Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 23) w dniu 27-11-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (23.)

w dniu 27 listopada 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o paszach.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na dzisiejszym posiedzeniu dołączyła do nas pani minister Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niezmiernie mi miło, witamy panią. Po raz pierwszy jest pani na posiedzeniu naszej komisji, więc gratulujemy pani objęcia tej funkcji i życzmy dobrej współpracy z komisją.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka: Dziękuję, ja też na to liczę.)

Witam również panią…

(Senator Zdzisław Pupa: …Pani Minister, nie poznałem przez maskę. Dajcie spokój.)

(Wesołość na sali)

…Magdalenę Zasępę, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Hodowli i Produkcji Zwierzęcej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz panią Iwonę Kozerę-Rytel, głównego legislatora. Serdecznie witam zarówno naszych kolegów senatorów, jak i pozostałych państwa, którzy są tu dzisiaj z nami.

Kworum jest.

W trakcie posiedzenia zostały zgłoszone wnioski, a wśród tych wniosków jest poprawka, którą zgłosił pan senator Mężydło.

W związku z tym, że posiedzenie jest transmitowane… Ale to posiedzenie jest prowadzone również w trybie zdalnym. W tej chwili w trybie zdalnym w posiedzeniu uczestniczy 3 senatorów.

(Głos z sali: 4.)

Przepraszam, 4.

Moje pytanie… No, już nie będę czytał całej regułki, tylko zapytam od razu, czy wszystkie te osoby są połączone.

(Głos z sali: Tak, tak.)

Wszyscy są połączeni. Głosowanie zdalne będzie połączone z naszym głosowaniem na sali.

Mam w związku z tym pytanie. Czy są jeszcze jakieś inne pytania, czy też możemy przystąpić do procedowania? Nie ma pytań. Ze zdalnych też nikt się nie odzywa.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o paszach

Pani Minister, pytanie jest takie… Co do tej zgłoszonej poprawki to ona mówi, że przesuwa się termin na 2025 r. Wcześniejsze zapisy, przyjęte bez poprawek, mówiły o 2023 r. Jak pani się odnosi do tej poprawki? Jakie jest stanowisko rządu?

(Senator Antoni Mężydło: Ja też chciałbym zabrać głos, Panie Przewodniczący.)

Właśnie o to pytałem, ale nie zgłosił się pan. Teraz jest kolej pani minister.

Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w stosunku do tej poprawki jest negatywne. My uważamy, że ten krótszy termin będzie działał motywująco, wpłynie na podjęcie działań zmierzających do ograniczenia stosowania w żywieniu zwierząt pasz z organizmów genetycznie modyfikowanych. A oprócz tego termin ten uwzględnia też kwestię ochrony konkurencyjności w sektorze krajowym. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Pani Minister.

Pan senator Mężydło się zgłaszał. Co prawda wcześniej o to pytałem, ale… Proszę, Panie Senatorze.

Senator Antoni Mężydło:

Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja nie zrozumiałem. Myślałem, że chodzi jeszcze o porządek obrad, że tego dotyczy to pytanie. No, najpierw pan marszałek Kamiński wykluczył mnie z możliwości zabrania głosu, mimo że poprawnie zgłosiłem się do dyskusji. No, nie zostałem do niej dopuszczony. Pan Kamiński uważał, że lepiej będzie z panem podyskutować, a tę moją sytuację nazwać dziwactwem i w ogóle… A ja byłem obecny, cały czas byłem obecny na łączach. Tutaj to przynajmniej mamy możliwość zaingerowania ustnie, natomiast na sali plenarnej nie ma takiej możliwości. Można to zrobić tylko za pomocą urządzeń elektronicznych, ewentualnie telefonów, no ale ja nie miałem telefonu do pana marszałka Kamińskiego.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Nasza komisja szanuje każdy głos.)

Proszę państwa, ta ustawa jest epizodyczna, bo ona tylko przesuwa ten termin, odracza wejście ustawy właściwej, a właściwie tego jednego przepisu dotyczącego soi modyfikowanej genetycznie. Mimo to problem jest naprawdę poważny. Mimo że ustawa ma taki właśnie charakter i jest zupełnie nieskomplikowana, ten problem jest poważny. No, jeszcze przed inicjatywą poselską PSL i Prawa i Sprawiedliwości dostawałem sygnały od producentów drobiu, świń itd., którzy używają soi modyfikowanej genetycznie, że ceny wzrosły ze względu na to, że zapanowała niepewność prawna. Dzisiaj jest duży nacisk środowisk wiejskich, hodowców, żeby przynajmniej o 3 lata przedłużyć ten termin. Sprawa się komplikuje, bo trzeba by to przedłużyć w 2023 r. Pani minister Gembicka pewnie już była na posiedzeniu naszej komisji, tylko że jako minister z innego resortu. No, ja kompletnie nie zgadzam się z pani opinią.

Zresztą większość senatorów tutaj ma rozeznanie, jeśli chodzi o polskie rośliny strączkowe, wysokobiałkowe. Wszyscy wiedzą, że to jest loteryjna uprawa, że u nas nie ma odpowiednich gleb itd. Z historycznego punktu widzenia w Polsce przeważnie uprawiało się te rośliny w ramach poprawy kultury gleby, w ramach płodozmianu itd. Ja pamiętam mojego wujka, który systematycznie siał groch. On mówił, że udaje mu się raz na 6 lat, ale jak się uda, to wtedy ma taki zysk, jaki przez te 6 lat uzyskałby ze zboża. No, w przypadku zboża sytuacja jest pewna. Siał to po to, żeby poprawić kulturę rolną. To była Wielkopolska, a tam ludzie o kulturę gleby bardzo dbali.

No, można by się zgodzić z tą propozycją peeselowską, z projektem PSL, który był jedną z podstaw tej ustawy, no ale to będzie rok, w którym będą wybory parlamentarne. Być może nastąpi zmiana władzy ustawodawczej. I co wtedy? Czy my z tym zdążymy? A ze względu na to, że GMO to nośny politycznie temat, na pewno nikt nie będzie chciał zajmować się tymi sprawami. A jeżeli już się nimi zajmiemy, to pójdziemy w populizm. Przecież w szerokim elektoracie GMO jest bardzo modne. Niemal wszyscy uważają, że tak trzeba, szczególnie ci, którzy nie są związani z wsią. Również dla Prawa i Sprawiedliwości jest to politycznie niewygodne. Znów możecie się połamać o tę ustawę ze względu na protesty rolników. Ja jako przedstawiciel opozycji byłbym z tego nawet zadowolony. No, połamcie się, ale nie kosztem wsi. Uważam, że dzisiaj każdy, kto myśli poważnie o rolnictwie, o hodowli, powinien tę poprawkę poprzeć. Ja bym był za tym, żeby przynajmniej komisja rolnictwa wykazała zrozumienie wobec tej poprawki. Przecież my wiemy, o co chodzi.

Druga sprawa jest taka, że nawet jeżelibyśmy zostawili to, co jest teraz, to trzeba by było przedłużyć ten termin w 2022 r. No, musielibyśmy go przedłużyć, a trzeba powiedzieć, że jesteśmy wyposzczeni, jeśli chodzi o wybory. Ja myślę, że ta kampania zacznie się znacznie wcześniej. Ze względu na to, że ja akurat…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Panie Senatorze, nie rozmawiajmy o sprawach politycznych, tylko o merytorycznych. My wszyscy rozumiemy doskonale…)

No dobrze, ale tu chodzi o interes wsi, Panie Przewodniczący. Na pewno będzie problem z dalszym przedłużeniem tego, a przecież wszyscy w komisji, podobnie jak pan minister, wiedzą, że za 2 lata trzeba to będzie zrobić. Zresztą pan minister, odpowiadając dzisiaj na moje pytanie, powiedział, że w Unii Europejskiej takich przepisów nie ma. No, pewnie w niektórych państwach są, ale Unia tej sprawy nie reguluje. Reguluje tylko kwestię uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że ta sprawa jest na agendzie od 14 lat. Ja się nią zajmuję i wiem, że zawsze to przedłużamy, jak jest taka potrzeba. Zależy nam na tym, aby te działania były skuteczne. W związku z tym na pewno wypracujemy w komisji nowe rozwiązania. Myślę, że przez 2 lata zdążymy to zrobić z panem ministrem, gdyż już wcześniej były zgłaszane propozycje – niestety nie znaleźliśmy chętnych do współpracy – żeby dokonać zmiany systemu. Taka propozycja była tu już dyskutowana. Moglibyśmy np. sukcesywnie zmniejszać import do 70%, do 50%, do 30%, mobilizując rolników polskich do tego, żeby jednak stosowali płodozmian. Zachęcamy do tego, tak żeby nie nastawiać się na ponad 2 miliony t soi sprowadzanej z zagranicy. To się wiąże z wieloma problemami, klimatycznymi i innymi. Ja już o tym mówiłem w swoim wystąpieniu. Proszę zwrócić uwagę, że w komisji są ludzie świadomi i doświadczeni.

Pana głos szanujemy, przyjmujemy te argumenty, ale ja bym nie chciał, żebyśmy teraz rozwijali tę dyskusję, bo ona się zakończyła. Teraz mamy tylko zająć się zgłoszonymi wnioskami.

Udzielę jeszcze panu głosu, bo byłbym nieuczciwy, gdybym koledze z województwa kujawsko-pomorskiego…

(Senator Antoni Mężydło: Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja nie mogłem zabrać głosu w dyskusji i dlatego tutaj się wypowiedziałem.)

Proszę, Panie Senatorze Łyczak.

Senator Józef Łyczak:

W związku z tym, że tu… Ja nie chcę zabierać czasu, zadam tylko króciutkie pytanie. Usłyszeliśmy z ust pana senatora Mężydły, jak bardzo leży mu na sercu los polskiej wsi, polskich producentów. To ja mam takie pytanie: jak pan senator głosował w sprawie tej słynnej „piątki dla zwierząt”?

(Głos z sali: Tak jak my.)

Senator Antoni Mężydło:

Głosowałem tak, jak było trzeba, Panie Senatorze. Myślę, że moje głosowania, nawet jeżeli chodzi o całość ustawy…

(Senator Zdzisław Pupa: Głosował pan przeciwko rolnikom. Dziękujemy bardzo.)

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Należą się słowa uznania i podziękowania.)

Ta ustawa nie weszła w życie dlatego, że była ta korekta, której nie dało się ominąć. Nie można było tego dopasować według rządowych…

(Senator Zdzisław Pupa: Głosował pan przeciwko rolnikom. Dziękujemy, rozumiemy pana dobrze.)

Ja głosowałem… Jak było ze zwierzętami futerkowymi, to przecież wiadomo, ale jeśli chodzi o ubój rytualny, to byłem za ubojem rytualnym. Niech pan sprawdzi. Ja mam tutaj bardzo korzystne opinie, jeśli chodzi o środowisko wiejskie. Wie pan, boję się, że…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Panie Przewodniczący, dobrze się rozumiemy, ale musimy przejść do głosowań. W tej chwili debaty już rozpoczynać nie będziemy. Mamy tylko głosować nad zestawieniem wniosków.

Pani legislator nie ma żadnych uwag.

Zarządzam głosowanie. Znamy już stanowisko rządu. Pierwszym punktem jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeśli ten wniosek nie przejdzie, przejdziemy do drugiego wniosku, wniosku o wprowadzenie poprawek do ustawy. To jest ta poprawka pana senatora Mężydły.

W związku z tym zarządzam głosowanie.

Wszyscy są gotowi? Wszyscy są połączeni?

(Głos z sali: Tak.)

Możemy zaczynać.

Kto jest za przyjęciem pierwszego wniosku, wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek?

(Starszy Sekretarz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marta Niedzińska: 3 głosy za.)

Kto jest przeciw?

(Starszy Sekretarz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marta Niedzińska: 3 głosy przeciw.)

Kto się wstrzymał?

(Starszy Sekretarz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marta Niedzińska: Nikt.)

Proszę o podliczenie głosów.

6 senatorów było za, 4 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wniosek pierwszy przeszedł. W związku z tym ten drugi jest bezzasadny.

Senator Chróścikowski był sprawozdawcą i będzie nim dalej.

(Senator Antoni Mężydło: Czy ja mogę złożyć wniosek mniejszości?)

(Głos z sali: Tak.)

Może pan, ale to już nie byłoby zasadne. Może pan tak samo zabrać głos jako wnioskodawca indywidulany. No, pana wniosek jest indywidulany, tak że…

(Senator Antoni Mężydło: Aha, czyli on będzie przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenarnym.)

Będzie poddany pod głosowanie… Będzie możliwość zabrania głosu w charakterze wnioskodawcy.

(Senator Antoni Mężydło: Dziękuję bardzo.)

Jako wnioskodawca może pan zabrać głos.

(Senator Antoni Mężydło: Okej.)

Sprawozdawcą, jak mówiłem, będzie ten sam senator co wcześniej, czyli senator Chróścikowski.

Dziękuję, Pani Minister. Dziękujemy również pozostałym gościom.

W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 20)