Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 75) w dniu 24-03-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (75.)

w dniu 24 marca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zygmunt Frankiewicz)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Nie będę pytał, czy w posiedzeniu uczestniczą lobbyści… O tej porze zostali tylko wytrwali i wszyscy służbowo. Imponuje mi postawa pana prezesa GUS.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Do pktu 10 porządku obrad plenarnych, czyli do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., wpłynęły wnioski. Są 4 poprawki – nad jedną było już wcześniej głosowanie, ale za chwilę poddam ją pod głosowanie raz jeszcze – w tym 3 poprawki zgłoszone przez pana senatora Pająka, sprawozdawcę komisji na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym. Te poprawki są państwu znane. Należy nad nimi głosować łącznie.

Czy w tej sprawie są jakieś uwagi bądź wątpliwości?

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za pierwszą poprawką… Mamy wykaz poprawek, ale przedstawię je, jeśli ktoś z państwa będzie tego oczekiwał.

Kto jest za przyjęciem pierwszej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Teraz proszę o zamknięcie głosowania zdalnego i doliczenie głosów senatorów głosujących zdalnie.

7 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Przechodzimy do głosowania nad poprawkami nr 2, 3 i 4.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

I teraz łączne wyniki…

(Głos z sali: 7 głosów za, jednogłośnie.)

Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo.

Czy mógłbym prosić pana senatora Andrzeja Pająka, żeby w dalszym ciągu był sprawozdawcą komisji?

(Senator Andrzej Pająk: Tak, tak.)

Bardzo dziękuję.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 36)