Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 33) w dniu 12-05-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (33.)

w dniu 12 maja 2021 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Serdecznie witam wszystkich państwa.

Otwieram trzydzieste trzecie posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Punkt 1. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich

W porządku posiedzenia jest jeden punkt: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Czy są uwagi do tego porządku?

Nie ma uwag, więc uznaję, że porządek został przyjęty.

Szanowni Państwo, informuję, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Muszę wygłosić pewne formuły, no, takie są zasady, więc powtórzę te formuły, tak jak na początku każdego posiedzenia komisji.

Państwa senatorów, którzy są obecni w sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Chciałbym też sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia. Tak, są włączeni. Dziękuję bardzo.

Chciałbym obecnie sprawdzić, czy goście, którzy chcieli uczestniczyć w posiedzeniu komisji w sposób zdalny, zostali już włączeni do posiedzenia i czy w ogóle byli tacy goście, którzy mieli taką chęć. Nie. Dziękuję. Nie ma takich państwa.

Wszystkich państwa senatorów proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia. Zapisywanie się do głosu przez senatora oraz gości obradujących zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo mailowo. Zabranie głosu przez senatora lub gościa biorącego udział w posiedzeniu komisji w sposób zdalny będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Przed zabraniem głosu proszę państwa o samodzielne włączenie mikrofonów.

Teraz chciałbym sprawdzić kworum. Czy wszyscy senatorowie członkowie komisji biorący zdalnie udział w posiedzeniu są podłączeni? Dziękuję bardzo, wszyscy są podłączeni.

Proszę państwa, tak jak mówiłem, w porządku jest tylko jeden punkt: przyjęcie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji. Odczytam ten projekt.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje: senator Halinę Biedę z Komisji Środowiska, senatora Jerzego Fedorowicza z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera: senator Halinę Biedę do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senatora Jerzego Fedorowicza do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji”.

Otwieram dyskusję.

Czy są uwagi do tego projektu? Nie ma.

Proponuję więc, abyśmy przegłosowali projekt uchwały w zaproponowanym brzmieniu zawartym w materiałach do posiedzenia komisji.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Senatorowie zdalni…

(Starszy Sekretarz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Piotr Białek: 11 głosów za.)

Informuję, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Jeżeli nie macie państwo nic przeciwko, to na ochotnika będę sprawozdawcą w tej sprawie.

Dziękuję za udział w posiedzeniu komisji.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 34)