Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 38), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 23) w dniu 27-11-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (38.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (23.)

w dniu 27 listopada 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 09)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Otwieram trzydzieste ósme posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, wspólne z Komisją Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Jest to posiedzenie dwudzieste trzecie tej komisji.

Najpierw postaram się, w bardzo szybkim trybie, odczytać to, co dotyczy głosowania zdalnego.

Szanowni Państwo, informuję, że posiedzenie naszej komisji jest transmitowane w internecie.

Proszę o informację, czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń. Uznaję, że nie ma takich osób.

Wszystkich państwa senatorów obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić, czy mamy kworum. Czy obie komisje mają kworum potrzebne do obradowania? Dobrze.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Proszę państwa, sytuacja jest trudna. Mamy w tej chwili do dyspozycji 490 poprawek. Gdybyśmy mieli nad tymi poprawkami głosować pojedynczo, to, jak myślę, spędzilibyśmy tu 4 albo i 5 godzin. Oczywiście nie wszystkie poprawki da się zblokować, zblokowanie niektórych jest niemożliwe.

Chciałbym poprosić Biuro Legislacyjne, z którym rozmawiałem wcześniej, o zaproponowanie takiego sposobu głosowania, żeby poszło nam to jak najsprawniej.

Proszę o propozycję, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dziękuję bardzo.

Państwo Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Niestety większość poprawek ma charakter merytoryczny, w związku z czym nie możemy ich wrzucić do wspólnych głosowań. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z decyzją komisji podczas posiedzenia poprzedniego głosowaliśmy nad poszczególnymi poprawkami rozszerzającymi tzw. kody PKD osobno. Ten układ musi pozostać teraz w głosowaniu. Wnioskodawców poprawek jest na tyle dużo, poprawki są na tyle różne… W ramach zestawienia, które przygotowaliśmy, poblokowaliśmy wszystko, co było możliwe. Jedno z rozwiązań, jakie przyjęliśmy, było takie, że wszystkie poprawki dotyczące tego samego kodu będą poddane pod głosowanie łącznie, bez względu na to, jakiego narzędzia wsparcia będą dotyczyły. Rozmawiałem z panem ministrem Niedużakiem, czy taka formuła głosowania z punktu widzenia rządu jest akceptowalna, i uzyskałem informację, że tak. Prawda, Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Tak, jak najbardziej. To po prostu pozwala posegregować, jeśli tak można powiedzieć, te poprawki właśnie po kodach, według kodów działalności, a nie z zastosowaniem jakiegoś innego kryterium. Segregacja po kodach jest jak najbardziej… Moje stanowisko, stanowisko strony rządowej dotyczy, jeśli tak mogę powiedzieć, posegregowanych w szufladkach właśnie w ten sposób, czyli po kodach…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, oczywiście ważną rzeczą jest, żeby senatorowie głosujący zdalnie w miarę szybko reagowali. Ja nie liczyłem tego, ale mamy ok. 250 głosowań przed sobą. No, jeżeli każde głosowanie będzie zajmowało minutę, to… Możemy sobie to przemnożyć i będzie wiadomo, ile czasu będziemy tutaj obradować. Dziękuję bardzo. To wszystko.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Mecenasie, chciałbym tylko zapytać, ile w takim razie, po tym zblokowaniu… Nie będziemy mieli 490 głosowań. Ile będziemy mieli?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Nie liczyłem, nie mam czasu tego przeliczyć. Strzelam, że ok. 250.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Rozumiem.

Pan senator Antoni Mężydło prosi o głos. Prosiłbym bardzo esencjonalnie, bo okoliczności są takie, jakie są.

Proszę bardzo.

Senator Antoni Mężydło:

Tak, bardzo krótko. Ja w kwestiach formalnych, tak żeby uprościć to głosowanie. A może byśmy głosowali blokiem również ze względu na stanowisko rządu na zasadzie: jeżeli stanowisko rządu do danych poprawek jest pozytywne, to głosujemy nad nimi w jednym bloku, a jeżeli jest negatywne, to w drugim bloku? Bo pewnie tak mniej więcej będzie to wyglądało… Nie wiem, czy Biuro Legislacyjne, czy my możemy jako komisja przyjąć taki sposób głosowania.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Mecenasie, czy możemy? Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Nie do końca jest taka możliwość. Mamy w bloku głosowań poprawki m.in. senatora Bobera, które w sposób istotny wpływają na kształt całego głosowania. Senator Bober, w przeciwieństwie do większości senatorów, zaproponował głosowanie w odniesieniu do kodów jako głosowanie całościowe. Innymi słowy, jeżeli przejdzie poprawka senatora Bobera, to większość głosowań nie będzie miała miejsca, bo zostanie wykluczona. Myślę, że i pan minister miałby kłopot z ustosunkowaniem się do tego, w jakim zakresie popiera poprawkę senatora Bobera. Tak? Drodzy Państwo, mnie się wydaje, że taki sposób procedowania byłby również trudny dlatego, że my jako Biuro Legislacyjne musielibyśmy w tym momencie siąść z panem ministrem i przeanalizować całe zestawienie pod kątem tego, które poprawki minister popiera. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Kwiatkowski prosi o głos.

Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Absolutnie popieram ten wniosek, żeby jednak te poprawki nie były zblokowane. Co do niektórych mieliśmy deklarację pana ministra, że je popiera, więc warto… Przepraszam, to będzie oczywiście czasochłonne, ale warto odbyć ten trud i głosować nad poszczególnymi kodami.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Rozumiem wypowiedź pana senatora Kwiatkowskiego w taki sposób, że jest przeciwny…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…nie, że jest przeciwny propozycji pana senatora Mężydły, natomiast zgadza się z propozycją Biura Legislacyjnego. Tak mam rozumieć ten głos?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dokładnie tak.)

Panie Mecenasie, proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Ja chciałbym powiedzieć, że, jak państwo zobaczycie, są bloki głosowań. Gdybyśmy tego nie zblokowali, tobyśmy siedzieli tu do rana. Te bloki są ułożone merytorycznie. Innymi słowy, nad poszczególnymi poprawkami merytorycznie spójnymi niewykluczającymi się z innymi poprawkami będziemy głosowali blokiem.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Ja miałbym następującą propozycję. Wszyscy państwo mają to grube zestawienie poprawek. Przedstawimy numer poprawki, następnie będzie stanowisko rządu, a następnie głosujemy – bez tych opisów, czego dana ta poprawka dotyczy. Czy jest zgoda na taką formułę głosowania?

Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję. W takim razie uznaję, że komisja zdecydowała, iż będziemy w taki sposób głosować.

Z tej całej instrukcji do głosowania zdalnego ja bym chciał odczytać tylko jedno zdanie i bardzo mocno je zaakcentować. Państwa senatorów głosujących zdalnie bardzo prosimy o szybkie przekazywanie formularzy, tak aby głosowanie przebiegało sprawnie. System czeka te 20 czy 30 sekund, a jeśli państwo, że tak powiem, zagłosujecie szybko, to oszczędzicie nam czas. Proszę więc nie wstawać i nie odchodzić od komputera itd., bo to wszystko będzie przedłużało procedury.

Proszę bardzo, pan przewodniczący Adam Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Nie wiem, czy nie moglibyśmy jednak zmodyfikować tej propozycji pana przewodniczącego. Ja rozumiem, że kryterium czasu jest tu bardzo istotne, zwłaszcza że zaczynamy bardzo późno, ale z drugiej strony… No, zaczynamy tak późno, bo przed chwilą dostaliśmy zestawienia. Głosowanie nad poprawkami bez nawet słowa o tym, czego one dotyczą, skończy się głosowaniem albo personalnym, albo partyjnym na zasadzie: kolegę lubię, to głosuję za, chociaż nie wiem, co on tam zaproponował, a koleżanki nie lubię, to zagłosuję przeciw; poprawka jest autorstwa opozycji, to ją odrzucę, a jak rządzącej koalicji – przyjmę. No, powiem szczerze, nie bardzo to mi przypada do gustu, tak bym powiedział najdelikatniej. Wyobrażam sobie, że można te opisy skracać, to nie musi być powiedziane bardzo szczegółowo, że PKD taki i owaki odnosi się do przewozów transportu publicznego itd., tylko można powiedzieć w skrócie: taksówki, autobusy, catering itd. A te poprawki, które nie dotyczą PKD… No, musimy wiedzieć, czego one dotyczą. Są zgłaszane z różnych stron, są zgłaszane także indywidualnie, przez poszczególnych senatorów… Ja niektóre z nich widzę teraz po raz pierwszy tak de facto i nie wiem, czego dotyczą. Jak mam głosować, jeżeli nie będzie słowa wyjaśnienia? Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Mecenasie, pan się zgłaszał do głosu. Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Tak, tylko że proszę nie oczekiwać od Biura Legislacyjnego, że będzie w stanie przedstawić treść każdej z poprawek zgłoszonych przez senatorów. Jest ich naprawdę tak dużo, a myśmy mieli tak mało czasu… My tych poprawek w części merytorycznie nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Jeżeli zdaniem pana senatora Szejnfelda potrzebne będzie wytłumaczenie, czego poprawka dotyczy, najlepiej, żeby stosowne wyjaśnienie czynił senator, który daną poprawkę zgłosił. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę bardzo, pan senator Kwiatkowski. Potem ja.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Z bardzo krótką uwagą, słowo do pana mecenasa. Chodzi o ewentualne ułatwienie. Tam, gdzie możecie, mówcie wy, a tam, gdzie nie możecie – wnioskodawca. Tak będzie szybciej.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Jak rozumiem, jednak opowiadamy się za krótką prezentacją każdej poprawki. Tak?

(Głos z sali: Byłoby super, chociaż hasłowo.)

Dobrze. Wszystko, co należało powiedzieć, łącznie z apelem do senatorów głosujących zdalnie, zostało powiedziane.

W takim razie przechodzimy do głosowania nad poprawkami.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 1, senatora Koniecznego. Senator Konieczny…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No właśnie, ja teraz będę szukał odpowiedzi na pytanie…

(Głos z sali: Mikrofon!)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Panie Mecenasie, ja mogę…)

…czego dotyczy poprawka.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Panie Mecenasie, czy ja mogę pomóc?)

Tak.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Poprawka senatora Koniecznego polega na tym, by rozszerzyć podstawę prawną dla ministra właściwego do spraw gospodarki do wydawania rozporządzeń, w których to rozporządzeniach mógłby marże maksymalne, ceny maksymalne, tego typu rzeczy określać. Chodzi o maseczki, artykuły pierwszej potrzeby i inne tego typu… Tak że chodzi o to, żeby rozszerzyć kompetencje ministra właściwego do spraw gospodarki, objąć nimi kwestię regulowania marż i cen w jakimś obszarze rynku.

Skorzystam z tego, że jestem przy mikrofonie, i zajmę stanowisko. Jest ono negatywne. Zgodnie ze swoją obietnicą złożoną w Sejmie… Konsultowałem to roboczo z prezesem UOKiK i nasze stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Przepraszam bardzo, ale chyba jednak powinniśmy rozstrzygnąć w głosowaniu, w jaki sposób będziemy głosować. Po tym, co się wydarzyło przy poprawce nr 1, pozwolę sobie podtrzymać swoje przekonanie… No, wszyscy mamy ten spis przed sobą. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to możemy się tym spisem posiłkować. Inaczej skończymy, jak myślę, nad ranem.

(Senator Adam Szejnfeld: Panie Przewodniczący, jeśli można…)

Tak.

Senator Adam Szejnfeld:

No, nie mogę się z panem przewodniczącym zgodzić. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym przez niewiedzę – i tu podziękowania za to wyjaśnienie – zagłosował za naruszeniem gospodarki rynkowej w Polsce, a w tym kierunku idzie ta poprawka. Musimy wiedzieć, nad czym głosujemy. Trudno.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

No dobrze, ale czy istnieje jakaś bardziej skrótowa formuła…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No dobrze. To ja powiem tak: jedźmy, a jeżeli się okaże, że, że tak powiem, staje się to technicznie niemożliwe, spróbujemy zmodyfikować ten sposób pracy.

W takim razie poddaję pod głosowanie poprawkę pana senatora Koniecznego, objaśnioną przez pana ministra.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów senatorów głosujących zdalnie i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 1 – za, 11 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

1 głos za, 11 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawka nie została przyjęta.

Panie Mecenasie, poprawka nr 2.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 2, senatora Dowhana. Senator Dowhan proponuje, aby możliwa była sprzedaż alkoholu do 18% na odległość przez małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu…

(Senator Danuta Jazłowiecka: Przepraszam bardzo… Halo, halo! Przepraszam bardzo. Ja chciałabym zgłosić, że nie otrzymałam ankiety i nie mogłam głosować w pierwszym głosowaniu. Z reakcji moich kolegów głosujących zdalnie wiem, że nie tylko ja nie dostałam tej ankiety.)

(Senator Władysław Komarnicki: Ja też nie dostałem tej ankiety. Władysław Komarnicki.)

(Senator Wojciech Piecha: Piecha też nie dostał.)

Dobrze, sekundkę… Postaram się w takim razie zapytać sekretariat, jak wygląda sytuacja.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Jeżeli senatorowie nie mieli możliwości zagłosowania, trzeba zrobić reasumpcję.)

Reasumpcję? Dobrze.

Czy jest zgoda na reasumpcję głosowania nr 1? Rozumiem, że jest. Dobrze.

Czy teraz wszystko działa? Wszyscy otrzymali formularze?

(Senator Danuta Jazłowiecka: Wciąż tego formularza nie mam.)

Dobrze, sekundkę. Sprawdzamy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Myślę, że ogłoszę małą przerwę techniczną…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: A może wykorzystać ten czas, zanim przyjdzie pan informatyk, i omówić po kolei te poprawki, które jesteśmy w stanie omówić, a potem przeprowadzić głosowanie, jeżeli to już będzie możliwe? Szkoda, żebyśmy teraz siedzieli i czekali na…)

Dobrze. Czy Wysoka Komisja przyjmuje taką oto propozycję pana mecenasa? Pan mecenas będzie omawiał w tej chwili kolejne poprawki, zanim zostanie usunięta awaria techniczna. Rozumiem, że jest zgoda.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 2 dotyczy alkoholu i jego sprzedaży na odległość.

Poprawki nr 3–5 to poprawki przyjęte przez komisje, mają charakter technicznolegislacyjny.

W poprawce nr 6 – to jest poprawka senatora Bobera – pan senator Bober proponuje, aby z instrumentu wsparcia, o którym mowa w art. 15gga mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na kod prowadzonej działalności gospodarczej. To jest ta najszersza poprawka, z którą mamy do czynienia.

(Senator Adam Szejnfeld: I jak ją przegłosujemy, to idziemy do domu.)

Tak, ona wyklucza co do zasady wszystkie poprawki, że tak powiem, kodowe.

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Która to jest poprawka?)

To jest poprawka nr 6.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Znakomicie, to jest istotna wiadomość.)

Przyjęcie poprawki nr 7, senatora Bobera, również bardzo uprościłoby głosowanie. Jest to wprawdzie poprawka kodowa, ale… Wszystkie kody ujęte są w nowym brzmieniu art. 15gga ust. 1. Przyjęcie poprawki dotyczącej art. 15gga ust. 1, senatora Bobera, skutkowałaby zatem koniecznością uznania głosowań nad pozostałymi poprawkami, sformułowanymi w pktach 8–74 za niezasadne, takie głosowania byłyby wykluczone.

I poprawka nr 8, senatorów Kleiny i Szejnfelda. Senatorowie proponują, aby wyrazy „rodzaj przeważającej działalności” w poszczególnych przepisach zastąpić wyrazami „rodzaj działalności stanowiącej największy udział w działalności”. Tak że, mówiąc skrótowo: słowa „przeważająca” zmieniamy na „największy udział”.

I blok poprawek, poprawki nr 9–87. W przypadku poprawki nr 9… Tu zaczynają się poprawki kodowe. Poprawka senatora Szejnfelda dotyczy kodu 01.49.Z…

Masz może rozporządzenie w sprawie kodów?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No tak, Drodzy Państwo, bo potem mamy cały blok poprawek związany z kodami, aż do poprawki nr 74. Proszę zwrócić uwagę, że te poprawki będą głosowane blokami, dotyczącymi danego kodu.

Jeżeli chodzi o poprawki niekodowe, to pierwszą taką poprawką niekodową jest poprawka pani marszałek Koc. To jest poprawka sformułowana w pkcie 74. Pani marszałek modyfikuje sposób ustalania przychodu na potrzeby art. 15gga. I tutaj znowu będzie, Drodzy Państwo, blok poprawek, który wiąże się z tym sposobem ustalania przychodu na potrzeby ustalenia prawa do skorzystania ze wsparcia w ramach tego narzędzia.

Poprawka nr 75 to jest poprawka pana senatora Szejnfelda. Myślę, że pan senator Szejnfeld wytłumaczy, jaka była istota tej poprawki.

Poprawka numer…

Senator Adam Szejnfeld:

Od razu mogę powiedzieć. Hasłowo bym powiedział tak: nowi przedsiębiorcy. Chodzi o to, żeby ci, którzy rozpoczęli działalność później, niż pierwotnie ustawa przewidywała, też mogli być objęci pomocą.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, jeżeli chodzi o poprawkę nr 76, to jest to poprawka komisji, poparta przez połączone komisje.

Następnie mamy do czynienia z blokiem poprawek pani marszałek Koc. Pani marszałek Koc modyfikuje tutaj przepisy, warunki i dokumenty związane ze wsparciem na podstawie art. 15gga.

Poprawka nr 78, panów senatorów Ambrozika i Mroza, dotyczy również art. 15gga. Ona modyfikuje katalog dokumentów, które będą niezbędne do tego, aby skorzystać ze wsparcia. To się wiąże, Drodzy Państwo, z tym wsparciem, które dedykowane jest działalności prowadzonej na rzecz muzeum w rozumieniu ustawy o muzeach.

Poprawka nr 79 to poprawka, która była przyjęta przez połączone komisje…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Teraz tak, znowu blok poprawek i znowu blok poprawek związanych z kodami… Jest mi trudno w tym momencie dalej tłumaczyć, na czym polegają poprawki, ponieważ duża część z nich będzie już przegłosowana w ramach wcześniejszych głosowań. Gdybyśmy mieli już przeprowadzone głosowanie, ja bym wiedział, o której konkretnie poprawce mam mówić, a tak…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Ale mamy już ok. 80 omówione…)

(Senator Danuta Jazłowiecka: Zdaje się, że informatycy są gotowi.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Chciałbym zapytać sekretariat, czy jesteśmy informatycznie gotowi do działania.

(Głos z sali: Może zróbmy próbne głosowanie?)

Próbne głosowanie? Dobrze.

Proszę państwa…

Pan senator Kwiatkowski. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Przepraszam, tylko jedno. Wiem, że będzie bardzo duża pokusa, żeby głosować za poprawką senatora Bobera, która umożliwi niegłosowanie nad wszystkimi kolejnym, ale jednak bym przekonywał koleżanki i kolegów senatorów, żeby – jeżeli nam zależy na tym, żeby część z tych kodów PKD później Sejm miał szansę realnie rozpatrzyć – tej pokusie nie ulegać, z całą dozą sympatii dla pana senatora Bobera.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

U mnie sympatia do pana senatora Bobera przeważa, bo jest to przewodniczący mojego koła. Tak więc nie mogę tutaj zachować się inaczej, Panie Przewodniczący.

(Wesołość na sali)

Pan senator Mężydło prosi jeszcze o głos.

(Głos z sali: Okaż odwagę.)

(Wesołość na sali)

Proszę bardzo.

Senator Antoni Mężydło:

Jeszcze raz proszę o głos. Widzę, że ministerstwo jest dobrze przygotowane do omawiania tych poprawek. Ale po co my na tym posiedzeniu mamy tak szczegółowo to wszystko omawiać, skoro my tutaj nie rozstrzygamy o niczym? Dopiero na sali plenarnej… Ci, którzy będą przygotowywali ściągi, będą decydowali o tym, jaki będzie kształt ostateczny tej ustawy. Tak że tutaj, żeby nie opóźniać, jak uważam, powinniśmy zastosować jakiś manewr, który uprości nam pracę. Może nie tak, żeby zagłosować za poprawkami Bobera, chociaż ja zagłosuję oczywiście… No, trzeba to w jakiś sposób rozstrzygnąć.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Adam Szejnfeld: Antoni, ty masz lodówkę obok siebie, a my, wiesz, 400 km stąd.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze…

(Senator Antoni Mężydło: To chcecie dłużej siedzieć? Przecież tego nie skończymy do rana.)

Przepraszam bardzo, ale chciałbym…

(Senator Antoni Mężydło: Dzisiaj nie skończymy tego.)

…zaprowadzić tutaj pewien porządek, tak żeby dyskusja nie miała charakteru spontanicznego. Proszę państwa, przeprowadzimy w tej chwili głosowanie testowe, żeby sprawdzić, czy senatorowie obradujący zdalnie mogą wziąć udział w tym głosowaniu w sposób właściwy. Chciałbym w związku z tym prosić państwa…

Głosujemy.

Kto jest za?

(Głos z sali: Ale za czym?) (Wesołość na sali)

Sprawdzamy, czy ten system działa. Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał?

(Senator Władysław Komarnicki: Nasz system nie działa.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Ale to jest testowanie.)

Proszę dodać głosy senatorów obradujących zdalnie… Chciałbym zapytać senatorów obradujących zdalnie, czy wszystko się szczęśliwie udało.

(Senator Artur Dunin: Nie, nie otrzymaliśmy nic.)

(Głos z sali: A ja otrzymałam.)

(Senator Artur Dunin: Ja nie otrzymałem.)

(Senator Władysław Komarnicki: Ja też nie.)

(Senator Wojciech Piecha: Senator Piecha otrzymał.)

(Senator Mieczysław Golba: Ja też nie.)

(Senator Wojciech Piecha: Trzeba się od nowa zalogować. Jeżeli ktoś nie otrzymał, to niech jeszcze raz się zaloguje.)

Przepraszam bardzo, osoby, które nie dostały formularza do głosowania… Jest prośba ze strony sekretariatu, aby te osoby się wylogowały z systemu…

(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Przewodniczący, nie trzeba, nie…)

…i ponownie się zalogowały.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Nie trzeba, Panie Przewodniczący. Poproszę o głos. Nie trzeba się wylogowywać.)

Proszę bardzo, pani senator Jazłowiecka.

Senator Danuta Jazłowiecka:

Mnie poinstruował pan informatyk, że… Ja się wylogowałam i zalogowałam się ponownie, dostałam ankietę, ale mimo wszystko nie mogłam zagłosować. Na dole ekranu mamy takie kółeczko z 3 kropeczkami. Jeżeli wyświetli nam się ankieta albo nie wyświetli się ankieta, naciśnijmy to kółeczko i w drugiej linijce pojawi się „Ankietowanie”. Naciśnijmy to „Ankietowanie”, a wtedy pojawi się ankieta i bez problemów będziemy mogli zagłosować. Podejrzewam, że tylko za pierwszym razem będzie taki problem.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. W takim razie poproszę senatorów obradujących zdalnie o ponowne zagłosowanie, żeby sprawdzić, czy ankiety otrzymują w sposób właściwy. Proszę senatorów obradujących zdalnie o oddanie głosów.

(Senator Artur Dunin: Niestety – Artur Dunin – dalej nie ma ankiety.)

(Senator Władysław Komarnicki: Nadal nie mam nic.)

(Senator Danuta Jazłowiecka: Naciśnijcie kółeczko z 3 kropeczkami.)

(Senator Władysław Komarnicki: Wszystko zostało naciśnięte tak, jak powiedziałaś.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Pan przewodniczący Kwiatkowski. A potem ogłoszę przerwę.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Ja mam trochę szatański pomysł dla państwa, ale on jest uczciwy w sensie legislacyjnym.

Jeżeli komisja miałaby kłopot z uczestnictwem zdalnym – nie wiemy, jak wpłynęłoby to na wyniki – wyjściem dżentelmeńskim byłoby, gdybyśmy po kolei przyjmowali wszystkie poprawki, a polityczny wybór dokonałby się na posiedzeniu plenarnym, bo tam się ukształtuje większość co do określonej poprawki. Oczywiście to jest przewrotny pomysł, ale on, bym powiedział, uszanuje wolę większości na posiedzeniu plenarnym i uwzględnia problemy techniczne na posiedzeniu komisji.

(Senator Antonii Mężydło: Dużo logiki jest w tym, co Krzysztof powiedział.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Szczerze mówiąc, ten pomysł podważa istotę głosowania na posiedzeniu komisji. Równie dobrze możemy przyjąć poprawki senatora Bobera. Prawda?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: No nie, to jest całkiem co innego.)

No, dobrze… Chciałbym ogłosić 10-minutową przerwę – do czasu, że tak powiem, rozwiązania problemów senatorów obradujących zdalnie.

Ogłaszam 10-minutową przerwę techniczną.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę państwa, powracamy do obrad naszej komisji.

Wszystkich, którzy są poza salą, proszę o powrót na salę. I proszę o zamknięcie drzwi. Dziękuję bardzo.

Mam nadzieję, że w tej chwili system komputerowy już działa. Tak że, że tak powiem, zaczniemy od początku.

Pierwsza poprawka, pana senatora Koniecznego, była omówiona. Stanowisko rządu zostało przedstawione przez pana ministra.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 1?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów senatorów obradujących zdalnie i proszę o podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 2 – za, 19 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

2 głosy za, 19 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Poprawka nr 2.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Chodzi o sprzedaż alkoholu. To jest poprawka senatora Dowhana.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

W dużym skrócie: stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za poprawką nr 2?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów senatorów obradujących zdalnie i podanie wyników.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka uzyskała akceptację.

Poprawka nr 3…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 3–5, poprawki komisyjne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

To jest grupa poprawek legislacyjnych, które wspólnie wypracowaliśmy na posiedzeniu komisji przy pozytywnym stanowisku strony rządowej. To stanowisko jest nadal pozytywne.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Dziękuję bardzo…)

Chodzi o poprawki nr 3, 4 i 5.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów senatorów obradujących zdalnie i podanie wyników.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 21 – za, jednogłośnie.)

21 głosów za, jednogłośnie.

Poprawka została przyjęta.

Proszę, Panie Mecenasie. Poprawka nr 6.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Nie, teraz głosujemy nad poprawkami nr 6, 80… Proszę notować, Drodzy Państwo, musimy tutaj wszyscy jako komisja współpracować, tak żeby nam żadna poprawka nie uciekła. Podając te bloki, będę to robił trochę wolniej, tak żeby jednocześnie sobie zaznaczać, które poprawki były już przegłosowane. Tak że teraz poprawki nr 6, 80, 86, 165, 241, 245, 248, 249, 318, 322, 462, 466, 467, 469 i 477. To są poprawki senatora Bobera. Tak jak wskazywałem, to są poprawki najbardziej generalne, które przewidują, że instrument z art. 15gga będzie stosowany wobec wszystkich przedsiębiorców, bez względu na rodzaj działalności, który ci przedsiębiorcy prowadzą.

(Senator Adam Szejnfeld: Jeden za, reszta przeciw.)

(Wesołość na sali)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę państwa, proszę tutaj nie wywierać na mnie nacisku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, Panie Senatorze. Mamy przed sobą tyle poprawek, że, z całą sympatią…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nawet pół zdania.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest oczywiście negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 6 wraz z jej z konsekwencjami?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów senatorów głosujących zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 5 – za, 16 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

5 – za, 16 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawki nie uzyskały akceptacji.

Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Teraz, Drodzy Państwo, głosujemy nad poprawką nr 7. Poprawka nr 7 jest poprawką dotycząca instrumentu z art. 15gga. Ona różni się od tych pozostałych poprawek tym, że w treści tej poprawki wymieniono wszystkie kody, w tym nowe kody, do których znajdzie zastosowanie instrument z art. 15gga. Przyjęcie tej poprawki wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 8–74.

(Senator Adam Szejnfeld: Kuszące…)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest oczywiście negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyników.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 2 – za, 19 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

2 – za, 19 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawka nie uzyskała większości.

Proszę o następną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 8, senatorów Kleiny i Szejnfelda. Zastępujemy wyrazy „rodzaj przeważającej działalności” wyrazami „rodzaj działalności stanowiącej największy udział w działalności”.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za?

(Głos z sali: A rząd?)

A, przepraszam.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Powiem tutaj kilka słów, ale dosłownie trzy zdania. Proszę, że tak powiem, je liczyć. Pierwsze zdanie: przyjęcie tej poprawki spowoduje, że system pomocowy zupełnie się zatka i nie będzie działał. Drugie zdanie: bo ta zmiana zmusi ZUS i urzędy pracy do weryfikacji przychodów po PKD, analizowania, jakie konkretnie przychody na jaki PKD u danego przedsiębiorcy przypadają. To było drugie zdanie. I trzecie zdanie: właśnie dlatego rząd jest przeciw. To było trzecie zdanie. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Szejnfeld, ale jedno zdanie.

Senator Adam Szejnfeld:

To ja jedno zdanie na te trzy zdania. Bez przyjęcia tej poprawki pomoc będzie trafiała na ślepo – do jednych trafi i im pomoże, drudzy dostaną pieniądze, których nie potrzebują, a w trzecim przypadku ci, którzy wsparcia potrzebują, mogą zbankrutować.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka uzyskała akceptację.

Panie Mecenasie, proszę o następną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Teraz głosujemy nad poprawkami nr 9, 87, 166, 250, 323 i 397. To są poprawki senatora Szejnfelda. Chodzi o kod 01.49.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest negatywne. Mimo wszystko ja chcę tutaj bardzo podziękować, bo tu została zastosowana właśnie ta technika legislacyjna, która nam pozwoli później działać tak, jak już pan senator mówił. W przypadku tych poprawek rząd jest na „nie”.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki z konsekwencjami?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejną…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Chwileczkę. Musimy zaznaczyć sobie w tabeli, co zostało już przegłosowane.)

Dobrze.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Teraz poprawki nr 10, 88, 167, 251, 324 i 398. Kod nr 10.71.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Na „nie”.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie, proszę dalej.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Chwileczkę. Ja oczywiście cały czas muszę sobie notować…)

Jasne. Pan tu jest najbardziej zapracowany, więc…

(Senator Władysław Komarnicki: Nie tylko mecenas, ale i pan przewodniczący jest zapracowany.)

Pan senator przedsiębiorca mnie przecenia.

(Wesołość na sali)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Można?)

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 11, 89, 168, 252, 325 i 399. Kod 14.13.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o zliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Chwileczkę… Teraz grupa poprawek nr 12, 90, 169, 253, 326 i 400. Kod nr 18.12.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze, stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Kolejna grupa to poprawki nr 13, 91, 170, 254, 327 i 401. Kod nr 46.18.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Kolejna grupa: poprawki nr 14, 92, 171, 255, 328 i 402. Kod nr 46.19.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 15, 93, 172, 256, 329 i 403. Kod nr 46.34.A.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 16, 94, 173, 257, 330 i 404. Kod nr 46.35.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Grupa kolejna: poprawki nr 17, 100, 174, 258, 331 i 405. Kod nr 46.38.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze, stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Poprawki zostały przyjęte. 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 18, 95, 175, 259, 332 i 406. Kod nr 46.90.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest na „nie”.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 19, 96, 176, 260, 333 i 407. I jeszcze kod, nr 47.11.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze, stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 20, 97, 177, 261, 334 i 408. Kod nr 47.19.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze, stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 głosów za, 9 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

12 – za, 9 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 21, 98, 178, 262, 335 i 409. Kod nr 47.24.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie, proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 22, 99, 179, 263, 336 i 410. Kod nr 47.26.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze, stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 23, 101, 180, 264, 337 i 411. Kod nr 47.29.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 24, 102, 181, 265, 338 i 412. Kod nr 47.42.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 25, 103, 182, 266, 339 i 413. Kod nr 47.43.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Słucham, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 26, 104, 183, 267, 340, 414, kod nr 47.51.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 27, 105, 184, 268, 341 i 415, kod nr 47.59.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Sekundkę, Panie Mecenasie, pan senator Mróz prosił o głos.

Proszę.

Senator Krzysztof Mróz:

Ja mam takie pytanie. Najbliższe poprawki to też są poprawki jednorodne odnośnie do kodu, więc mniemam, że w odniesieniu do tych poprawek stanowisko rządu będzie takie samo. Może byśmy blokiem chociaż te jednorodne poprawki przegłosowali, odnośnie do tego kodu? Pewnie wszędzie będzie takie samo stanowisko rządu, podejrzewam, że ono będzie takie samo.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Jeżeli Wysoka Komisja wyrazi na to zgodę, to oczywiście tak, tylko od razu zastrzegam, że będziemy potrzebowali czasu, żeby wszystko sobie zaznaczyć. Tutaj mamy bloki i będziemy musieli poczynić…

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

To ja bym zapytał tak: czy w związku z tym nam to jakoś usprawni pracę, pana zdaniem? Bo z jednej strony to usprawni samo głosowanie, ale z drugiej strony państwu doda pracy, tak?

(Senator Adam Szejnfeld: Jeśli mógłbym…)

Tak, Panie Senatorze, proszę.

Senator Adam Szejnfeld:

Być może lekko przyspieszy, ale chyba nie w sposób zasadniczy. Niemniej jednak, nie wnikając w kwestię czasu, a tylko trybu, moim zdaniem najważniejsza rzecz, jaka jest, to nie taka, ile czasu to zajmie i jak my tu przegłosujemy, tylko taka, jak to będzie ujęte w sprawozdaniu i jak to trafi do Sejmu. Nam, jako wnioskodawcom, zależy na tym – zresztą także sugestia rządu była tego typu – aby do Sejmu trafiły te poprawki jako osobne poprawki, tak żeby posłowie również mieli możliwość głosowania nie w blokach i najczęściej odrzucania wszystkiego, tylko decydowali…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, być może jakiś promil przyjmą.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Ja bym proponował – zaraz oddam panu głos, Panie Mecenasie – ponieważ wydaje mi się, że od momentu usunięcia problemów technicznych idzie nam to jednak dosyć sprawnie…

(Głos z sali: Tak.)

…więc może już nie zmieniajmy, że tak powiem, zawodników w trakcie gry, tylko próbujmy dalej iść tym systemem.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Ten sposób został wskazany w zestawieniu wniosków. Zgodnie z wolą Wysokich Komisji poprawki w odniesieniu do kodów zostały rozpisane i my tutaj niczego nie zmienimy. No chyba że na posiedzeniu plenarnym zostaną przyjęte poprawki senatora… czy poprawka senatora Bobera, wtedy będzie inaczej.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

W takim razie idziemy dalej.

Panie Mecenasie, proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dobrze.

Proszę państwa, poprawki nr 28, 106, 185, 269, 342, 416, kod nr 47.61.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Tutaj z pewną przykrością muszę powiedzieć, że nie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Proszę państwa, w takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 29, 107, 186, 270, 343 i 417…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Stanowisko… Aha, jeszcze PKD.)

…kod nr 47.64.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

(Senator Adam Szejnfeld: Ale tak bez przykrości?)

(Wesołość na sali)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Każdy ma prawo do swoich uczuć, Panie Senatorze.)

(Wesołość na sali)

Kończymy dyskusję o uczuciach.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 30, 109, 187, 271, 345 i 418, kod nr 47.72.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 8, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 8, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 31, 110, 188, 272, 346 i 419, kod nr 47.74.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyniku po doliczeniu głosów oddanych zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 32, 111, 189, 273, 347 i 420, kod nr 47.75.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Poddaję te poprawki pod głosowanie.

Kto z państwa jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

Po podaniu wyniku udzielę głosu panu senatorowi Mężydle, który prosi o głos.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Antoni Mężydło:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący, wszystkie stanowiska rządu w sprawie dodania kodów są negatywne, więc ustalenie tego między Biurem Legislacyjnym a rządem nie sprawi żadnych problemów. Podejrzewam, że wszystkie te poprawki będą w jednym bloku. Przecież do tej pory nie było poprawki, jeśli chodzi o kody PKD, co do której rząd wyraziłby pozytywne stanowisko. Dziękuję bardzo. Ja uważam, że robimy błąd, że tego nie wykorzystujemy, że nie wykorzystujemy takiej szansy… Tym bardziej że stanowisko rządu zawsze jest takie. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze, jak rozumiem, podobne było zdanie pana senatora Mroza. Doszliśmy do wniosku, bez głosowania, że oszczędności, że tak powiem, organizacyjne, czasowe byłyby niewielkie. Rozumiem, że…

Senator Antoni Mężydło:

Nie, nie, Panie Przewodniczący, uważam, że bardzo duże. Ja składam taki wniosek formalny.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Do przegłosowania, tak?

(Senator Antoni Mężydło: Tak. Do poddania pod głosowanie.)

Dobrze. To ja…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Pan senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Aczkolwiek z jedną modyfikacją, jeżeli już, bo nie można się opierać na dotychczasowym doświadczeniu…

(Głos z sali: Dokładnie.)

…i z tego wyciągać wniosku, że poprawki w odniesieniu do wszystkich następnych kodów rząd również zaneguje. Jeżeli więc mielibyśmy podjąć takie rozstrzygnięcie, to musielibyśmy zapytać przedstawiciela rządu…

(Głos z sali: No właśnie.)

…czy są jakieś kody, które poprze. I wtedy…

(Senator Antoni Mężydło: To proszę. Przecież Biuro Legislacyjne jest…)

I wtedy pozostałe ewentualnie moglibyśmy przegłosować zgodnie z oczekiwaniem pana senatora Antoniego.

Senator Antoni Mężydło:

Tak, ja od początku o to wnoszę. Przecież to ustali Biuro Legislacyjne i to będzie trwało 1 minutę, 2 minuty. Jeżeli w odniesieniu do wszystkich będzie negatywne…

(Senator Adam Szejnfeld: Antoni, bo…)

Niech rząd wskaże…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Przepraszam, czy…)

(Senator Adam Szejnfeld: Antoni, bo wnosisz o to zbyt emocjonalnie…)

Nie.

(Senator Adam Szejnfeld: …i to nie jest wiarygodne.)

(Wesołość na sali)

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Przepraszam, czy ja…)

Nie emocjonalnie, tylko racjonalnie – tak to się nazywa.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Sekundkę, Panie Senatorze…)

Ja wiem, że dla każdego, kto zgłaszał te poprawki, jest to pewien sposób na lans, ale naszym kosztem. Wy się lansujecie, ale naszym kosztem…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Panie Senatorze…)

To jest trochę bez sensu.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze, z całą sympatią, pana kosztem najmniejszym, bo pan szczęśliwie siedzi w domu… (Wesołość na sali) …a my siedzimy tutaj, na sali.

Senator Antoni Mężydło:

Ale ja też się męczę. Co pan myśli, Panie Przewodniczący, że to nie jest męczące?

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Ja rozumiem, przepraszam, bo ja…)

Ja muszę skupić uwagę. My się potem pomylimy…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Sekundkę. Ja bym…)

Ze względu na to, że tutaj będziemy siedzieli wiele godzin, to później pomylimy się w czasie głosowania na posiedzeniu plenarnym.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Panie Senatorze…)

I efekt będzie taki, o jakim mówiłem poprzednio. Ja mówiłem, że ci, którzy układają ściągi, będą decydowali o kształcie ustawy, a tak naprawdę będą decydowali ci, którzy układali ściągi, i ci, którzy się pomylili w głosowaniu.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Dobrze.)

Tak to będzie wyglądało.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze, ja chciałbym pewne rzeczy uporządkować. Otóż na poprzednim posiedzeniu komisji, jeszcze przed debatą plenarną, przyjęliśmy pewną formułę postępowania na wniosek rządu. Pan minister Niedużak nas o to prosił i myśmy się przychylili do tego, żeby w taki sposób głosować. Tak głosowaliśmy na poprzednim posiedzeniu komisji i to, jak dzisiaj głosujemy, jest konsekwencją sposobu głosowania, który przyjęliśmy, procedując nad tą ustawą. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście, jeżeli rząd powie – ja za chwilę udzielę głosu rządowi – że jest w stanie i jest gotów zmodyfikować własny wniosek, na skutek którego my tak głosujemy, jak głosujemy, to wtedy zapytam państwa senatorów o zdanie. Możemy się wypowiedzieć w głosowaniu i będziemy mieli sprawę jasną.

Proszę bardzo, Panie Ministrze, czy mógłby się pan do tego ustosunkować?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

To ja się ustosunkuję niejako w 2 punktach. Po pierwsze, powiem, że absolutnie tak, są czy będą takie kody PKD, takie poprawki, co do których stanowisko rządu będzie pozytywne. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. A druga jest taka. Ja nie jestem znawcą Regulaminu Senatu, ale najbardziej istotną rzeczą jest dla mnie to, żeby umożliwić później odrębne głosowanie – o czym już zresztą była tu mowa – nad poszczególnymi kodami PKD w Sejmie, aby tam, gdzie się udało czy uda wypracować kompromis, nazwijmy to, wspólne stanowisko, rzeczywiście poszła pomoc. To było moim celem. Być może Regulamin Senatu pozwala to poblokować jakoś tak, żeby później Sejm mógł to rozblokować, jeśli tak mogę się wyrazić, ale wolałbym, żeby co do tego wypowiedziało się Biuro Legislacyjne. Jestem pewien, że my możemy usiąść, tyle że znowu potrzebowaliśmy kilku minut przerwy. My możemy usiąść z Biurem Legislacyjnym i zacząć… Ale czy to będzie oszczędność czasowa? Ja też mam wrażenie, że głosowanie idzie sprawnie. Tego, że to będzie oszczędność, nie zagwarantuję, tego nie wiem.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Ja najpierw chciałbym zapytać pana…

(Senator Artur Dunin: Panie Przewodniczący, mogę? Jedno słowo do pana ministra.)

Dobrze. Proszę bardzo, pan senator Dunin, ale szybko.

Senator Artur Dunin:

Jedno słowo, szybciutko.

Panie Ministrze, proszę nie gadać takich pierdół, przepraszam bardzo, ale pani marszałek Witek blokuje głosowania i te poprawki, za którymi rząd się opowiada, poddaje jednemu głosowaniu, a wszystkie, którym jest przeciwny, poddaje drugiemu głosowaniu, więc proszę nie mówić, że one muszą być rozblokowane. To tylko tyle, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za tę wysoce kulturalną wypowiedź. Też życzę miłego dnia.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Piecha prosił o głos, a potem pan senator Mróz.

Proszę bardzo, pan senator Piecha.

(Senator Wojciech Piecha: Panie Przewodniczący, głosowanie idzie sprawnie…)

Ja nie słyszę. Przepraszam bardzo, bo tu jest hałas… Proszę mówić głośniej.

Proszę bardzo.

Senator Wojciech Piecha:

Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, głosowanie idzie sprawnie. Po co te dyskusje? Przecież 10 minut dyskutujemy zamiast głosować. To wszystko. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Tak.

(Głos z sali: Głosujmy.)

Dobrze.

Pan senator Mróz i potem głosowanie.

Senator Krzysztof Mróz:

Blokowanie miałoby sens wtedy, gdybyśmy znali stanowisko rządu na temat każdej poprawki. Wtedy można byłoby, mówiąc szczerze, przegłosować to nawet w 2 głosowaniach, tak? Podejrzewam, że jeżeli nawet gdzieś tam będzie negatywna opinia rządu, to wynik głosowania w każdym przypadku będzie taki sam.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Gdybyśmy wiedzieli, co do czego jest pozytywne i negatywne…

(Głos z sali: Kończmy dyskusję i głosujmy.)

…to moglibyśmy…

(Głos z sali: Głosujmy. Błagam, głosujmy.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Przepraszam, sekundkę.

Ponieważ wniosek pana senatora Mężydły miał charakter wniosku formalnego i, jak rozumiem, pan senator podtrzymuje ten wniosek, chce, aby ten wniosek poddać pod głosowanie… Czy tak?

(Senator Antoni Mężydło: Tak, tak.)

Dobrze. W takim razie chciałbym zapytać…

(Senator Antoni Mężydło: I proszę o rozsądek członków komisji.)

Dobrze, ale już proszę nie komentować, bo to nam dezorganizuje pracę.

Kto w takim razie jest za wnioskiem pana senatora Antoniego Mężydły, aby Biuro Legislacyjne wspólnie z przedstawicielami rządu ustaliło, które poprawki rząd popiera, i w związku z tym głosować nad nimi w grupach, a kto z państwa jest za tym, abyśmy głosowali tak, jak głosowaliśmy do tej pory?

Kto jest za wnioskiem pana senatora Mężydły?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 2.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 4.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 2.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 5, przeciw – 13, wstrzymały się 4 osoby.)

Za – 5, przeciw – 13, wstrzymało się 4 senatorów.

Sprawa została rozstrzygnięta. Procedujemy dalej tak, jak procedowaliśmy.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Panie…)

Jest jedna propozycja, jak rozumiem techniczna…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Tak. Ja może wytłumaczę.

Zdecydowaliśmy się z panią marszałek podzielić rolami. Pani marszałek będzie odczytywała numery poprawek, ja w tym czasie będę te numery sobie notował. Dzięki temu będzie o parę sekund krócej w przypadku każdego bloku.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. A ja będę prowadził głosowanie.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak, pan przewodniczący. Tak jest.)

Dobrze. W takim razie proszę o podanie numerów następnych poprawek.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Od nr 33.)

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 33, 112, 190, 274, 348 i 421, kod 47.76.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 12, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 12, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 34, 113, 191, 275, 349 i 422, kod 47.77.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 35, 114, 192, 276, 350, 423, kod 47.78.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Na nie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 12, przeciw –9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 12, przeciw –9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne poprawki.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 36, 115, 193, 277, 351, 424, kod 47.79.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych poprawek.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 37, 119, 194, 278, 355, 425, kod 47.99.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych poprawek.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 38, 120, 195, 279, 356 i 426, kod 49.31.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie numerów kolejnych poprawek.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 39, 121, 196, 280, 357, 427, kod 49.32.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyniku po dodaniu głosów oddanych zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 8, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 8, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych poprawek.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 40, 197, 281, 428, kod nr 49.39.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

(Głos z sali: Uuu!)

(Głos z sali: Ooo!)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Głos z sali: Która to była?)

(Senator Adam Szejnfeld: Które to poprawki?)

(Głos z sali: 40…)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nie ma.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyniku z doliczonymi głosami oddanymi zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 21, przeciw – 1, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 21, przeciw – 1, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały nietypową na dzisiejszym posiedzeniu większość.

Proszę o podanie następnych.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 41, 122, 198, 282, 358, 429, kod 52.29.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 42, 199, 283 i 430, kod 55.10.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 12, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 12, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 43, 123, 200, 284, 359, 431, kod 55.20.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nie ma.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 12, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 12, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o następne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 44, 126, 201, 285, 362, 432, kod nr 56.21.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pozytywne.

Proszę bardzo, kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nie ma.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 22 głosy za, jednogłośnie.)

Jednogłośnie, 22 głosy za.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 45, 128, 202, 286, 364, 433, kod 58.13.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 46, 129, 203, 287, 365 i 434, kod 58.14.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Proszę o podanie kolejnych poprawek.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 47, 204, 288, 435, kod 59.12.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nie ma.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 21 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

21 głosów za, 1 senator się wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę bardzo.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 48, 205, 289, 436, kod 59.13.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nie ma.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 22 głosy.)

Jednogłośnie, 22 głosy za.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 49, 206, 290 i 437, kod 59.20.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 20 głosów za, jednogłośnie.)

Jednogłośnie, 20 głosów za.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

(Senator Adam Szejnfeld: …z PiS, pragnę poinformować, że przegłosujemy z wami…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Adam Szejnfeld: Więc oczekujemy wzajemności.)

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 50, 132, 207, 291, 366, 438, kod 68.20.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Senator Adam Szejnfeld: No, jak grochem o ścianę.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Głos z sali: Jak zamienimy się rolami, to zobaczymy, jak to się…)

No, ja przeżyłem już i jedno, i drugie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za…)

Ile?

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 51, 133, 208, 292, 367, 439, kod nr 70.22.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nie ma.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 52, 134, 209, 293, 368 i 440, kod 73.11.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 53, 135, 210, 294, 369, 441, kod 74.10.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

Za – 13, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 54, 138, 211, 295, 372, 442, kod 77.29.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Na nie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nie ma.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 55, 212, 296, 443, kod 77.39.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 56, 213, 297 i 444, kod 79.11.A.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Tutaj pozwolę sobie powiedzieć dwa zdania. Pierwsze jest takie, że stanowisko jest negatywne, ale by trochę uspokoić sumienia przynajmniej części senatorów, dodam – to jest drugie – że to są kody PKD turystyczne, które są objęte czy będą objęte tarczą finansową, którą premier zapowiadał bodajże wczoraj.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 8 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

13 – za, 8 – przeciw, 1 się wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 57, 139, 214, 298, 373, 445, kod 79.11.B.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Tak jak poprzednio, negatywne, ale to będzie w tarczy finansowej.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Czy ja mogę jedno pytanie zadać panu ministrowi?)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Projekt, który przedstawił premier, jeszcze nawet nie jest projektem. Macie tu poprawkę, którą możecie przyjąć w Sejmie w najbliższy poniedziałek. Dzięki temu popłynęłaby pomoc do przedsiębiorców. Panie Ministrze, jaka jest logika w tym, gdy pan mówi, że za chwilę to poprzemy, ale teraz nie poprzemy, bo wprowadzi to Senat, wprowadzimy to w tarczy, nad którą dopiero pracujemy? Czy może mi pan na to pytanie odpowiedzieć?

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Zakładam, że skrótowo w tych warunkach. To nie jest instrument… Tarcza finansowa nie jest instrumentem ustawowym, jest innym instrumentem, który zresztą trzeba też notyfikować w Komisji, ten proces już formalnie się zaczął. A ja odpowiadam, żeby po prostu dać tutaj obraz sytuacji. Stąd moja wypowiedź.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Ale, Panie Ministrze, jak to nie jest instrumentem finansowym? To co? Rzeczową pomoc będziecie przedsiębiorcom przekazywać?

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Dobrze, Panie Senatorze…)

(Senator Maria Koc: Finansową, tak jak…)

Nie, no pan minister powiedział, że to nie jest instrumentem finansowym, dlatego chciałem dopytać, czy to jest pomoc rzeczowa…

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Przepraszam, to może wina maski. To jest tarcza finansowa, powiedziałem, a tarcza finansowa nie jest instrumentem ustawowym. Przepraszam, bo ta maska pewnie powoduje, że nie wszystkie moje słowa są tak bardzo wyraźne… Jest to instrument pozaustawowy w ramach tarczy finansowej, więc jak najbardziej jest to pomoc finansowa.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Okej.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Poddaję pod głosowanie poprawki, których numery odczytała pani marszałek, pani przewodnicząca Maria Koc.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów oddanych zdalnie i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 – za, przeciw – 7, 2 się wstrzymało.)

12 – za, 7 – przeciw, 2 się wstrzymało.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 58, 215, 299 i 446, kod 79.12.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 głosów za, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

12 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Nad poprawkami nr 59, 140, 216, 300, 447 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 71, 72, 78, 232, 233, 236, 312, 313, 458, 459 i 463. Kod 79.90.A.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Sekundę. Myśmy tutaj zaczęli o czymś rozmawiać, bo widzimy, że przyjęcie części poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 71, 72, 78 itd., tak? Czy my jesteśmy teraz przy…

(Senator Maria Koc: Nr 59.)

Dokładnie, tak, czyli mamy tu taką uwagę. Tutaj bardzo bym prosił – i być może zaraz oddam głos przedstawicielom resortu kultury – byście państwo jednak tej poprawki nie przyjmowali ze względu na to, że zgodnie, jak rozumiem, ze stanowiskiem Biura Legislacyjnego Senatu jej przyjęcie wyklucza głosowanie nad dalszymi poprawkami, a wśród tych dalszych poprawek, jak popatrzymy, są poprawki, które uzyskałyby pozytywne stanowisko rządu. Są to poprawki, które statuują pomoc dla muzeów. Dlatego tutaj naprawdę byśmy prosili o… Nasze stanowisko oczywiście będzie negatywne, ale ja też prosiłbym o taką głębszą refleksję przy głosowaniu nad tymi poprawkami.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Ja bym poprosił Biuro Legislacyjne o przedstawienie istoty…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak naprawdę różnicy.)

…różnicy, żebyśmy mieli tu pełną jasność przy głosowaniu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dobrze.

Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Wysokie Komisje, różnica sprowadza się do tego, że poprawki nr 59, 140, 216, 300 i 447 są dalej idące, czyli obejmują szerszy zakres działalności niż te wymienione jako wykluczane. Tak?

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Rozumiem.)

Te wykluczane ograniczają się do kodu PKD w pewnym zakresie, obejmują świadczenia usług na rzecz muzeów. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Czyli my w tej chwili będziemy głosować nad szerszą pomocą, a w razie przyjęcia wykluczymy węższą pomoc. Rozumiem. Dziękuję bardzo.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, Panie Przewodniczący, muszę poprosić o głos.)

Sekundkę. To tak: pani senator Kochan i pan senator Kwiatkowski, w takiej kolejności. Potem pan senator Szejnfeld.

Proszę bardzo.

Senator Magdalena Kochan:

Tylko takie pytanie do rządu: jeśli państwo chcecie niektórym dać więcej, to powiedzcie mi, dlaczego nie chcecie dać wszystkim ludziom związanym ze sztuką – tak to nazwę, żeby nie rozwlekać – tego, co proponujemy? Czy to jest tylko politykierstwo? Czy w tej chwili nie powinniśmy…

(Senator Maria Koc: Po co taka dyskusja…)

…zastanowić się nad prawdziwym losem ludzi kultury?

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę państwa, ja bym nie chciał doprowadzać do dyskusji, w związku z tym poproszę pana senatora Kwiatkowskiego i pana senatora Szejnfelda o zabranie głosu krótko i ewentualnie pana ministra o odpowiedź jednym zdaniem, a potem przejdziemy do głosowania.

Pan senator Kwiatkowski, esencjonalnie.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Esencjonalnie ja mogę teraz powiedzieć, że choć oczywiście wolałbym, żeby pomoc była szersza, to jednak tu jest dylemat: wąsko czy wcale. I warto to wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan Senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Nie wiem, skąd pan senator Kwiatkowski czerpie doświadczenie…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Zachowuję…)

…które miałoby sugerować, że coś, co jest ustalone przy Górnośląskiej, będzie podtrzymywane na Wiejskiej. Ja mam doświadczenie zupełnie inne. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie głosowali za tą poprawką, zwłaszcza że w tej poprawce uwzględniona jest grupa, która od wielu miesięcy zwraca się do nas z prośbami, a ostatnio z błaganiem, bo ci ludzie umierają już z głodu. W związku z tym ja jestem przeciwny. Głosujmy według zestawienia.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Zgłosił się jeszcze pan senator Mężydło. Proszę krótko. Potem pan minister, potem głosujemy.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Antoni Mężydło:

Ja się zgłosiłem po wypowiedzi pana senatora Kwiatkowskiego. Tak więc, żeby wszystko było jasne, skoro była taka sugestia pana senatora Kwiatkowskiego, to ja bym był za tym, żeby wycofać tę poprawkę, w przeciwnym razie będę głosował za tą poprawką. Macie tam… Jesteście na sali, możecie zadecydować, czy ją wycofujecie. Bo głosowanie dzisiaj przeciw miałoby dokładnie takie samo znaczenie, jakbyśmy ją wycofali. Tak że lepiej ją wycofać, jeżeli chcecie takiego rozstrzygnięcia. Wtedy będziemy mieli jasność. A tak to jeszcze ktoś może się pomylić itd., nie do końca… Jeżeli ona zostanie, jeżeli nie zostanie wycofana, to ja będę głosował za. Ja myślę, że jeden i drugi wnioskodawca mogą taką decyzję podjąć. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję bardzo.

Pan minister. Rozumiem, że pan minister Sellin w imieniu rządu, tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin : Tak, tak, tak.)

Dobrze. Okej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin:

Kontynuując tok myślenia pana ministra Niedużaka, chciałem po prostu poinformować, że jeśli poprawka pięćdziesiąta ósma przejdzie, to nie będziemy już mogli głosować nad poprawkami siedemdziesiątą pierwszą i siedemdziesiątą drugą…

(Senator Adam Szejnfeld: Ale my mówimy o pięćdziesiątej dziewiątej, nie ósmej.)

(Głos z sali: Tak, o pięćdziesiątej dziewiątej.)

(Senator Adam Szejnfeld: Pięćdziesiątą ósmą już przegłosowaliśmy…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

A tak, bo numeracja się zmieniła.

(Senator Adam Szejnfeld: Nr 59. I ta poprawka dotyczy…)

Tak, zgadza się, zgadza się. Ja się pomyliłem.

(Senator Adam Szejnfeld: …kodu 79.90.A, czyli pilotów wycieczek i przewoźników turystycznych. No, ja nie wiem, o czym my tu rozmawiamy.)

Dobrze.

(Senator Adam Szejnfeld: Gdzie tu są jakieś muzea?)

Aha, tak. Zgadza się. Panie Senatorze, ja się pomyliłem.

(Senator Adam Szejnfeld: Chodzi o pilotów wycieczek.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Zaraz, zaraz, chwileczkę, w tej chwili mówi pan minister Sellin. Czy pan minister zakończył swoją wypowiedź, czy pan minister…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin:

Chcę powiedzieć, że jeśli ona przejdzie, to nie będziemy mogli włączyć do pomocy działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy służą muzeom, oraz działalności edukacji w zakresie świadczenia usług na rzecz muzeów. Te rzeczy przepadną, nie będziemy już mogli nad nimi głosować.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Pan senator…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekundeczkę.

Pan senator Dunin.

Senator Artur Dunin:

Bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie zabrania głosu.

Ja mam wielką prośbę do wnioskodawców, żeby nie wycofywali tej poprawki, dlatego że ta poprawka jest bardzo ważna. Ja też nie mam pełnego zaufania do tego, że w okrojonym projekcie popieranym przez rząd to się znajdzie. Tak więc bardzo proszę, głosujmy nad tą poprawką i głosujmy za, tak żeby faktycznie wszyscy wymienieni w ramach tego kodu 79.90.A mogli otrzymać dofinansowanie. Do mnie również zgłaszają się osoby, które w tej chwili już płaczą, że nie mają za co żyć. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Ja muszę formalnie zapytać, czy ktoś chce zgodnie z apelem pana senatora Mężydły wycofać te poprawki. Jeżeli…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: To wnioskodawcy…)

Tak, ale nie ma wnioskodawców, jak rozumiem, czy też nie chcą tych poprawek wycofać.

(Senator Adam Szejnfeld: Jak to nie ma na sali?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Nie ma…)

A to bardzo przepraszam. Są, ale nie chcą wycofać, jak rozumiem, tak?

(Senator Adam Szejnfeld: Chcę powiedzieć, Panie Przewodniczący, że jestem.)

(Wesołość na sali)

To dobrze, bardzo się cieszę, kamień spadł mi z serca.

W takim razie głosujemy nad poprawkami przedstawionymi przez panią marszałek, przewodniczącą Marię Koc, wokół których odbyła się ta dyskusja.

Kto jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyników.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Tak, proszę, Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poproszę o chwileczkę przerwy, żebyśmy mogli sobie te wykluczone zaznaczyć. Dobrze?

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Ile potrzeba tej przerwy?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Chwilka, tylko tyle, żebym ja to sobie zaznaczył.)

W takim razie nie ogłaszam przerwy. Zaczekamy.

Senator Krzysztof Mróz:

To ja w tej przerwie, Panie Przewodniczący, jeszcze raz w tym duchu, w jakim mówił pan minister Kwiatkowski. Jeżeli taki sam wynik głosowania będzie na sali plenarnej, to się okaże, że osoby, dla których pomoc możemy poprzeć i które, tak jak tu była mowa, czekają na tę pomoc i mogą ją dostać w mniejszym zakresie niż chciała większość senacka… W tej sytuacji po prostu nie dostanie jej nikt. Tak więc jeszcze raz bardzo bym chciał poprosić pana senatora Szejnfelda, aby przekonał swoje koleżanki i kolegów, i sam się do tego przekonał, idąc za wypowiedzią pana senatora Kwiatkowskiego. Bo pan senator Kwiatkowski, że tak powiem… No, możemy chcieć zbawić świat, ale możemy też pomóc konkretnym osobom, które czekają na pomoc. I jeżeli państwo…

(Głos z sali: No ale…)

Jeżeli na sali plenarnej będzie taki sam wynik w głosowaniu nad tą poprawką, to ileś osób nie dostanie pomocy. I to będzie zasługa senatorów Platformy Obywatelskiej i Lewicy…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: I PSL.)

…oraz niestety PSL.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Tak. Dziękuję za „niestety”.

Chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że jednak wolą pana senatora Szejnfelda było zbawianie świata, ponieważ nie wycofał tej poprawki. To oznacza, że chciał zbawić świat.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Szejnfeld:

Chcę wyraźnie powiedzieć o takiej sprawie, Panie Senatorze Mróz, i mam nadzieję, że pana wypowiedzi słuchali – a wiem tu z doniesień, że słuchali, SMS-y przychodzą – przewodnicy turystyczni, nawet nie przewodnicy, wszyscy ludzie, którzy pracują w turystyce. To jest branża, która została dotknięta najmocniej. Nie wiem, czy jest inna, która… Porównywalnie na pewno, ale nie wiem, czy jest branża, która została dotknięta epidemią mocniej niż turystyka. I państwo chcecie powiedzieć, że przewodnikom muzealnym chcecie dać pieniądze, ale tym, którzy oprowadzają wycieczki po Gdańsku czy po Krakowie, to już nie. Nie wiem, czy pan to rozumie. No więc niech pan nie mówi, że to będzie nasza wina. To będzie wasza wina, jeżeli nie przyjmiecie tej poprawki w Sejmie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze…

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Ja też wycofuję się ze swojej uwagi, bo nie rozumiem sytuacji, w której tylko dlatego, że kultura ma swoje branżowe pieniądze, nie można pomóc przewodnikom turystycznym. Uważam, że absolutnie powinna być przyjęta ta poprawka w szerszej formule. To jest przekleństwo Polski.

(Senator Adam Szejnfeld: W normalnej formule.)

W normalnej formule tak de facto.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Proszę panów, ja bym apelował, ponieważ pan senator Kwiatkowski okazał się niezdyscyplinowany i zabrał głos bez udzielenia głosu przez przewodniczącego, na co z przykrością muszę zwrócić uwagę…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chciałbym zaproponować, abyśmy przeszli do głosowania. Rozumiem, że Biuro Legislacyjne jest w tym momencie gotowe.

Panią przewodniczącą, panią marszałek Marię Koc proszę o odczytanie numerów kolejnych poprawek.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 60, 141, 217, 301, 374, 448, kod 79.90.B.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę bardzo, stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Na nie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 61, 142, 302, 375, kod 79.90.C.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 62, 143, 218, 303, 376, 449, kod 82.21.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 63, 145, 219, 304, 377, 450, kod 84.12.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyniku po dodaniu głosów oddanych zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Tak jak poprzednio: 13 – za, 9 – przeciw i nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę, Pani Marszałek.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 64, 153, 220, 305, 385, 451, kod 86.90.E.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 65, 154…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Mogę prosić o chwileczkę? Chcę zdążyć zanotować, bo jest tego coraz więcej.)

Dobrze.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Muszę mieć tutaj porządek.)

Dobrze, dobrze. To proszę mi dać sygnał.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Spokojnie.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Przepraszam, bo tutaj się zagubiłem.)

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Tak, spokojnie.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Już jestem gotowy.)

Poprawki nr 65, 154, 221, 306, 386, 452, kod 88.91.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poproszę o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 66, 155, 224, 307, 453, kod 90.03.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, przeciw – 9, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 67, 156, 225, 308, 387, 454, kod 91.03.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Poproszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 68, 158, 226, 309, 389, 455, kod 93.12.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

W odniesieniu do sześćdziesiątej ósmej jest…

(Senator Maria Koc: Jakie?)

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Jeszcze raz poprosimy.)

W odniesieniu do poprawki sześćdziesiątej ósmej stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Negatywne. Dobrze.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 69, 162, 230, 310, 393, 456, kod nr 96.01.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nie ma.)

Kto się wstrzymał?

(Senator Maria Koc: Pozytywne było?)

(Głos z sali: Tak, pozytywne.)

(Senator Maria Koc: Pozytywne. Przepraszam, zagapiłam się.)

Dobrze.

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 21 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

21 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 70, 163, 231, 311, 394, 457, kod 96.02.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Negatywne.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 – za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o podanie kolejnych.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 71, 72…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Teraz siedemdziesiąta trzecia.)

Aha.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Siedemdziesiąta trzecia, tak?)

Dobrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 73.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 22 głosy.)

22 głosy za.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o podanie kolejnej.

Senator Maria Koc:

Poprawki nr 74, 234, 314, 461, 464. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 460.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pozytywne.

Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów oddanych zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 22 głosy.)

Jednogłośnie, 22 głosy za.

Poprawki uzyskały akceptację.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chwileczkę.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Już możemy.)

Tak, proszę o podanie kolejnej.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Już, chwileczkę, sprawdzimy, co teraz będzie poddane głosowaniu.)

(Senator Maria Koc: Dobrze.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Siedemdziesiąta piąta.)

Senator Maria Koc:

Nad poprawkami nr 75, 235, 315 głosujemy łącznie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Czy są potrzebne jakieś wyjaśnienia?

Pan senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Tylko jedno zdanie. To jest ta poprawka, która będzie dawała szansę objąć pomocą także tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w bieżącym roku.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan minister, jak rozumiem, jedno zdanie polemiki?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Taki sam skutek ma poprawka przed chwilką już przyjęta.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Merytorycznie zdaję się na pana ministra.

Senator Adam Szejnfeld:

Tak nie może być, dlatego że gdyby tak było, to przyjęcie jednej musiałoby wykluczać głosowanie nad drugą.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: A nie wykluczyło, jak rozumiem.)

Jeżeli nie wykluczyło, to ma inne znaczenie.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: No właśnie.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Ale, Szanowni Państwo, ja też muszę wziąć troszeczkę w obronę pana mecenasa.

(Senator Adam Szejnfeld: Moim zdaniem tutaj, w poprawce siedemdziesiątej czwartej…)

Nie możecie oczekiwać, że Biuro Legislacyjne wejdzie merytorycznie w każdy jeden przepis, szczególnie w takim tempie. Prawda? Biuro widzi, że to są 2 następujące po sobie jednostki redakcyjne i musi to ocenić na pierwszy rzut oka.

Oczywiście państwo śmiało możecie to przegłosować, na szczęście nie jest tak, że jedna skasuje drugą. Ale merytoryczny skutek – jak państwo przeczytacie poprawkę przed chwilką przyjętą, za co bardzo dziękuję, zgłoszoną przez panią marszałek Koc, to zobaczycie – dotyczy mniej więcej tego samego, w dodatku jest to dosyć podobnie zredagowane.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Panie Ministrze…)

Senator Adam Szejnfeld:

Ja rozumiem, że poprawka nr 74 – ja też dopiero teraz ją widzę, wcześniej jej nie znałem – zmienia sposób ustalania przychodu, zaś moja poprawka, poprawka nr 75 stanowi, że objęte tą ustawą będą także te przedsiębiorstwa, które powstały po dniu 30 listopada 2019 r. To są 2 różne sprawy: tu jest ustalenie przychodów, a tu czas powstania firmy.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Ale jak popatrzy pan na to, że chodzi o przychody powstałe w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku… Logiczną konsekwencją jest tutaj to, że wystarczy, by firma istniała 3 miesiące przed złożeniem wniosku, bo musi mieć te przychody. Ale, Panie Senatorze, proszę śmiało głosować. Tak jak powiedziałem, na szczęście nie jest tak, że te poprawki się wykluczają.

(Wesołość na sali)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Jeżeli mogę, to chciałbym powiedzieć tak: ja jestem dziewiąty rok senatorem i wiem, że jak jest jakaś wątpliwość, to należy się zdać na Biuro Legislacyjne. Gdyby było tak, że te poprawki się wykluczają, to pan mecenas poinformowałby nas o tym, że taka sytuacja ma miejsce. Jeśli pan mecenas nas nie informuje, to znaczy, że z punktu widzenia legislacyjnego taka sytuacja nie zachodzi.

Dobrze. Czyli to poprawka nr 75.

Poprawka nr 75.

Kto z państwa senatorów jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 16 za, 6 – przeciw.)

16 głosów za, 6 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka uzyskała akceptację.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Teraz będzie głosowanie nad poprawką nr 76.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 76. Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pozytywne.

Poddaję poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 22 za, jednogłośnie.)

22 głosy, jednogłośnie.

Poprawka została przyjęta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Teraz poprawki nr 77, 82, 319.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawki nr 77, 82 i 319.

Stanowisko rządu wobec tych poprawek?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jesteśmy na tak, pozytywne.

(Głos z sali: A jaki tu jest sens…)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Czy jest potrzeba wyjaśnienia? Panie Mecenasie?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Gdybym mógł prosić pana ministra o wytłumaczenie, o co chodzi w tych poprawkach…)

Panie Ministrze, proszę bardzo.

(Senator Adam Szejnfeld: Jaki jest sens, jaki cel tej poprawki?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Poproszę tutaj o głos panią dyrektor jednego z departamentów związanych z pracą…)

Dyrektor Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Sylwia Rogozińska-Trochimiak:

Szanowni Państwo, ta poprawka ma na celu… Otóż instrumenty z art. 15g, 15gg, które są obecnie w ustawie, dalej obowiązują. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie z art. 15gga nie korzystał z 2 instrumentów w tym samym czasie, ponieważ dopłata jest do wynagrodzenia pracownika, a wynagrodzenie mamy jedno.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

To głosujemy? Dobrze.

W takim razie poddaję…

Czy wymagane są jeszcze jakieś wyjaśnienia? Jeśli nie, to głosujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 4.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 1.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 10 za, 10 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.)

10 – za, 10 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Poprawka nie uzyskała akceptacji.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

To będzie poprawka nr 79.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko wobec poprawki nr 79 jest pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 22 – za.)

Jednogłośnie, 22 głosy za.

Poprawka uzyskała akceptację.

Wydaje mi się, że osiemdziesiąta była już przegłosowana.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Osiemdziesiąta już była, teraz poprawka nr 81.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 81.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 81?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 8 przeciw, 1 się wstrzymał.)

13 głosów za, 8 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 83.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Poprawka nr 83…)

(Senator Maria Koc: A poprawka nr 82?)

Poprawka nr 82 była…

(Senator Maria Koc: Wykluczona?)

Nie, ona nie była wykluczona, tylko komisja… Tam było 10:10, czyli komisja nie przyjęła tej poprawki. Była przegłosowana razem z siedemdziesiątą siódmą.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Poprawka nr 83.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Poprawka nr 83 – pozytywne stanowisko.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 83?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8 za, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 22 za.)

22 głosy za.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 84, dotycząca wprowadzenia możliwości zwolnienia przez rady gminy z podatku od nieruchomości w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Także do tej poprawki stanowisko jest pozytywne. Miałem tutaj okazję tak na szybko, na roboczo skonsultować się jeszcze z Ministerstwem Finansów i wiem, że ich stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 22 za.)

Jednogłośnie, 22 głosy za.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 85 dotyczy tego, aby uchwała budżetowa na rok 2021 r. mogła być w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjęta do 31 marca 2021 r. Oczywiście chodzi tutaj o jednostki samorządu.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Przewodniczący, mogę słowo?)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Sekundkę, jeszcze stanowisko rządu.

Pan senator Tyszkiewicz…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Prosiłbym o…)

Sekundkę, najpierw stanowisko rządu. Dobrze?

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Tak, ja… Tutaj jest kilka takich poprawek pana senatora Frankiewicza. Od razu powiem, że moje stanowisko będzie negatywne, ale ono wynika też z tego, że ja te poprawki zobaczyłem właśnie tutaj. Musiałbym po prostu, tak jak w przypadku tej poprzedniej poprawki, nr 84… No, ją widziałem troszkę wcześniej i miałem szansę wykonać taką roboczą konsultację. Widzę, że to są takie zmiany, które wydają się sensowne, ale to wykracza poza moje umocowanie, więc przepraszam, ale muszę zająć teraz stanowisko negatywne. Jednak widzę, że tutaj, u senatora Frankiewicza jest sensowny materiał. Może po prostu gdzieś będzie taka okazja, żeby tak na szybko, że tak powiem, na roboczo ustalić to z Ministerstwem Finansów; może też uda się to zrobić przy innej okazji, przy jakimś innym przedłożeniu. Widzę, że to są sprawy związane przede wszystkim z budżetami samorządów w związku z COVID, takie sprawy, które zasadniczo chyba nie będą też się wiązały z jakimś dużym kosztem. Ale tutaj po prostu odsyłam wnioskodawców… Jestem pewien, że da się to szybko przedyskutować na roboczo z Ministerstwem Finansów. Ale teraz, niestety, stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Najpierw pan senator Tyszkiewicz, a potem pan senator Szejnfeld.

Proszę bardzo.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Panie Ministrze, ja rozumiem tę dobrą wolę, ale praktycznie mamy już grudzień i trzeba skonstruować budżety. Ta poprawka nie rodzi żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa, pozwala tylko na elastyczne uchwalanie budżetu w samorządach. Sytuacja jest w tej chwili bardzo trudna, covidowa. Samorządy, które są w bardzo trudnej sytuacji, miałyby dzięki tej poprawce większe możliwości uchwalenia budżetu. Ona nie rodzi żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa, pomaga tylko samorządom, a więc proszę o przegłosowanie tej poprawki. Ona w żaden sposób nie narusza finansów państwa.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Pan senator Szejnfeld prosił o głos.

Senator Adam Szejnfeld:

Tylko jedno zdanie. Panie Ministrze, nie musicie szukać możliwości…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Panie Ministrze, nie musicie szukać możliwości nowelizowania tego, wkładania do następnych tarczy, podczas gdy w międzyczasie firmy będą miały kłopot, bo wystarczy po prostu, jeśli my przyjmiemy tę poprawkę w Senacie, nie odrzucać jej w Sejmie – i będzie po sprawie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Poddajemy tę poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 15 za, 3 – przeciw, 4 się wstrzymało.)

15 senatorów za, 3 – przeciw, 4 się wstrzymało.

Poprawka uzyskała akceptację.

Chciałbym zapytać o coś pana mecenasa w związku z pytaniami, które się pojawiają. Wszystkich głosowań mieliśmy ok. 250. Ja nie notowałem, w którym momencie jesteśmy. Czy mamy mniej więcej 30%…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Ja mogę tylko pokazać na tym druku, w którym jesteśmy momencie. To znaczy, że jesteśmy grubo poza… Myślę, że zostało nam 20% głosowań do końca. Ale, jak mówię, ja tylko patrzę na kartkę i tam sobie zaznaczam. Ja tych głosowań nie liczę, bo nie mam na to czasu.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: No, ale chcieliśmy mieć mniej więcej orientację, że 80…)

Panu ministrowi powiedziałem przed chwilą, kiedy tutaj przechodził, że potrzebujemy ok. 40 minut. Ale oczywiście to od państwa senatorów zależy, bo możemy głosować dłużej.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze, jasne, jasne. A więc będziemy zdyscyplinowani.

Przepraszam bardzo, myśmy, jak rozumiem, przegłosowali tę poprawkę samorządową, nr 85? To poproszę o następną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Kolejne będą poprawki nr 108 i 344. Dotyczą kodu 47.71.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

108 i 344, tak?

Poproszę o stanowisko rządu.

(Głos z sali: Panie Dyrektorze…)

Dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorz Płatek:

Pan minister upoważnił…

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Negatywne. Dobrze.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Poproszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 116 i 352, dotyczące kodu 47.81.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Głosujemy nad poprawkami.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Panie Senatorze, pan nie głosował?)

(Głos z sali: Nie, nie głosowałem.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 8 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 za, 8 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 117 i 353, kod 47.82.Z.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu poproszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Negatywne.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 2.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, zaraz.

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o podanie wyniku głosowań z sali razem z wynikiem głosowań zdalnych i ogłoszę minutową przerwę techniczną. Jaki jest wynik?

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 8 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 za, 8 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

(Senator Maria Koc: Panie Mecenasie, bo moja poprawka…)

Na prośbę pani marszałek przewodniczącej Marii Koc minutowa przerwa techniczna.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę państwa…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

…Ja wytłumaczę, o co chodzi. Przyjęliśmy taką metodę głosowania, że w sprawie danego kodu do wszystkich instrumentów głosujemy łącznie…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Tak jest.)

Pani marszałek Koc zgłosiła określony kod tylko do 2 z 5 instrumentów. W związku z tym wszystkim pani marszałek nie wiedziała, że jej poprawka mieści się w szerszym bloku i zagłosowała przeciwko swojej poprawce.

(Senator Maria Koc: I czuję dyskomfort z tego powodu.)

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: No, ale wszystko się udało, skończyło szczęśliwie, jak rozumiem.)

Jednak poprawka pani senator, pani marszałek i tak została przyjęta. Dotyczyło to poprawki nr 216.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Już nie będziemy czekać na pana senatora przewodniczącego Szejnfelda, który prosił o 20 sekund. Uznaję, że 20 sekund minęło.

Wznawiamy nasze obrady.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Muszę się tylko odnaleźć, ustalić, w którym momencie jesteśmy.)

Proszę się odnaleźć, tak.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, kolejne poprawki mają nr 118 i 354.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

No, jedna poprawka pana przewodniczącego ominęła.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 10 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

10 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

(Głosy z sali: Ooo!)

A więc poprawka pana senatora Szejnfelda przeszła – pomimo jego nieobecności. Dobrze.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

To poprawki nr 124 i 360.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

124 i 360.

Proszę o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 za, 8 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.)

12 głosów za, 8 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Kolejne poprawki to poprawka nr 125 i 361.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Kolejne poprawki to nr 127 i 363.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

To są poprawki pana senatora Szejnfelda.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 130.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 130.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 130?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 131.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 131.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki nr 131?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została przyjęta

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 136 i 370.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie całościowego wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 137.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 144.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 144.

Proszę o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Przeciw.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poddaję poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę kontynuować.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 146 i 378.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawki nr 146 i 378.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Przeciw.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13: 9, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 147 i 379.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 148 i 382.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 149 i 380.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

149 i 380.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Poddaję poprawki pod głosowanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania razem z głosami zdalnymi.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 150 i 381.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

150 i 381.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze nie głosujemy…

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 151 i 383.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

151 i 383.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Głosujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 152 i 384.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

152 i 384.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 157 i 388.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

157 i 388.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 159 i 390.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

159 i 390.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko negatywne.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 160 i 391.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

160 i 391.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 161 i 392.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze, proszę o stanowisko.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 164 i 395.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o podanie wyniku, oczywiście po dodaniu głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 222.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

222.

Stanowisko rządu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

222.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze, spokojnie, Panie Ministrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Chodzi o działalność związaną z wystawianiem przedsięwzięć artystycznych, przypominam.

(Głos z sali: To jest poprawka nr 222?)

Tak.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Przepraszam, myśmy się tutaj konsultowali z przedstawicielami ministerstwa kultury. Stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 20 za, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.)

20 za, 1 wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw.

Poprawka uzyskała akceptację.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 223.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Teraz nr 223.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 21 głosów za. Jednogłośnie.)

Jednogłośnie, 21 głosów za.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 227.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

227.

Panie Ministrze?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Co to jest, Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Już mówię. Poprawka nr 227, to jest kod 93.29, tj. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, niesklasyfikowana nigdzie indziej… A nie, przepraszam państwa. Przeczytałem lit. B. To działalność w zakresie pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: A, to coś zupełnie innego.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Ja tam jestem za domami strachu.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Mogę?)

Proszę, Panie Senatorze, ale esencjonalnie.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Szanowni Państwo, nie kierujcie się… nie skupiajcie się na tych domach strachu. Tutaj chodzi o szkoły tańca, o kilkadziesiąt tysięcy ludzi z tej branży. To są szkoły tańca. Domy strachu już nie żyją, już się przestraszyły.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

W przypadku kodu 93.29.A chyba jednak nie chodzi o szkoły tańca, jeśli sądzić po opisie.

(Głos z sali: …Miejsc do tańczenia…)

Są też miejsca do tańczenia… No nic. W każdym razie z tego, co pamiętam, wynika, że 93.29.A to jest taki kod PKD, którego dotyczyła już pomoc w ramach tzw. tarczy turystycznej, dlatego jesteśmy tutaj na nie.

(Senator Maria Koc: Jeśli mogę, Panie Przewodniczący…)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Tak, proszę bardzo, Pani Przewodnicząca.

Senator Maria Koc:

Szkoły tańca, Panie Senatorze, to jest 85.52. Wiem, bo ja…

(Głos z sali: A miejsca do tańczenia?)

No nie wiem. Szkoły tańca zwracały się do mnie z prośbą, jeszcze kiedy to było w Sejmie i wtedy to zostało wprowadzone w formie…

(Senator Adam Szejnfeld: Jedno i drugie.)

…w formie poprawki, bo ja o to prosiłam ministerstwo rozwoju. I to jest kod 85.52 – taki kod mi podali jako obejmujący szkoły tańca. To są pozaszkolne formy edukacji artystycznej. To już jest w ustawie, która do nas przyszła z Sejmu.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze, proszę państwa, jedziemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Która to jest?)

To jest poprawka nr 227.

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 228.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

228.

Panie Ministrze?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna…)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

No to tutaj odpowiem tak samo jak poprzednio: ze względu na to, że ten kod PKD jest już w tzw. tarczy turystycznej z września, nasze stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 5.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: Nikt.)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Poprawka uzyskała akceptację.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 229.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 229.

Stanowisko rządu?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

To jest analogiczne do tego, co było poprzednio, według starej nomenklatury kodowej, jeszcze przez jakiś czas obowiązującej… Bo jesteśmy w okresie przejściowym, jeżeli chodzi o nomenklaturę niektórych kodów.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Rząd jest za?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Rząd ma właśnie takie samo stanowisko jak w przypadku poprzednich 2 poprawek. Tak rozumiem słowo „analogiczne”.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Czyli to potwierdza, że mam rację.)

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Czyli rząd jest przeciw, krótko mówiąc.)

Tak, ale dlatego, że ta branża jest objęta też tarczą turystyczną.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Rozumiem.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Prosimy o chwilkę przerwy, bo musimy się skonsultować z kolegą. Dobrze.)

Dobrze. Krótka przerwa konsultacyjna.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Wszystko się zgadza, teraz będzie głosowanie nad poprawką nr 237.)

Poprawka nr 237.

Panie Ministrze, proszę o stanowisko rządu.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Razem z poprawką nr 243.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Poprawka nr 243… I która jeszcze? Bo też już…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 237 i nr 243.)

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 21 głosów za.)

21 głosów za.

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 238.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

238.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Poprawka nr 238 to są te uwagi, które wyszły pierwotnie z Biura Legislacyjnego? Jesteśmy za.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu jest pozytywne.

Kto z państwa jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 21 za.)

Jednogłośnie, 21 głosów za.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Kolejne poprawki to jest nr 239 i 489. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 240, 246 i 490. Merytoryczna różnica pomiędzy poprawkami nr 239 i 240 sprowadza się tak naprawdę do jednego punktu w art. 15zs3 ust. 1, w poprawce nr 239 jest jeden punkt więcej. Proszę zobaczyć: na stronie 55 u góry jest pkt 6, którego nie ma w poprawce nr 240. I to jest różnica merytoryczna.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Czyli poprawka nr 239 jest szersza.)

Dlatego w takiej kolejności są poukładane.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Stanowisko rządu do poprawki nr 239.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Szanowni Państwo, wybaczcie mi, że nie będę mówił skrótowo. Tutaj znowu mamy troszeczkę taki przypadek jak poprzednio. Bardzo bym jednak prosił, by tej poprawki nie przyjmować, za to przyjąć przedstawione dalej poprawki, które zostały wypracowane wspólnie z ministerstwem kultury. Ta poprawka przede wszystkim jest bardzo szeroka. Zwróćcie uwagę państwo, że mamy tutaj np. pomoc dla osób, które świadczą usługi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Takie usługi mogą świadczyć chociażby prawnicy, architekci, bardzo różne grupy. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że to będzie zupełnie niewykonalne, to znaczy ani ZUS, ani urząd pracy – a pomoc będzie szła przez ZUS i przez urzędy pracy – nie będzie w stanie zweryfikować, kto takie usługi świadczy, na jakiej podstawie itd. Z kolei właśnie te poprawki, które tutaj wypadną w ogóle z głosowań, te idące, no, bliżej, jeśli tak można powiedzieć, te o węższym zakresie, to są poprawki wypracowane wspólnie z ministerstwem kultury, które pomagają konkretnym instytucjom kultury. I z tych względów bym prosił – bo widzę, że są tu obaj panowie senatorowie – o rozważenie tego, czy może jednak tę poprawkę wycofać na rzecz tych, które są uzgodnione i co do których wykonalności jestem bardziej przekonany. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Ponieważ to jest prośba pana ministra, to chciałbym zapytać panów senatorów Tyszkiewicza i Kwiatkowskiego o stosunek do tej prośby.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Prosimy, żeby nam precyzyjnie powiedziano, które branże są w naszej poprawce, a których nie ma w kolejnej złożonej poprawce.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Chodzi o cały pkt 6.)

Pkt 6, czyli…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale tu są kody PKD, dlatego mówię, że poproszę o precyzyjne wskazanie. Nie ma takiej prostej odpowiedzi na to pytanie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Czy w związku z tym mam rozumieć to tak, że panowie podtrzymujecie swoją poprawkę?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Podtrzymujemy, bo jeśli nie jesteśmy w stanie wskazać teraz, o kogo chodzi…

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Rozumiem. Dobrze. Pan minister jest przeciw, a panowie wnioskodawcy podtrzymują swój wniosek.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy potrzeba jest jeszcze trochę czasu, czy panowie twardo podtrzymujecie ten wniosek?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: A nie ma tutaj wykazu kodów, żeby to sprawdzić?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Mamy, mamy.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Pani Marszałek, tutaj też są właśnie szkoły tańca. Z tymi szkołami tańca jest dosyć skomplikowana sprawa, bo to miejsca do tańczenia i…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Szkoły tańca to jest kod 55.52.Z. To jest tutaj.

(Senator Maria Koc: Ale to jest…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Pozostały transport lądowy, pasażerski jest…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Na pewno.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

No to ja podam państwu przykład. Pan minister powiedział, że rozważycie poparcie pozostałego transportu… To jest kod 49.39.Z. Na posiedzeniu komisji mówił pan, że jest pan gotów rozważyć poparcie tego, a to jest dokładnie ta poprawka.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Nie, nie, Panie Senatorze. Ten kod PKD został pozytywnie zaopiniowany i zostanie dopisany do pomocy. Pan wpisuje tutaj pomoc dla wszystkich, dla każdej osoby, która świadczy usługi na rzecz tych podmiotów. Ten krąg, po pierwsze, jest całkowicie nieokreślony, bo każdy może świadczyć usługi, każdy – wzięty prawnik, doradca, jakiś instruktor, no każdy. To po pierwsze. Po drugie, zupełnie nie ma jak zweryfikować tego w praktyce. Ani ZUS, ani urząd pracy w ogóle tego przepisu nie będzie mógł wykonać, bo nie będzie weryfikował tych umów, sprawdzał, czy ktoś faktycznie te usługi świadczył itd. Tak że naprawdę… Wiecie państwo dobrze, że większość w Senacie jest, jaka jest, więc możecie to uchwalić, ale będzie to niewykonalne. To po pierwsze. A po drugie, wyeliminujecie w ogóle z głosowań, czy negatywnych, czy pozytywnych, poprawki, które są przepracowane z przedstawicielami ministerstwa kultury i ZUS – siedzą tutaj państwo z resortu kultury, może też będą chcieli zabrać głos – które są wykonalne i na podstawie których można świadczyć realną pomoc. I to jest jakby… Dlatego zajmuję takie stanowisko. Ale oczywiście ja nawet nie jestem członkiem komisji, to państwo zdecydujecie wedle uznania.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Jakie jest stanowisko wnioskodawców?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: No, mamy jeszcze pytanie do rządu.)

Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panowie mówicie, że nie jesteście w stanie za pośrednictwem ZUS tego zweryfikować. Ale jesteście to w stanie spokojnie zweryfikować dzięki danym administracji skarbowej, bo tam trafiają tego typu informacje.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Panie Senatorze, czy pan jest zdania, że administracja skarbowa jest w posiadaniu każdej umowy? No, to jest niemożliwie do zweryfikowania. To jest praktycznie niemożliwe do zweryfikowania.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Panowie senatorowie…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Sekundę, potrzebujemy minutę na…)

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Pół.)

Dobrze, minuta…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Prosimy o półminutową przerwę.)

Nie robię przerwy, ale macie 2 minuty. Proszę bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ponieważ nie ma przerwy, to proszę bardzo o głos, Pani Przewodnicząca.

Senator Maria Koc:

Szanowni Państwo, bo to może być trochę jak w przypadku poprawki nr 59, która dotyczy kodu 79.90.A, tj. pilotów wycieczek, przewodników turystycznych. Ponieważ przyjęliście państwo tę poprawkę z taką szeroko rozumianą pomocą, wyeliminowało to moją poprawkę uzgodnioną z rządem, zgodnie z którą dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, nie tylko tych oprowadzających po muzeach, ale w ogóle, byłyby zagwarantowane świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS, czyli realna pomoc. Ale państwo to wyeliminowaliście. I teraz, jeżeli Sejm to odrzuci…

(Głos z sali: Nie…)

No to spytam pana legislatora. Przegłosowanie tego spowodowało, że moja poprawka już nie jest poddawana pod głosowanie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…i jeżeli Sejm odrzuci waszą poprawkę, to ci ludzie nie dostaną nic. Tak?

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Sekundkę. Czy panowie…)

I tak samo będzie tutaj.

Senator Adam Szejnfeld:

W tym przypadku jest tak, że mamy odrębne przepisy, które odnoszą się do postojowego, i odrębne do zwolnień z ZUS. W każdym z tych przepisów trzeba dodać PKD tychże branż, w przypadku których wnioskodawca chce, żeby te branże mogły z tego skorzystać. W związku z tym tam, gdzie podaliśmy przewodników i pilotów, to dołożyliśmy to PKD i do ZUS, i do postojowego. A więc nie może być teraz tak, że oni nie otrzymają niczego, bo poprawka pani marszałek nie przeszła. Jej zakres podmiotowy był zupełnie inny. W naszym przypadku, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość raczy nie odrzucić tej poprawki, to wszyscy ci, którzy wykonują działalność na podstawie tego kodu PKD, oczywiście w ramach prowadzenia działalności zawodowej jako pilot czy przewodnik, otrzymają, primo, postojowe, oczywiście jeżeli będą spełniać dodatkowe warunki typu spadek przychodów itd., secundo – zwolnienie z ZUS na listopad. A według naszych poprawek, jeśli one przejdą, to na listopad i jeszcze na grudzień.

Senator Maria Koc:

A jeżeli Sejm odrzuci, to co dostaną?

(Głos z sali: Nic.)

No to ja właśnie o tym mówię.

(Rozmowy na sali)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Ale, Szanowni Państwo… Szanowni Państwo, czy możemy…)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Przepraszam bardzo…

(Senator Adam Szejnfeld: Dzielić pilotów i przewodników na lepszych, których za takich uważa PiS, i gorszych, których PiS nie uważa…)

Przepraszam bardzo…

(Senator Maria Koc: Ale to jest do wszystkich. Dla wszystkich, Panie Senatorze. Nie ma lepszych i gorszych.)

(Rozmowy na sali)

Przepraszam bardzo. Ponieważ zostaliśmy wybici z rytmu głosowania, w związku z tym proszę teraz o głos rząd – może powiedzieć dwa zdania w sprawie tej polemiki, która się tu odbyła…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zaraz, sekundę.

To tak: najpierw rząd, potem koledzy się ustosunkują do swojej poprawki i albo ją wycofują, albo nad nią głosujemy.

Proszę bardzo, dwa zdania ze strony rządu.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba:

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, proszę zwrócić uwagę, że to są usługi świadczone na rzecz tych podmiotów, a nie przez te podmioty, które są wymienione. I to jest ta zasadnicza różnica – na rzecz tych podmiotów wymienionych w PKD, a nie przez te podmioty. Czyli te podmioty nie będą uprzywilejowane przez ten przepis.

(Senator Adam Szejnfeld: Ale teraz… O czym pan mówi?)

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: O poprawce nr 239, tak?)

Tak, o poprawce nr 239, pkt 6.

(Senator Adam Szejnfeld: Okej, to my tu mówimy na inny temat. My tu polemizujemy, a jest to zupełnie inny temat.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Panowie?

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, powiemy, że wycofamy, chociaż to nie jest tak, że nie ma problemu. Przykładowo… To nie będzie do końca dobry przykład, podaję go tylko dlatego, że on jest prosty w zrozumieniu. Branżą, która by nie była objęta pomocą, są pralnie, bo ludzie dalej piorą. Ale w ramach pralni są takie, które świadczyły usługi gastronomii, mimo że też mają… Przepraszam, hotelarstwu, mimo że też miały takie PKD. Dla tych osób jest to problem, ale przyjmuję argument, że nie jest to weryfikowalne. Przyjmuję też argument, że jeśli nie wycofamy tej poprawki, to rząd będzie przedstawiał negatywną opinię o niej na etapie prac sejmowych – prezentujecie takie stanowisko. Z uwagi na to wspólnie z panem senatorem Tyszkiewiczem z bólem wycofujemy tę poprawkę.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Dziękujemy za heroiczną postawę.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Ja również chciałbym bardzo podziękować. Zdaję sobie sprawę, że to na pewno jest wycofywane z bólem, więc tym bardziej dziękuję.)

Dobrze.

Czyli poprawka nr 239 została wycofana przez wnioskodawców.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Ja jeszcze muszę odnotować wycofanie…)

Dobrze.

(Głos z sali: Wadim aż się skręca z bólu.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 239 i 489 są wycofane.

W związku z tym przechodzimy do głosowania w sprawie poprawek nr 240, 246 oraz poprawki nr 490.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu poproszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest oczywiście pozytywne. To są te poprawki, o których tu mówiliśmy, wypracowane we współpracy z senatorami, ZUS i ministerstwem kultury.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Poddajemy w związku z tym te poprawki pod głosowanie.

Kto z państwa jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 20 za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.)

20 za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawki nr 242 i 468.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

242?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak, i nr 468.)

Pani marszałek Koc, tak?

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Czy moglibyśmy poprosić o słowo wyjaśnienia? Czego to dotyczy, Panie Ministrze? Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

To jest poprawka, która doprecyzowuje regulację obejmującą rozporządzenie Rady Ministrów. To jakby wydawanie rozporządzeń Rady Ministrów w zakresie świadczenia pomocy.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Czy coś jeszcze?

(Głos z sali: Chyba nie.)

Kto z państwa jest za przyjęciem?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 8, jednogłośnie.)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 21 za.)

Jednogłośnie, 21 głosów za.

Poprawki uzyskały akceptację.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 244, komisyjna, legislacyjna.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

244, poprawka komisyjna.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jest pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pozytywne. Dziękuję.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 22 za.)

22 głosów za, jednogłośnie.

Poprawki zostały przyjęte.

Proszę o kolejne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 247.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

247.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Negatywne. Czy będzie jakieś drobne wyjaśnienie? Nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Z tego, co widzę, wynika, że panu senatorowi chodziło o to, aby w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z przekształceniem organizacyjnym przedsiębiorcy, czyli np. przekształca się spółkę osobową w spółkę kapitałową, można było brać pod uwagę, sprawdzając, czy warunki udzielenia pomocy są spełnione, również ten przychód, który dany przedsiębiorca uzyskał w poprzedniej formie organizacyjnej.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja mam pytanie…)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Widzę, że pan senator Kwiatkowski notorycznie zabiera głos samowolnie.

Proszę, udzielam panu głosu.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Mam pewne pytanie, bo to jest bardzo ważna poprawka. Czy czasem nie jest tak, że odrzucenie tej poprawki spowoduje, że jeżeli za chwilę państwo wprowadzicie zmiany np. w spółkach komandytowych, które będą się przekształcać, żeby nie przejść na gorszy system opodatkowania, to będą one musiały oddać pomoc, z której skorzystały przy PFR? To może być bardzo istotna poprawka.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Po pierwsze, to nie jest w ogóle PFR, to jest zupełnie inne zagadnienie. A po drugie…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To z innej pomocy, z każdej innej…)

A po drugie, Panie Senatorze… Zwracam się do pana jako do prawnika. Na dziś my nie mamy żadnej regulacji, która mówiłaby o tym, że przekształcanie się podmiotu, zmiana formy prawnej, w której on działa, wpływa na to, jak patrzymy na przychody tego podmiotu. Proszę mi wybaczyć, ale jak my zaczniemy wprowadzać takie regulacje, to zapewniam pana, że zaraz, a contrario, ktoś zacznie budować taką argumentację – skoro to zostało wprost przesądzone w przepisie, to może jakaś inna forma przekształcenia nie jest ujęta w przepisie, bo jest niedozwolona. Ja się bardzo boję tego typu regulacji. Dziś nie ma znaczenia, jak kto się przekształca, dlatego, kiedy mu liczymy przychód… A tutaj nagle wprowadzamy bardzo szczegółową – na moje oko, robiłem taką dosyć pobieżną analizę – regulację, która bardzo szczegółowo mówi, że na podstawie tych przepisów, jeśli ktoś się przekształcił… Mam wrażenie, że ten przepis jest wręcz uszyty na miarę. I bardzo, bardzo bym się bał, że ta miara jest za wąska.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie Ministrze, ale ja… Przepraszam, czy mogę dopytać?)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

A czy… Ja nie znam tej poprawki, od razu mówię. To jest senatora Dowhana, nie mamy tu wnioskodawcy. Ale o co muszę pana zapytać? Kłopot z pomocą z PFR od początku był taki, że to nie jest pomoc publiczna. Przedsiębiorca nie mógł się nawet odwołać do sądu od negatywnej decyzji. Znacie ten problem, nie chcę go rozwijać. Ci, którzy temu się przyglądają, to go znają. No, nie dziwcie się państwo, że później rodzą się obawy i że wobec uznaniowego trybu podejmowania decyzji istnieje chęć, żeby jednak tę uznaniowość ograniczyć przez pewną formę kazuistyki prawnej. Ja nie znam tej poprawki – senator Dowhan ze mną nie rozmawiał; nie wiem, czy rozmawiał z kimś na tej sali – ale chciałbym żebyście po prostu ją przeanalizowali od strony merytorycznej.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Szejnfeld.

A potem pan minister. Jeżeli zechce odpowiedzieć, to proszę.

Senator Adam Szejnfeld:

Podzielam ten pogląd – ja też nie znam tej poprawki, bo pan senator ze mną nie rozmawiał, ale problem jest. A więc proponuję: głosujmy, oczywiście każdy tak, jak uważa, ja będę głosował za. To daje taką możliwość, że ta poprawka, że tak powiem, wejdzie w agendę głosowań Senatu. Państwo macie wtedy czas na przeanalizowanie jej pod względem prawnym i faktycznym, ewentualnie możemy się skonsultować co do głosowania w Senacie. Bo gdy ją tu odrzucimy, to, jeśli ma swój pozytywny walor, po prostu go straci.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Czy pan minister…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Ja mam wrażenie, że wszyscy się wypowiedzieliśmy, więc znamy już swoje stanowiska.)

Rozumiem. Dobrze.

Poddaję tę poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa jest za?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 4.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 3.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Monika Łuniewska: 1 senator.)

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 11 – za, 9 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.)

11 – za, 9 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Poprawka uzyskała akceptację.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Teraz poprawka nr 316.)

Sekundkę, musimy tam dojść. Nr 316.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak, ja też muszę tam dojść.)

Ja wiem, że w moich ustach to może brzmieć trochę dziwnie, ale muszę dojść do poprawki nr 316.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka komisyjno-legislacyjna.)

Tak, nr 316.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa senatorów jest za

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyników.

(Rozmowy na sali)

Mamy jakiś problem z odczytaniem wyników?

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 20 za, jednogłośnie.)

20 za, jednogłośnie. Dziękuję.

Proszę o kolejną poprawkę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, jest tu pewna niekonsekwencja. Powinniśmy poprawkę nr 317 wyłączyć przy okazji głosowania nad poprawką nr 59. Skoro się to nie wydarzyło, to musimy nad nią zagłosować. Poprawka nr 317 jest konsekwencją poprawki nr 59. To jest to, o czym pani… Wysokie Komisje już o tym rozmawiały, dotyczy to przewodników. Niestety myśmy nie zauważyli, że ta poprawka wiąże się z poprawkami nr 71, 72…

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Ale żebyśmy głosowali w zgodzie, że tak powiem, z poprawką pięćdziesiątą dziewiątą, to jak mamy zagłosować?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Przeciwko.)

(Senator Adam Szejnfeld: Ale zaraz… Która poprawka?)

Nr 317.

(Senator Adam Szejnfeld: Ona się…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie widomo, czy kolega senator nie wprowadza nas w jakiś błąd. Mówi np. „za”, a my zagłosujemy przeciw. I wtedy się okaże, że koledze chodziło o przeciw. Na przykład.

(Rozmowy na sali)

Ja jestem już w ósmej partii, to wymaga pewnej przebiegłości.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę zwrócić uwagę, że przez naszą pomyłkę katalog poprawek wykluczanych przez poprawkę nr 59 jest inny niż katalog poprawek przegłosowywanych łącznie z poprawką nr 71.

(Senator Adam Szejnfeld: Tak, tak.)

Niestety, to jest wynik działania w pośpiechu. Takie błędy się zdarzają.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: To krótko mówiąc…)

Krótko mówiąc, żeby nie robić w tym momencie…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Trzeba ją odrzucić.)

To znaczy można jej nie odrzucać, ale prawda jest taka, że ja na posiedzenie plenarne będę musiał tę poprawkę wpisać jako konsekwencję poprawki nr 71.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Ale żeby było poprawnie legislacyjnie, jakby zgodnie z poprzednio przyjętymi poprawkami, należałoby ją odrzucić.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Może inaczej: żeby było konsekwentnie.)

Dobrze, okej.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Z legislacją nie ma to nic wspólnego.)

Dobrze, żeby było konsekwentnie.

Poddaję pod…

Czy rząd się wypowiedział?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko rządu omawialiśmy już wcześniej. Myśmy byli zwolennikami tych poprawek. To już jest taka szczątkowa forma tej pomocy.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Szczątkowa forma.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: No, taka została.)

Dobrze.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

Jesteśmy jakoś przeciwko szczątkom.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 8 głosów za, 12 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

8 głosów za, 12 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawka została odrzucona.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 320.)

Poprawka nr 320.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

No, tutaj stanowisko jest negatywne. Myśmy rozmawiali o tym, że to są poprawki dotyczące budżetu samorządowego. Tak?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Jedno słowo tylko…)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja już przesłałem te poprawki, Panie Ministrze, tak że proszę się nad nimi pochylić. Dobrze?)

Pan senator Tyszkiewicz popiera tę poprawkę, jak rozumiem.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 5 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało.)

13 głosów za, 5 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 321.)

To jest poprawka dotycząca inicjatywy ustawodawczej. Tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: W rzeczy samej.)

Dobrze. Pan mecenas ją zrelacjonuje.

(Senator Adam Szejnfeld: Głosujemy za.)

Dobrze. Ja nie będę już jej tłumaczył.

(Głos z sali: Trzeba wytłumaczyć.)

(Wesołość na sali)

Kto z państwa jest za?

(Głos za sali: A opinia rządu?)

Przepraszam, opinia. No, pan mnie rozprasza.

Panie Ministrze, proszę.

Poprawka nr 321.

(Rozmowy na sali)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Jeżeli można, to powiem, że tutaj chodzi o to, żeby zawiesić terminy na złożenie projektu obywatelskiego ustawy z uwagi na to, że w obecnej sytuacji nie można zebrać odpowiedniej liczby podpisów.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Ja powiem tak. Proszę mi wybaczyć, ale tutaj zupełnie nie mam stanowiska. Jestem ministrem do spraw…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Dobrze. Brak stanowiska również jest stanowiskiem.)

Miałem okazję skonsultować się z ministrem finansów, ale tutaj musiałbym się chyba konsultować z MSW. Teraz dopiero widzę tę poprawkę. Przepraszam, pozostaje mi zdać się na sumienie senatorów.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Brak stanowiska również jest stanowiskiem.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, proszę mi wybaczyć. Kwestie związane z inicjatywą ustawodawczą obywateli to kwestie bardziej parlamentu niż rządu. W związku z tym parlament powinien tutaj zdecydować.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Przeszło.

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Rozmowy na sali)

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 głosów za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.)

12 głosów za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 371.)

Poprawka nr 371.

Proszę o stanowisko rządu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Przepraszam bardzo, czy jest taki kod PKD jak 74.21.Z?)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Ja powiem tak. Panie Przewodniczący – zwracam się do pana Szejnfelda – ja zakładam, że ten kod został wzięty z grupy kodów czasowo utrzymanych w mocy. Ten z poprawki nr 371. Część kodów nam jeszcze, że tak powiem, wisi, tych z poprzedniego zbioru kodów. Przyznam, że nie mieliśmy czasu weryfikować każdego kodu litera po literze. Czasu było za mało. W związku z tym przyjęliśmy na wiarę niektóre rozwiązania proponowane przez senatorów.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Powiem, że stanowisko będzie negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Negatywne. Dziękuję.

Głosujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 głosów za, 8 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 głosów za, 8 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 396.)

Nr 396.

Stanowisko rządu?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Przypomnę, że to jest poprawka… Myśmy nad tą poprawką dyskutowali na posiedzeniu komisji i ona została przełożona na posiedzenie plenarne.)

Ja wtedy obiecałem, że jak ministerstwo porozumie się z Biurem Legislacyjnym, to ja ją złożę na posiedzeniu plenarnym, i tak się też stało.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko jest pozytywne.

Dziękujemy bardzo za przejęcie tej poprawki.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę bardzo, polecam się na przyszłość.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 22 za.)

Jednogłośnie, 22 za.

Poprawka uzyskała akceptację.

Poproszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Chwileczkę, teraz przejrzymy… Proszę państwa, według mojej rozpiski rozpatrujemy teraz poprawkę nr 465.

Jest to poprawka legislacyjna, komisyjna.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyniku.

(Senator Adam Szejnfeld: A nad poprawką nr 460 głosowaliśmy?)

Myślę, że tak. Pan mecenas tak powiedział.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak.)

(Senator Adam Szejnfeld: Tak? To było przegłosowane?)

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 21 za.)

Jednogłośnie, 21 za.

Poprawka została przyjęta.

Jest pytanie pana senatora Szejnfelda, czy głosowaliśmy nad poprawką nr 460.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak, musieliśmy ją wcześniej przegłosować w bloku.)

Tak, w bloku.

(Senator Adam Szejnfeld: A z czym?)

Jest pytanie, z czym.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Panie Senatorze, ja przejrzę dokument od początku i panu powiem.

(Senator Adam Szejnfeld: Jak jest przegłosowana, to dobrze. Ja nie za bardzo widziałem, z czym ona się wiąże.)

Ja niestety nie pamiętam, która poprawka z którą poprawką była przegłosowywana. Musiałbym teraz po kolei wszystko przejrzeć i oczywiście to zrobię, żebyśmy mieli pewność, że poprawki zostały przyjęte. Pan senator pytał o poprawkę…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: O poprawkę nr 465.)

(Senator Adam Szejnfeld: O nr 460.)

Nie, poprawka nr 465 to jest poprawka legislacyjna, która…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: O nr 460.)

(Senator Adam Szejnfeld: Chodzi o przesunięcie z 30 listopada do 31 grudnia.)

Mówię teraz do pana senatora Szejnfelda. Proszę zwrócić uwagę na uwagę zapisaną przy poprawce nr 74. To jest strona dwudziesta druga. Przyjęcie poprawek nr 74, 234, 314, 461, 464 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 460.

(Senator Adam Szejnfeld: Okej.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Dziękuję.

Proszę o kolejną. Skończyliśmy na poprawce nr 465.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Przegłosowaliśmy poprawkę nr 465?)

Tak.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Pozytywnie. Tak?)

Tak.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Pan senator Szejnfeld trochę mnie wybił, ale już wracam.)

Już pan jest na stanowisku.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 470.)

Poprawka nr 470.

Proszę bardzo o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Negatywne.

Poddaję poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

12 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Dziękuję.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 471, komisyjna, legislacyjna.)

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne, jesteśmy na tak.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników razem z głosami zdalnymi.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 20 głosów za, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

20 głosów za, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Proszę o…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 472.)

Poprawka nr 472.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pozytywne. Dziękuję.

Kto z państwa jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 20 za.)

Jednogłośnie za.

Poprawka została przyjęta. Dziękuję.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 473.)

Poprawka nr 473.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne. To jest jedna z poprawek pana senatora Bobera.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 473, tak? Momencik, ja muszę ją znaleźć. To nie jest prosta…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Strona dziewięćdziesiąta piąta.)

Poprawka nr 473. Dobrze.

Poddaję tę poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

13 głosów za, 9 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Poproszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 474.)

Poprawka nr 474.

Panie Ministrze, proszę o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Na razie nie mogę poprzeć tej poprawki. Postaram się przyjrzeć temu zagadnieniu do jutra rana.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze, bez stanowiska.

Pan przewodniczący senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Panie Ministrze, proponowałbym przyjrzeć się z takim pozytywnym nastawieniem, bo tu chodzi tylko o to, żeby rady gmin miały możliwość prolongowania. Chodzi o opłatę, którą muszą pobierać. To jest przepis, który państwo macie w tarczach, ale on wygasa. Przypuszczam, że nie pomyślano… zapomniano o tym, żeby go przedłużyć na przyszły rok. To jest taka, bym powiedział, oczywista oczywistość.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Poddaję tę poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 15 głosów za, nie ma głosów przeciw, 7 senatorów się wstrzymało.)

15 głosów za, nie ma głosów przeciw, 7 senatorów się wstrzymało.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 475.)

Poprawka nr 475.

Panie Ministrze, stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

(Senator Adam Szejnfeld: A dlaczego?)

Tak po szybkiej analizie wydaje mi się, że to prawdopodobnie dotyczy tego, że zawieszamy opłatę targową.

Senator Adam Szejnfeld:

Tak. Ale o co chodzi, Panie Ministrze? Powiem, jak ja rozumiem tę poprawkę. Jeżeli ma być zawieszona opłata targowa, jakby generalnie… Gminy mają wyznaczone miejsca do uprawiania tego typu handlu i w tych miejscach, np. na targowiskach czy bazarach, ta opłata ma być oczywiście zniesiona. Ale jeżeli ktoś handluje w niewyznaczonym miejscu, tam, gdzie gmina nie chce, żeby handel był uprawiany… Chodzi o to, żeby tu nie było zwolnienia z tej opłaty.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Tak.

Proszę bardzo, pan senator Tyszkiewicz.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Panie Ministrze, tak jak mówi pan senator Szejnfeld, dotyczy to miejsc przeznaczonych do handlowania. Może być duże targowisko, a w innej dzielnicy może być takie małe miejsce do sprzedawania towarów. To w żaden sposób nie wpływa na finanse państwa. Jeżeli już, to wpływa na finanse samorządów, a samorządy o to wnioskowały. Tak więc nie powinno być tutaj chyba przeciwwskazań ze strony rządu, bo to nie wpływa na budżet państwa, a pomaga samorządom. Chodzi o to, żeby zwolnić z opłaty targowej ludzi, którzy chcą zarobić na życie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Czy pan minister chce jeszcze coś dodać?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Przyznam szczerze, że czytam ten przepis, który nie jest źródłem… nie statuuje opłaty targowej, tylko jednorazowo, jednorocznie ją zawiesza, co później zresztą rekompensuje, i ciągle nie do końca rozumiem, co doprecyzowanie tego terminu tutaj zmienia. Być może za mało znam tę problematykę. A ponieważ są to przepisy w takiej formie jak w przedłożeniu… One były uzgodnione z Ministerstwem Finansów i ja się nie czuję kompetentny, by poprzeć tutaj tę poprawkę.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Czyli ja rozumiem… Bez stanowiska?)

No nie. Bo kiedy mówię, że nie mogę czegoś poprzeć, to jednak jest to stanowisko. Prawda?

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Chciałem to doprecyzować.

Senator Adam Szejnfeld:

Chciałbym tylko powiedzieć, że ten zapis jest zawężający, a nie rozszerzający. Chodzi o konsekwencje finansowe dla budżetu państwa z tytułu rekompensaty dla gmin. On zawęża, nie rozszerza.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Czy pan dyrektor może zabrać głos?)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan dyrektor, proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Wojciech Paluch:

Czy ja dobrze rozumiem, że chodzi tu o taką sytuację, że będzie można pobierać tę opłatę poza wyznaczonymi miejscami targowymi? O to chodzi?

(Senator Adam Szejnfeld: Tak.)

No to teraz jest…

Senator Adam Szejnfeld:

Ja chcę powiedzieć, że nie jestem autorem, ale tak to interpretuję według swojej wiedzy nie tylko prawniczej, ale także praktycznej, jako były samorządowiec. Tak odczytuję intencję projektodawcy.

(Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Wojciech Paluch: Mogę?)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Wojciech Paluch:

Tak. Kompensata będzie za całość pobieranej opłaty. Trochę dziwna byłaby sytuacja, w której gmina otrzyma kompensatę także za opłaty pobierane poza miejscami wyznaczonymi, a będzie dalej te opłaty pobierała. Zastanawiam się, jak w takim razie radzą sobie gminy, które już przed laty zrezygnowały z pobierania opłaty targowej. One porządkowo jakoś sobie radzą. Takie sygnały z mojej strony, taka refleksja.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Myślę, że poddamy tę poprawkę pod głosowanie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, sekundę.

Proszę.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Proszę państwa, intencja jest dokładnie odwrotna, taka, żeby po wprowadzeniu tego przepisu nie można było handlować we wszystkich innych miejscach. Jest dokładnie odwrotnie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

To nie jest przecież przepis porządkowy, on się nie przełoży w żadnej mierze na to, jak gmina ma porządkować handel na swoim terenie. Ten przepis na pewno nie zrealizuje tej intencji, bo on dotyczy zupełnie czegoś innego i jako adresata ma kogoś innego. Tu chodzi o relację między samorządami a fiskusem, Skarbem Państwa, że tak powiem. On w ogóle nie jest skierowany do osób handlujących.

Prawdę mówiąc, im więcej dyskutujemy, tym większe mam poczucie, że zaczynam rozumieć, o co chodzi, i jestem przeciwnikiem tej poprawki.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Mam prośbę…)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Tyszkiewicz, a potem pan senator Szejnfeld.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Mam prośbę. Przegłosujmy to. Jeszcze raz, Panie Ministrze, wyślemy dokładną interpretację tego przepisu, pan to rozpatrzy i wtedy zadecydujecie, czy tak, czy nie. Skoro nie ma to żadnego wpływy na finanse państwa, a samorządy o to wnioskują, to ja bym był za.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Pan senator Szejnfeld i głosujemy.

Senator Adam Szejnfeld:

Mam podobny wniosek, aczkolwiek powiem szczerze, że rozumienie tej propozycji przez pana ministra mnie przekonuje. Przegłosujmy to, a potem wnioskodawca się wypowie.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Głosujmy.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 13 głosów za, 6 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało.)

13 głosów za, 6 – przeciw, 3 senatorów się wstrzymało.

Poprawka uzyskała akceptację.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 476, komisyjna.)

Poprawka nr 476, poprawka komisyjna.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Była o tym dyskusja na posiedzeniu komisji. Rozumiem, że komisja przyjęła to w takiej formie, by w ogóle nie było tego limitu. Okej, niech będzie. Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Dziękuję.

Poddaję pod głosowanie poprawkę nr 476.

Kto z państwa jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyniku razem z głosami zdalnymi.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 21 za.)

Jednogłośnie, 21 za.

Poprawka została przyjęta. Dziękuję.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawki nr 478 i 479, poprawki komisyjne, legislacyjne.)

Poprawki legislacyjne.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Kto z państwa jest za tymi 2 poprawkami?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 21 głosów za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

21 głosów za, nikt nie był przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawka została przyjęta.

Dziękuję.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 480.)

Poprawka nr 480.

Pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań.

Głosujemy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No właśnie. Pytam, czy są jakieś pytania.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No dobrze. Skoro pan przewodniczący nie ma pytań, to głosujemy.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Przepis koryguje odesłanie.)

Dobrze.

Kto z państwa jest za jej przyjęciem

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 21 za.)

21 za, jednogłośnie. Dziękuję.

Proszę o kolejną poprawkę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 481, senatora Libickiego. Ona jest następstwem uwagi Biura Legislacyjnego. Myśmy na ten temat rozmawiali z przedstawicielami pana ministra i w następstwie tych rozmów pan senator wniósł tę poprawkę.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

To jest to samo… Myśmy na posiedzeniu komisji dyskutowali o tym, w jaki sposób i gdzie ma być publikowana informacja. Tak że realizujemy… Biuro Legislacyjne dogadało się, jak rozumiem, ze stroną rządową. To jest ta poprawka.

Kto z państwa jest za?

(Głos z sali: A jakie jest stanowisko rządu?)

Rząd jest za, pan minister kiwa głową.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Jesteśmy na tak i dziękujemy za współpracę.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Polecam się na przyszłość.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na sali nikt, bo tutaj wszyscy byli za, było jednogłośnie.

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Trzeba wiedzieć, jakie poprawki…

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 22 za.)

Jednogłośnie, 22 za.

Poprawka została przyjęta.

Proszę o następną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 482.)

Poprawka nr 482.

Panie Ministrze, proszę o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pozytywne.

Czy jest potrzebne jakieś wyjaśnienie?

(Senator Adam Szejnfeld: Jak najbardziej.)

Panie Mecenasie?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: To jest poprawka rządowa, więc ja oddam głos panu ministrowi.)

Pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

To jest poprawka, która daje podstawę prawną do weryfikowania informacji o PKD Polskiemu Funduszowi Rozwojowemu, co jest niezbędne do tego, by Tarcza finansowa 2.0 działała szybko i efektywnie i by pomoc trafiała tam, gdzie ma trafiać.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

No, ja tego tak nie czytam, chociaż przyznaję, że pierwszy raz ją widzę. Ona jest rozpisana na 4 strony. Widzę, że jej celem jest nie to, co pan minister powiedział, tylko jej celem jest to, żeby Polski Fundusz Rozwoju udostępniał ministrowi gospodarki dane dotyczące przedsiębiorców. I powiem szczerze, że tego nie rozumiem. W ogóle ta specyfika, jaką obecnie obserwujemy, to, że władza chce mieć wszystkie dane o wszystkich podmiotach i wiedzieć o wszystkim, jest trochę mało akceptowalna, bym powiedział. Nie sądzę, żeby ta poprawka była warta poparcia. Tak ją czytam.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan mecenas i pan minister. Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę pana senatora Szejnfelda na to, że ta poprawka ma jakby drugą nogę. Jest tu dodawany art. 21ac, który, jak rozumiem, jest niezbędny z punktu widzenia prawa unijnego w zakresie tego, aby Polski Fundusz Rozwoju mógł przetwarzać dane osobowe tych, którzy korzystają z pomocy.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję, Panie Mecenasie.

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Po pierwsze, proszę zobaczyć, że jest tam branie informacji zarówno z monitora sądowego, w sensie Krajowego Rejestru Sądowego, jak i z CEIDG przez PFR. Oni muszą skądś brać szybko informację o PKD. Jak zgłosi się do nich firma… Chodzi o to, żeby oni byli w stanie to zaciągnąć.

Jest przepis o przekazywaniu informacji ministerstwu właściwemu do spraw gospodarki, dlatego że nasze ministerstwo robi później w ramach programu rządowego, na podstawie którego ta pomoc jest udzielana, sprawozdania. My musimy przygotowywać sprawozdania z działania tarczy finansowej. Jakoś cyklicznie, już nie pamiętam, czy kwartalnie, czy co miesiąc, robimy takie sprawozdania. I oni muszą mieć podstawę prawną do tego, by nam te informacje z powrotem przekazać. Oczywiście jest tu też ten wątek, o którym mówił pan mecenas.

I powiem tak: bez tego przepisu udzielanie pomocy nie będzie miało podstawy prawnej. To znaczy przepływ informacji nie będzie miał podstawy prawnej, a w związku z tym udzielanie pomocy będzie tak naprawdę niemożliwe.

Ja bym bardzo prosił o poparcie tej poprawki, zapewniając, że jej wprowadzenie w ogóle nie będzie odczuwalne dla przedsiębiorców. Ona wspiera wymienianie się informacjami pomiędzy poszczególnymi instytucjami, czyli coś, co generalnie jest zasadniczo bardzo pozytywne. Tu wymiana informacji będzie w dodatku robiona w formie elektronicznej. To jest generalnie, powiedziałbym, kierunek, w którym powinniśmy iść.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Nie zostały wyjaśnione czy rozwiane moje wątpliwości, Zostały one wręcz pogłębione. Ciągle mówię… Czytam dodawany ust. 6: Polski Fundusz Rozwoju udostępnia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki dane dotyczące przedsiębiorców itd., itd. Potem jest wymienione… Jest tego w brud.

Gdyby było tak, Panie Ministrze… Polski Fundusz Rozwoju nie działa od wczoraj i nie będzie działał od momentu wejścia w życie tej ustawy. On działa już od wielu miesięcy i udziela pomocy. I nie potrzebował dotąd tej podstawy. Tak?

A my rozbudowujemy tu możliwości przekazywania określonych danych – być może część z nich to dane wrażliwe – przez Polski Fundusz Rozwoju do ministerstwa. Mało tego, z wielu… Używam tego bezpiecznego zwrotu czy pojęcia. Mógłbym powiedzieć, tak na pierwszy rzut oka, że korzystacie ze wszystkich źródeł, które są publiczne albo do których ma dostęp organ publiczny, jakim jest ministerstwo. I ministerstwo nie potrzebuje do tego Polskiego Funduszu Rozwoju, nie potrzebuje, żeby fundusz mu to wszystko przekazywał z monitora sądowego, z centralnej informacji, z krajowego rejestru, z rejestru PESEL itd. Wszędzie jako organ rządowy macie dostęp, więc ja tej propozycji nie rozumiem. A skoro nie rozumiem, to – proszę się nie gniewać – podejrzewam, że między wierszami chodzi o coś innego.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja jeszcze dopytam.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Pan senator Kwiatkowski, proszę bardzo.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Wypowiedź pana ministra… Ja oczywiście przyjmuję argumenty, jeśli chodzi o potrzebę weryfikowania wypłaty świadczeń, ale wypowiedź pana ministra nastręcza od razu co najmniej 2 pytania.

Po pierwsze, jeżeli teraz wprowadzacie ustawę podstawową, dotyczącą przekazywania jakiś danych, to w jakim trybie wypłacano pieniądze…

(Głos za sali: No właśnie.)

…i weryfikowano świadczenia PFR przy Tarczy 1.0?

Druga rzecz. Jak PFR ma przekazywać dane, które są de facto w rejestrach publicznych, takie jak dane z KRS itd.? Przecież to nie PFR jest dysponentem danych z publicznych rejestrów. Ja już pomijam całe ustawodawstwo i sposób szczególnego chronienia danych tego typu. Tu rodzi się właśnie to drugie pytanie. Ja nie zakładam złej woli, ale chcielibyśmy mieć ciut więcej informacji, bo to rzeczywiście jest kwestia, która wymaga chwili zastanowienia.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Czy mogę?)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Ministrze, proszę bardzo. Potem przejedziemy do głosowania.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Proszę zwrócić uwagę, że poprzednia edycja tarczy finansowej, zresztą tak jak pierwsza – mówię w ogóle o pomocy udzielanej wiosną – nie była uzależniona od PKD. PFR ma już możliwość, podstawę prawną do pobierania części informacji z Krajowej Administracji Skarbowej i blisko współpracuje z Krajową Administracją Skarbową. Tak się składa, że niedawno miałem szansę przy innej okazji rozmawiać z panem ministrem Dziedzicem i wiem, że czasami udaje się nawet złapać takie firmy, które po prostu oświadczały nieprawdę na temat, nie wiem, spadku obrotów czy jakiś innych danych. Na szczęście takie firmy udaje się wyłapywać.

Wszyscy od wczoraj… Może nie wszyscy. Od wczoraj rana publiczną wiadomością jest to, że druga tarcza PFR, finansowa, druga jej edycja, druga jej iteracja, tak jak zresztą pomoc, o której dyskutujemy, będzie ograniczona do wybranych branż. W związku z tym potrzebne są nowe informacje, takie, których wcześniej PFR nie miał – bo skąd? – dotyczące właśnie PKD. Żeby to robić szybko… To będzie zaciągane poprzez API systemów informatycznych. Nawiasem mówiąc, dane o przedsiębiorcach… Pan senator Szejnfeld mówił, że ministerstwo też będzie miało te dane. CEIDG jest w ministerstwie rozwoju, właściwym do spraw gospodarki, powstało zresztą mniej więcej w tych czasach, kiedy pan senator Szejnfeld był tam ministrem.

(Senator Adam Szejnfeld: Wtedy było…)

No, w okolicach, w okolicach, tak mniej więcej.

(Senator Adam Szejnfeld: Nie. Wtedy je tworzyłem.)

O, no właśnie. Dobrze.

W każdym razie dane dotyczące PKD w stanowczej większości już są w ministerstwie. Nie ma danych, które są w Krajowym Rejestrze Sądowym, którego elektronizacją, jeśli dobrze pamiętam, również ochoczo zajmował się pan senator Kwiatkowski, kiedy był ministrem sprawiedliwości. Wydaje mi się, że obaj panowie jesteście osobami, które są szczególnie predysponowane do tego, by widzieć w CEIDG i w KRS… by znać tę specyfikę.

Przy tej drugiej tarczy, jeżeli pomoc ma iść szybko, PFR będzie musiał szybko, dosyć sprawnie weryfikować, czy ktoś faktycznie swój główny kod PKD ma taki, jak mówi, że ma. I te dane temu mają służyć.

Tak jak mówię, podstawa do przekazywania danych do nas jest taka, że oni muszą nam raportować. Później my robimy raport dla Rady Ministrów, raport wysyłany do informacji Rady Ministrów. To się dzieje, tam są zbiorcze informacje, takie, jakie podaje się w takich raportach.

Ja mam nadzieję… To jest przepis bardzo potrzebny do udzielenia pomocy w tej drugiej fali pandemicznej, dlatego ja bardzo bym chciał przekonać państwa senatorów do tej poprawki. Mam nadzieję, że mi się udało.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Szejnfeld, esencjonalnie.

Senator Adam Szejnfeld:

Spróbuję. To jest łatwe, wystarczy powiedzieć, że pan minister mnie nie przekonuje, oczywiście mówiąc delikatnie. Pan minister mówi czy z wypowiedzi pana ministra wynika, że Polski Fundusz Rozwoju ma dostać te informacje po to, żeby wiedzieć komu dawać albo komu nie dawać. Ale z tego przepisu wynika, że relacja ma być odwrotna, że przepływ informacji ma być odwrotny – nie z ministerstwa rozwoju do Państwowego Funduszu Rozwoju, tylko odwrotnie. To Państwowy Fundusz Rozwoju ma udostępniać ministrowi dane dotyczące firmy przedsiębiorcy, siedziby, adresu, statusu przedsiębiorcy, przedmiotu działalności, statusu rozpatrywania wniosku, formy wnioskowanego wsparcia, nazwy programu, wartości wnioskowanego wsparcia, wartości udzielonego wsparcia, liczby pracowników, daty wpływu wniosku itd. Ministerstwo chce mieć taką wiedzę. I chce obarczyć fundusz… Zamiast pomagać firmom, ma się on teraz zajmować biurokratyczną sprawozdawczością. Mało tego, ma gromadzić i przekazywać dalej, do przetwarzania dane przedsiębiorstw. Część tych danych jest oczywiście objęta tajemnicą, także tajemnicą handlową, i ma wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. Jestem absolutnie przekonany, że jakby to miało być warunkiem sine qua non udzielania pomocy, której państwo udzielacie już na dziesiątki czy setki miliardów złotych, tobyście musieli mieć to wcześniej. Ktoś gdzieś wpadł na taki pomysł, że warto by było mieć wiedzę jeszcze na ten czy tamten temat. Po prostu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Czy mógłbym jeszcze poprosić o wypowiedź jednego z dyrektorów?)

Sekundeczkę. Pan senator Kwiatkowski.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pan minister pierwszy.)

Pan minister pierwszy, potem pan senator Kwiatkowski i głosujemy, ponieważ pan minister Niemczewski na mnie patrzy.

(Wesołość na sali)

(Senator Adam Szejnfeld: Jaki z tego wniosek?)

(Rozmowy na sali)

Panie Ministrze, proszę bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak: Ja chciałbym poprosić o głos pana dyrektora.)

Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Wojciech Paluch:

Proszę państwa, może trzeba… może nie wybrzmiało jasno, że komunikacja powinna być w dwie strony. PFR potrzebuje danych, żeby dokonać weryfikacji i udzielić pomocy, a ministerstwo potrzebuje danych, żeby raportować. To jest komunikacja dwustronna, w odpowiedniej kolejności.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Dziękuję.

Rozumiem, że to jest całość wypowiedzi strony rządowej.

Pan senator Kwiatkowski i pan senator Mróz – to jest ostatni głos, który dopuszczam.

Pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Mnie pan minister przekonał, bo dane, które są przekazywane, to są dane, które są de facto, jak rozumiem, we wniosku o pomoc do PFR. To nie są dane dodatkowe.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

Dziękuję panu senatorowi Kwiatkowskiemu. Ja rozumiem – zgłaszałem tę poprawkę razem z senatorem Ambrozikiem – że nieprzyjęcie tej poprawki spowoduje utrudnienie albo uniemożliwienie realizacji pomocy w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju.

Myśmy teraz przyjęli generalnie zupełnie inną filozofię niż wiosną. Wiosną, że się tak wyrażę, dawaliśmy wszystkim, a dzisiaj dajemy tylko poszczególnym branżom. I teraz: część pomocy udzielanej na podstawie PKD będzie w związku z ustawą, którą my tutaj pewnie dzisiaj uchwalimy, a część pomocy będzie poprzez tarczę finansową, m.in. dla turystyki. I abyśmy…. Ta tarcza finansowa z tego, co się orientuję, ma wejść dopiero od 1 stycznia, dlatego że są uzgodnienia z Komisją Europejską. Ważne jest, abyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Nie przyjmując tej poprawki, uniemożliwimy pomoc, w szczególności branży turystycznej, która ma ją otrzymać na podstawie PKD, ale nie w wyniku tej ustawy. Będzie to pomoc realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Dobrze. Przechodzimy do głosowania.)

Ale ja bym chciał wiedzieć, czy moje rozumowanie jest poprawne. Tak? Bo to może pana ministra czy państwa do czegoś przekonać.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Absolutnie jest tak, jak powiedział pan senator. Znaczy ten przepis…

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Brawo pan senator Mróz.)

Ja nie wymagam, żeby teraz senatorowie opozycji chwalili jakiekolwiek działania rządu, bo nie chciałbym im zadawać aż takiego bólu. Już dzisiaj dość bólu było na tej sali. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na coś takiego: generalnie ta tarcza finansowa była chwalona za to, że działała szybko i sprawnie. Ona mgła działać szybko i sprawnie, bo przy pierwszej tarczy był szybki przepływ informacji z KAS. I tu jest przepis analogiczny, który jest jakby dostosowany do potrzeb pomocy celowanej. Bez tego przepisu… No, jego brak znacznie, znacznie utrudni pomoc wybranym branżom, w tym branży turystycznej i innym.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Teraz ja sobie pozwolę na pewien komentarz. Jest to tak ważny przepis, iż państwo zapomnieliście wprowadzić go do ustawy, zapomnieliście wprowadzić go jako poprawkę w Sejmie i dlatego wprowadzacie go w Senacie. Robicie to, ponieważ jest on tak ważny. Czy tak? To jest tylko moja analiza tego, co pan powiedział.

Proszę bardzo, pan senator Mróz, ostatni głos.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący, ta ustawa jest już jakiś czas procedowana w Sejmie, a tarcza finansowa, którą chcemy uruchomić poprzez Polski Fundusz Rozwoju… To jest decyzja sprzed bodajże 2 dni.

(Senator Adam Szejnfeld: Ale ona jest…)

Nie, nie, Panie… Właśnie dlatego nie wpisujemy tu turystycznych kodów PKD, o co państwo zabiegacie… znaczy rząd nie wpisał tych…

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Panie Senatorze, ja myślę, że mamy już ustalone stanowiska. Myślę, że moje stanowisko finalnie pana ucieszy.

Głosujmy.

(Senator Krzysztof Mróz: Ja też poparłem pańską poprawkę, nawet niejedną.)

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 16 głosów za, 4 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.)

16 głosów za, 4 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. Tak?

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Tak.)

Czyli poprawka uzyskała akceptację. Dziękuję.

Proszę o następną.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Przepraszam. Ja bym chciał w tym miejscu bardzo, bardzo serdecznie podziękować.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 483.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 483.

Proszę bardzo o stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pozytywne.

Biuro Legislacyjne? Jakieś dwa zdania komentarza, Panie Mecenasie?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: To jest poprawka rządowa, w związku z tym…)

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Tu również chodzi o świadczenie pomocy. Chodzi o to, że pomoc publiczna powinna być świadczona na takich samych warunkach. Wyłączamy część przepisów, które dotyczą przedsiębiorców będących w CEIDG i które traktują ich trochę inaczej niż tych, którzy są przedsiębiorcami jakby poza CEIDG, czyli de facto z Krajowego Rejestru Sądowego, po to, by obie te grupy przedsiębiorców były traktowane tak samo na potrzeby tych właśnie programów pomocowych, tej pomocy publicznej.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Czy ktoś jeszcze?

Pan senator Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Przepraszam, Panie Ministrze, chciałbym dopytać. Środki z EBI czy z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – z EBI na pewno – to są pożyczki, to nie jest forma pomocy. Dlaczego potrzebujecie…

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

To jest pomoc zwrotna. Tu chodzi o pomoc zwrotną świadczoną m.in. z tych środków. To jest pomoc zwrotna, czyli właśnie pożyczki, kredyty i chyba gwarancje.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Czyli pożyczki także wymagają tej procedury – tak?)

Preferencyjne pożyczki też są pomocą publiczną. Tak.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To okej, wycofuję się z uwagi. Przyjmuję te wyjaśnienia.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze.

Pan senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

To nadal nie wyjaśnia… Musielibyśmy wiedzieć… Państwo wyłączacie tutaj kilka przepisów – art. 3855, 5564, 5565 i 5765. My byśmy musieli wiedzieć… Żeby racjonalnie i rozsądnie rozstrzygać, a nie strzelać na ślepo, musielibyśmy wiedzieć, jakie przepisy mają być wyłączone, o czym te przepisy mówią.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Te przepisy mówią o tym, że w drodze pewnego wyjątku można w odniesieniu do przedsiębiorców z CEIDG, czyli tak naprawdę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stosować niektóre elementy ochrony konsumenckiej. Zasadniczo jest to dobre rozwiązanie, ja jestem jego zwolennikiem. Ale tutaj wchodzi dodatkowy aspekt pomocy publicznej, który nam troszeczkę komplikuje życie. Zasady pomocy publicznej powinny być takie same w obrębie całej grupy, której udzielamy pomocy. W tym wypadku udzielamy jej przedsiębiorcom. I dlatego właśnie w zakresie świadczonej zwrotnej pomocy publicznej musimy te przepisy wyłączyć.

Ja bym też… Nie wiem, być może to niektórych uspokoi. Proszę zwrócić uwagę na grono senatorów wnioskodawców.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Rozumiem, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane.

Głosujemy nad poprawką nr 483.

Kto z państwa jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 21 za.)

Jednogłośnie, 21 głosów za.

Poprawka została przyjęta.

Proszę o kolejną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Poprawka nr 484.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Poprawka nr 484.)

Chodzi o przesunięcie terminu wejścia w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie przypominam, że podczas tego posiedzenia Senatu rozpatrywana będzie ustawa, która nowelizuje będącą w okresie vacatio legis ustawę – Prawo zamówień publicznych, ustawę o koncesjach. Mówię to po to, żeby ewentualnie rozważyć taką zmianę przy okazji prac nad właściwą ustawą, a nie przy okazji prac nad ustawą dotyczącą COVID-19. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Panie Przewodniczący, proszę mi wybaczyć, to jest bardzo zła poprawka, ja jestem jej wielkim przeciwnikiem.

Chcę zwrócić uwagę na fakt, że nowe prawo zamówień publicznych wprowadzi waloryzację wynagrodzeń, wprowadzi obowiązek płatności w częściach, wprowadzi klauzule abuzywne. To jest bardzo proprzedsiębiorcze rozwiązanie, szczególnie w tak trudnym czasie. Wydaje mi się, że nie powinno się w tym momencie odsuwać w czasie tego typu rozwiązania.

Przypomnę, że vacatio legis dla tej ustawy było parunastomiesięczne. Przypomnę też, że w zeszłej kadencji, kiedy ta ustawa przechodziła przez Senat, miała ona tutaj szerokie poparcie, również klubów wówczas opozycyjnych, a obecnie takich, które mają w Senacie większość. Jest to też ustawa, która na etapie prac legislacyjnych przeszła przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i uzyskała wówczas pozytywną opinię. Dlatego z pełnym przekonaniem jestem przeciwko tej poprawce i potwierdzam jednocześnie to, co powiedział pan mecenas. Absolutnie jest tak, jak powiedział pan mecenas.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan senator Tyszkiewicz.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Panie Przewodniczący, ja się nie będę upierał, ale po konsultacji z senatorem Frankiewiczem… On twierdzi, że bez tej poprawki ustawa nie wejdzie w życie. Nie wiem, jak to rozumieć. Tak mi powiedział.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Pan minister.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Chyba nowelizacja ustawy dotyczącej zamówień publicznych.…)

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nowelizacja ustawy dotyczącej zamówień publicznych bez tej poprawki… Okej, może coś źle zrozumiałem.)

(Rozmowy na sali)

Dobrze.

Czy pan minister chce jeszcze coś dodać?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Nie. Ja swoje stanowisko przedstawiłem. Tamta ustawa, tak jak powiedziałem, była uchwalona w zeszłej kadencji i czeka do 1 stycznia, ma bardzo długie vacatio legis. Wydaje mi się, że ona wejdzie w życie bez tej poprawki. No, nie do końca rozumiem…

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów senatorów obradujących zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 12 głosów za, 9 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.)

12 głosów za, 9 – przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Poprawka uzyskała poparcie większości. Dziękuję.

Następna.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 485.)

Poprawka nr 485.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Powiem tak: jest negatywne. M.in. dlatego jest negatywne… Przyznajemy się do tego, że nie mamy pełnej świadomości, co ona znaczy. Przydałoby się, żeby wnioskujący nam to wytłumaczył. I z tego względu, że jej nie rozumiemy, to jesteśmy jej przeciwni.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Rozumiem.

Czy ktoś chce… Może pan mecenas rozwieje…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Ja wolałbym się nie wypowiadać. Dziękuję.)

Rozumiem.

Czy ktoś chciałby udzielić jakiegoś wyjaśnienia?

Skoro nie, to przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów senatorów obradujących zdalnie i podanie wyniku.

11 głosów za, 8 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Kolejna poprawka.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 486.)

Poprawka nr 486.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Czy poprawka nr 486 wymaga jakiegoś doprecyzowania?

(Senator Adam Szejnfeld: Słowo wyjaśnienia by się przydało.)

Dobrze.

Pan mecenas.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: To jest poprawka rządowa. Ja pozwolę sobie oddać głos panu ministrowi.)

Pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Ja mówiłem, że to jest poprawka nie tylko rządowa. Jest to poprawka wprowadzająca narzędzie w postaci promesy inwestycyjnej, która jakby poprawia płynność funduszu covidowego w BGK. Przypominam, że z funduszu covidowego w BGK i emisji obligacji w BGK jest finansowanych wiele z tych narzędzi pomocowych. Jest to coś, co poprawia płynność funduszu, z którego finansowana jest pomoc.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Dziękuję.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów senatorów pracujących zdalnie i podanie wyniku.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 21 głosów za.)

21 głosów za, jednogłośnie.

Proszę o kolejną poprawkę.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Kolejna poprawka, nr 487.)

Poprawka nr 487, pana senatora Bobera.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Negatywne.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Czy mogę?)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Tak.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

W przypadku tej poprawki nie do końca wiadomo, o co chodziło panu senatorowi Boberowi. Poprawka mówi o tym, że „przepisy ustawy stosuje się”. Proszę zwrócić uwagę, że ten przepis ma być dodany do ustawy nowelizującej. W momencie, kiedy ustawa nowelizująca wejdzie w życie, jej przepisy ekspirują z systemu. I teraz jest pytanie: co ma być stosowane?

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dziękuję.

Pan senator Szejnfeld.

Senator Adam Szejnfeld:

Moim zdaniem tę poprawkę należy odrzucić, ponieważ została ona skonsumowana. Ona odnosi się do firm tworzonych między 1 stycznia a 31 marca, tylko przez te 3 miesiące. Wcześniej przyjęliśmy poprawkę obejmującą wszystkie firmy, które zostały utworzone po 30 listopada 2019 r. Jest ona dużo szersza i konsumuje procedowaną teraz poprawkę. Wydaje mi się, że to w ogóle powinno być włączone do przepisów konsumowanych.

(Przewodniczący Jan Filip Libicki: Mnie też się tak wydaje.)

Uważam, że poprawkę trzeba po prostu odrzucić.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: My nie możemy jej włączyć do żadnych przepisów konsumowanych, bo my jako Biuro Legislacyjne nie do końca rozumiemy treść tej poprawki. W związku z tym ciężko jest…)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Okej.

Ja poddaję tę poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów senatorów obradujących zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: 1 głos za, 18 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.)

1 głos za, 18 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Proszę o kolejną.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka ostatnia, nr 488.)

Poprawka nr 488.

Strona rządowa?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Stanowisko pozytywne.

Poddaję tę poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów senatorów głosujących zdalnie.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Sławomir Legat: Jednogłośnie, 22 głosy za.)

22 głosy za, jednogłośnie.

Pozostaje nam kwestia wyznaczenia senatora sprawozdawcy.

(Głos za sali: Jeszcze pani senator…)

(Senator Magdalena Kochan: Ja z wnioskiem formalnym, Panie Przewodniczący.)

Wniosek formalny.

Pani Przewodnicząca, proszę bardzo.

Senator Magdalena Kochan:

Bardzo dziękuję.

Głosowaliśmy nad wieloma poprawkami legislacyjnymi. Mam propozycję. One wszystkie zostały przyjęte właściwie jednomyślnie. Czy wobec tego te poprawki legislacyjne nie mogłyby być zebrane w bloku poprawek legislacyjnych do przyjęcia w trakcie późniejszych głosowań?

(Głos za sali: To jest dobry pomysł.)

Chciałabym wyrazić największy szacunek naszym panom legislatorom. Dziękuję.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dziękujemy bardzo.

Oczywiście jeżeli taka będzie wola komisji, poprawki komisji gospodarki i komisji polityki społecznej będziemy mogli zblokować do łącznego głosowania na posiedzeniu plenarnym. To będzie naście poprawek…

(Głos za sali: …Wielkiego szacunku dla legislatorów.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Przepraszam. Ja rozumiem, że te poprawki legislacyjne, jeżeli będzie taka wola komisji, mogą znaleźć się w jednym bloku.

(Głos za sali: Tak.)

Czy możemy uznać, że jest wola komisji, aby poprawki legislacyjne znalazły się w jednym bloku? Tak. Dziękuję.

Pan senator Szejnfeld chciał jeszcze jedno zdanie.

Czy pan senator Szejnfeld przyjmie na siebie obowiązki sprawozdawcy? Pytam, bo był nim poprzednio.

(Senator Adam Szejnfeld: Dobrze. Dziękuję. Jeżeli jest taka wola…)

(Senator Krzysztof Mróz: Jeszcze ja chciałbym raz…)

Rozpoczęło się posiedzenie.

Chciałbym apelować o to, żeby nie zabierać głosu, jeśli naprawdę nie ma takiej potrzeby.

(Rozmowy na sali)

(Senator Adam Szejnfeld: Mogę skończyć?)

Tak.

Senator Adam Szejnfeld:

Ja chciałbym wycofać poprawkę nr 371. Po prostu chcę ją wycofać. Po analizie całego dokumentu doszedłem do wniosku, że mamy tutaj pewien błąd, dlatego wycofuję tę poprawkę.

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Poprawka nr 371 została wycofana przez pana senatora Szejnfelda.

Pan senator Mróz, dosłownie jedno zdanie.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący, ja chciałbym złożyć wniosek mniejszości dotyczący poprawek nr 71, 72, 78, 232, 233, 236, 312, 313, 458, 459, 463. Składam go razem z panią marszałek Koc. To jest jeden wniosek mniejszości.

Drugi wniosek mniejszości dotyczy poprawek nr 77, 82 i 319.

(Rozmowy na sali)

(Głos za sali: A kto będzie sprawozdawcą?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Jeszcze raz, Panie Senatorze…)

Tak, poprawek nr 77, 82, 319. To dotyczy niepobierania podwójnego świadczenia. I jeszcze – jeżeli się pomyliłem, to prosiłbym o sprecyzowanie –poprawek nr 240, 246 i 490.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Można jeszcze raz?)

Poprawki nr 240, 246 i 490. Ale tu bym prosił o sprawdzenie, czy one nie zostały wykluczone.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Chciałbym zwrócić uwagę pana senatora na to, że one zostały przyjęte, więc tu nie ma potrzeby…)

Dobra, dobra. Nie byłem pewny.

To tylko do tych 2 grup poprawek.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Dobrze. Przyjąłem.)

Przewodniczący Jan Filip Libicki:

Dobrze. Dziękuję.

Pan senator Szejnfeld przyjmuje obowiązki sprawozdawcy. Rozumiem, że nie ma innych…

(Senator Krzysztof Mróz: A ja będę sprawozdawcą mniejszości.)

Słucham?

(Senator Krzysztof Mróz: Ja będę sprawozdawcą mniejszości.)

Pan senator Mróz będzie sprawozdawcą mniejszości.

Dziękuję za wspólną pracę.

Szczególne wyrazy uznania dla Biura Legislacyjnego.

Zamykam posiedzenie.

Dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia komisji o godzinie 21 minut 10)