przeszedł na posiedzeniu połączonych komisji. Nie będziemy w związku z tym głosować nad wnioskami o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Proponuję, żeby senatorem sprawozdawcą dalej była pani senator Barbara Zdrojewska.

Czy pani senator zgadza się?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 13)