Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 16) w dniu 17-06-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (16.)

w dniu 17 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kampanii informacyjno-edukacyjnej „Odpoczywaj na wsi” 2020, mającej na celu popularyzację wypoczynku na wsi.

2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji agroturystyki w Polsce i propozycje pomocy dla branży.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mamy dzisiaj do rozpatrzenia dwa punkty. Punkt pierwszy to informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat kampanii informacyjno-edukacyjnej „Odpoczywaj na wsi” 2020, mającej na celu popularyzację wypoczynku na wsi. Drugi punkt to informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji agroturystyki w Polsce i propozycje pomocy dla branży.

Niezmiernie mi miło powitać na posiedzeniu pana ministra, sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego, jak również osoby, które są z panem ministrem: pana Roberta Jakubika, dyrektora Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa; panią Katarzynę Orzechowską, głównego specjalistę w Wydziale Przedsiębiorczości, Rynku Pracy i Instytucji Kultury w departamencie oświaty. Jest również zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kuśnierek – witam. Witam również pana Marcina Skórskiego, dyrektora Departamentu Działań Delegowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; pana Marka Adamiaka z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Najwyższej Izbie Kontroli; pana Grzegorza Anczewskiego, przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych, jak również panią Renatę Pawłowską-Maciak, dyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej w Polskiej Organizacji Turystycznej – niezmiernie miło, że zechciała pani przyjść do nas, może uzyskamy jeszcze więcej informacji.

Panie Ministrze, proszę… Aha, informuję, że posiedzenie transmitowane jest w internecie, należy o tym przypominać, dla ludzi, którzy nie mogą osobiście w nim uczestniczyć ze względu na koronawirusa. Oni też mogą nas oglądać.

Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kampanii informacyjno-edukacyjnej „Odpoczywaj na wsi” 2020, mającej na celu popularyzację wypoczynku na wsi; punkt 2. porządku obrad: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji agroturystyki w Polsce i propozycje pomocy dla branży

Proszę pana ministra o przedstawienie informacji. Co prawda dostaliśmy ją późno, wczoraj, ale dzisiaj wszyscy senatorowie… Przepraszam, witam jeszcze senatorów i nasze biuro. A więc dostaliśmy ten materiał dopiero dzisiaj, w związku z czym prosiłbym o szerszą informację, Panie Ministrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dużo jest tego materiału, ale proszę… Ja mam jeszcze taką propozycję, żeby może w dyskusji połączyć te dwa punkty, żeby nie ciągnąć ich oddzielnie. Jest zgoda komisji?

(Głos z sali: Tak.)

Jest.

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

Szanowni Członkowie Komisji z Panem Przewodniczącym na czele! Szanowni Państwo!

Dziękujemy za ten punkt, potrzebny państwu w pracy codziennej, ale wywołany pewnie z powodów całkowicie merytorycznych, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że jest okazja do dyskusji o bardzo wielu pożytecznych, ważnych tendencjach i faktach, które na tym poziomie niewątpliwie możemy już traktować jako wspólny sukces, chociaż spodziewamy się oczywiście, jak zawsze, takiej penetracyjnej inicjatywy ze strony państwa, czyli wskazania, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, co potwierdzamy i w związku z czym liczymy na bardziej ścisłą współpracę, której wyrazem jest również to dzisiejsze spotkanie, za które bardzo dziękuję. Powiem tutaj o pewnych założeniach, takich pryncypialnych, głównych, podam przykłady gwarantujące najpoważniejsze z możliwych podejście do tematu. Zgromadzenie przez pana przewodniczącego wokół tych spraw zaordynowanych jako tematy naszego posiedzenia najważniejszych instytucji i oddanych tym instytucjom pracowników, osób wywodzących się z tych instytucji…

Po kolei. W celu przypomnienia skali zagadnienia powiem, że obecnie, gdyby odnieść się tylko do jednego z elementów agroturystyki, ale bardzo ważnego… To są dane GUS-owskie sprzed pół roku, na koniec grudnia roku ubiegłego, i dotyczą liczby obiektów, i miejsc noclegowych w zakresie kwater agroturystycznych. W tej skali, w tym wymiarze czasu w kraju było 8 tysięcy 129 obiektów, daje to łączną liczbę miejsc noclegowych 91 tysięcy 902. Tu wśród województw wyraźnie przewodzi trójka: na pierwszym miejscu jest województwo małopolskie – 1 tysiąc 381 obiektów, na drugim miejscu jest województwo podkarpackie – 893 i na miejscu trzecim jest województwo warmińsko-mazurskie – 888. Tę trójkę uzupełnia na czwartej pozycji województwo podlaskie – 689 i na piątym pomorskie – 669. Proporcjonalna do tego jest oczywiście liczba miejsc noclegowych, żeby już skrócić te informacje do niezbędnego minimum. Ale w tej tabeli jest również, mówiąc kolokwialnie, ogon, są miejsca końcowe i tu jest bardzo duża, nie zawsze wytłumaczalna dysproporcja między tak wyraziście krystalizującą się czołówką a tymi trzema województwami, które mają najmniejszą liczbę, bardzo mocno odstającą… Województwo opolskie jest na szesnastym miejscu – 121 obiektów, na piętnastym jest lubuskie – 130 i na czternastym łódzkie – 148. Tutaj interpretację pozostawiam także państwu, ponieważ w komisji są reprezentanci wszystkich województw, tak myślę, albo osoby zorientowane w tych realiach. Jedno, co można pozytywnie powiedzieć i co bardzo cieszy, to na pewno to, że w przypadku pierwszej trójki, a dwójki to już w 100%… Województwo warmińsko-mazurskie ma nieprawdopodobne pokusy ofertowe w postaci krajobrazów, tych wszystkich komponentów udanego letniego wypoczynku, bo trzeba założyć, że te miejsca noclegowe w ogromnej większości, w 90% albo więcej, są wykorzystywane w okresie tych mocnych miesięcy letnich, wypoczynkowych, czyli w lipcu, sierpniu – choć wiadomo, że częściowo też we wrześniu, częściowo w czerwcu – w każdym razie z oczywistych względów w okresie letnim popyt na te miejsca jest największy. Ale te dwa pierwsze województwa, małopolskie i podkarpackie, co nas bardzo cieszy…

Na pewno jest tutaj bardzo duży, jak przeglądałem materiał ilustracyjny, sprawozdawczy, statystyczny, komponent kulturowy, a polega to na tym, że cała polska tradycja, bardzo silnie tam zogniskowana, jest coraz lepiej, coraz odważniej, coraz doskonalej eksponowana w tej ofercie turystycznej. Jest to połączenie wszystkich tradycji, także w wymiarze edukacyjnym czy może z nim na czele, przynajmniej jeśli chodzi o intencję. Jeżeli mówimy o tradycji wiejskiej, to są bardzo liczne propozycje dotyczące zarówno tradycji dworskiej, dworkowej, zaściankowej, jak i, co oczywiste, zagród chłopskich, zagród włościańskich. To wszystko w tych kontekstach kulturowych zaczyna bardzo dzielnie pracować na rzecz polskiego patriotyzmu, o czym za chwilę powiem jeszcze parę słów. Myślę również, że warto tutaj przytoczyć bardzo poważne badania socjologiczne sprzed paru miesięcy, takie autorytatywne, bo zrobione z wielką odpowiedzialnością i zgodnie z prawidłami sztuki statystyki i socjologii, które wykazują, że w społeczeństwie polskim przebadanym na tę okoliczność osiemdziesiąt kilka procent Polaków uważa, że mieszkańcy polskiej wsi są znakomitymi strażnikami polskiej tożsamości i polskiej tradycji, że są niezbędni w tej roli, jeśli chodzi o pewne świadectwo i czynne obchodzenie, że tak powiem, chodzenie za sprawami polskiej kultury, polskiej tożsamości, szczególnie w obszarze wiejskim. Również bardzo duży odsetek Polaków, ponad 64%, uważa, że mieszkańcy wsi są świetnymi menedżerami, bardzo dobrymi przedsiębiorcami. Bardzo cieszy – niektórych taka informacja może nie tylko cieszyć, ale również dziwić, choć po głębszym zastanowieniu myślę, że na pewno tak nie jest – że to są świetne wizytówki mieszkańców polskiej wsi i polskiej wsi. Jednak niepokoi trzecie badanie, które wykazuje taką tendencję wyłączania się mieszkańców wsi w ostatnich latach – to nie jest oczywiście jakiś niesamowity spadek, ale tendencja umiarkowana jest negatywna – z pełnienia pewnych ról społecznych, czyli jakiejś aktywności, zwłaszcza w kierunku wspólnotowym, zarówno jeśli chodzi o inicjatywy stricte rolnicze, jak i inicjatywy okołorolnicze, czyli np., tak jak tutaj mówimy, kulturowe. Być może to jest uwaga przedwczesna, może ten temat powinien być podjęty w trakcie dyskusji, ale… Może należy tutaj oczekiwać bardzo dobrej tendencji i takiego wspomożenia, skorelowania tych wszystkich nie tyle badań, ile wniosków wynikających z badań, o których tutaj mówiłem, poprzez możliwość, która istnieje od ładnych paru miesięcy, tj. wykup do 1 ha ziemi na obszarach wiejskich przez mieszkańców spoza obszarów wiejskich. To może dynamizować tradycyjną dla wsi uprawę ogródków przydomowych ze wszystkimi tego wspaniałymi konsekwencjami, tj. zasiedzeniem się i spożytkowaniem zdrowej żywności nie tylko na użytek własny, ale także okolicznych mieszkańców, jak również wiązać się z wielką predylekcją do podejmowania różnych działań społecznych, kulturowych, które być może poszerzą ofertę agroturystyczną i uczynią ją bardziej zbliżoną do warunków funkcjonowania rodzin mieszkających na obszarach wiejskich. Jest bowiem tendencja, którą zauważamy, do takiej skansenizacji tej oferty. Są np. bardzo szlachetnie pomyślane i mające duży respons wśród turystów pracownie wypieków chleba czy innych obrządków wiejskich, innych elementów produkcji, łącznie z hodowlą. To wszystko jest niezwykle potrzebne, tym bardziej że jest to w stanie początkowym i to nie jest jakaś gigantyczna skala, a więc nie można tego z pewną podejrzliwością nazywać tak, jak ja to określiłem, ale tylko roboczo, absolutnie bez wiązania tego z jakiejkolwiek tendencją przeciwstawną temu zjawisku albo niedoceniająco, że są to takie muzea, skanseny. Niech ich będzie jak najwięcej, ja tylko sygnalizuję, że jest to taka sytuacja, że mamy do czynienia z czymś, co funkcjonuje tylko wtedy, kiedy są turyści, a nie zawsze, i ten autentyzm ma tutaj wymiar umowności.

Proszę państwa, sprawą, którą koniecznie trzeba poruszyć, gdy mówimy o agroturystyce, o turystyce wiejskiej, jest to, że na wsi jest bezpiecznie. I tutaj pokazujemy państwu pewną prawdę na temat polskiej wsi, i tej oferty agroturystycznej, którą bez najmniejszych wahań możemy rekomendować wszędzie tam, gdzie jest stosowna okazja. Na wsi polskiej jest bezpiecznie, to potwierdza też statystyka. Jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa, to było tu tylko, co potwierdzi, bo ma przy sobie stosowne dowody, pan dyrektor Robert Jakubik, 8 przypadków zachorowań w skali całego kraju, przypadków, kiedy KRUS musiał stwierdzić i wypłacić stosowne świadczenia. To się wydaje nieprawdopodobne, ale to literalnie wynika ze statystyk KRUS. Bezpieczeństwo na wsi jest też traktowane i rozumiane szerzej, to jest pewne bezpieczeństwo obyczajowe, niezakłócony spokój. Nie ma tam zjawisk związanych z ogromną uciążliwością, jakie mieszkańcy dużych i mniejszych miast znają nie tylko z opowiadań, ale czasem z doświadczeń. A więc ten spokój, dawniej nazywany sielskością, w dalszym ciągu w bardzo istotnym wymiarze jest bardzo, bardzo charakterystyczny dla wsi i dla odpoczynku na wsi.

Proszę państwa, w branży agroturystycznej jest głębokie przekonanie, co bardzo cieszy, że to jest pierwsza wśród branż turystycznych, która wyjdzie z kryzysu obronną ręką, wyjdzie z niego najszybciej i będzie tę przewagę dyskontować przez następne lata, żeby tak się ustawić, by ta oferta była bardzo korzystna dla tej branży i oczywiście dla turystów czy też dla nich w pierwszej kolejności, a potem dla branży. Dużo wskazuje na to, że ta ofensywa strategiczna, bo taki to ma charakter, się uda, ponieważ, jak potwierdzają główne organizacje agroturystyczne, do końca września miejsca w agroturystykach są praktycznie zajęte. Obecnie przez internet bardzo trudno jest cokolwiek wybrać, zamówić. Oczywiście czasami zdarzają się rezygnacje losowe, ale taka jest sytuacja w tych warunkach, w kontekście nieszczęśliwym i nieszczęsnym. Branża jest na to znakomicie przygotowana, a to przygotowanie dotyczy w tym przypadku, tak sobie myślę, czegoś ważnego. Oni robią to w małej skali, każdy robi to w odniesieniu do własnych możliwości, do własnego gospodarstwa. To nie są duże obiekty, bo tych miejsc noclegowych zwykle jest kilka, kilkanaście, więc tutaj łatwo się przestawić z sytuacji opresyjnych na sytuację, w której się oferuje coś bardzo istotnego, nowego, lepszego, czyli na zakotwiczenie branży w takich ewidentnych, zresztą coraz bardziej wyszukanych potrzebach turystów.

Szanowni Państwo, od bardzo długiego czasu obserwujemy i wzmacniamy te wszystkie zjawiska. Nie mówię tutaj oczywiście o perspektywie związanej z koronawirusem, ale o rozwoju branży i rozwoju tej gałęzi gospodarki narodowej. 10 stycznia tego roku z naszej inicjatywy powołaliśmy zespół turystyki wiejskiej. Jestem jego przewodniczącym, pan dyrektor Jakubik jest sekretarzem. To jest zespół międzyresortowy, międzyinstytucjonalny. Szybko przeczytam państwu, już bez nazwisk, że w skład zespołu wchodzą wybitni eksperci i urzędnicy mający coś do powiedzenia w całym tym łańcuchu decyzyjnym i wymiany doświadczeń. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest tutaj reprezentowane, poza przewodniczącym zespołu, którym zostałem, przez pana dyrektora Jakubika, panią Agnieszkę Skrętowską, obecną tutaj panią Katarzynę Orzechowską. Potem zaczyna się informacja dotycząca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” i Polskiej Izby Turystyki, którą reprezentuje wiceprezes mazowieckiego oddziału Polskiej Izby Turystyki. To jest dowód, myślę że namacalny, że ten zespół pracuje przede wszystkim w takim wymiarze wymiany doświadczeń, informacji, korespondencji, co składa się na tę inicjatywę, głównie naszą, bo my tutaj jesteśmy usytuowani jako ministerstwo, które musi te sprawy koordynować, realizować, być ministerstwem w pełni kompetentnym, choćby w takich okolicznościach, jakie dzisiaj stworzył pan przewodniczący swoim zaproszeniem, za co jeszcze raz dziękuję. Na co dzień pracujemy w zestawie mocno reprezentowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale od tego codziennego, takiego zupełnie bieżącego kontaktu jest Ministerstwo Rozwoju, no bo turystyka jako całość tam się znajduje, a przecież nie możemy wyodrębniać agroturystyki, bo to by był metodologiczny, organizacyjny czy jakikolwiek inny błąd. A więc występuje stała współpraca między Ministerstwem Rozwoju a naszą jednostką organizacyjną czy ośrodkami doradztwa rolniczego, jak najbardziej. Takim emblematem są tu „Zagrody edukacyjne”. W województwie, gdzie jestem zameldowany, w województwie śląskim, tych zagród edukacyjnych jest 21. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi też… Coraz więcej obiecujemy sobie po tej współpracy, ponieważ te wątki edukacji patriotycznej, edukacji tożsamościującej są nam tak naprawdę bardzo, bardzo bliskie, może nawet najbliższe z możliwych, a Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w swojej nowej odsłonie, w nowym kształcie może być, i już jest, bezcennym partnerem różnych inicjatyw. Oczywiście szykujemy taką ofertę, i to zapowiedziałem, bo to my musimy tu wyjść z inicjatywą. Bardzo proszę szanownych państwa senatorów, także pana przewodniczącego, o współpracę, o podpowiedzi. Oczywiście zachowamy autorstwo szanownej komisji. Chcemy, żeby adresatem naszych bardzo, bardzo wielu postulatów, zwłaszcza w zakresie edukacji patriotycznej, było ministerstwo kultury, które w ramach różnych działań, wniosków, jakie mogą składać różne instytucje, jak i działań, które mogą być podstawą umowy między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ministerstwem kultury, jakoś tam współfinansowanych, powinno bardzo pieczołowicie wykorzystywać każdą szansę, jeśli chodzi o temat patriotycznego wychowania poprzez agroturystykę.

Panie Przewodniczący, ja myślę, że tytułem chyba dość konkretnego wstępu, a przynajmniej dotyczącego pewnych intencji i działań, przedstawiłem szanownym państwu temat. Pan dyrektor Jakubik razem z pracownikami przygotowali obszerny materiał, nie tylko ten, który jest dla państwa dostępny, a który być może wykorzystany na okoliczność pytań szczegółowych, bo tam jest bardzo dużo takich uprzedzających odpowiedzi na różne pytania. Są tutaj też panowie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyszliśmy tu takim składem związanym z naszymi intencjami, podjętymi, jak zawsze, z pozycji wielkiego szacunku dla państwa pracy i znaczenia, ale też w takim wymiarze, żeby zachęcić do bardzo poważnej i permanentnej współpracy, choćby właśnie takiej spotkaniowej, informacyjnej, żeby to tempo prac związanych z uruchomieniem całego potencjału branży faktycznie było zrealizowane optymalnie, bo z punktu widzenia ekonomicznego branża, mówię o agroturystyce, ma jeszcze ogromne rezerwy, a z punktu widzenia interesu narodowego, tych elementów edukacyjnych, patriotycznych, ma jeszcze większe znaczenie. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Ministrze. Rozumiem, że pan minister bardziej nakierował się na ten punkt pierwszy. Ja bym jeszcze pana ministra poprosił… Co prawda mamy tu informację na temat tego, jakie działania covidowskie zostały podjęte… Czy pan dyrektor chciałby coś dodać na temat tych działań, których oczekują rolnicy, ale nie tylko rolnicy? Bo pamiętajmy, że agroturystyka rozumiana jest często bardzo szeroko, a gdy się patrzy na rolników, to mówi się troszkę inaczej… Oni są rolnikami, na KRUS-ie, nie korzystają z pewnych działań, np. tzw. ustawy hotelarskiej, tej covidowskiej, która obejmuje… Czy jeszcze jakieś inne działania, poza tym wyjściem naprzeciw, którym jest inicjatywa pana prezydenta dotycząca bonu 500, który dopiero będzie, to jest tylko przyszłość, nad którym niedługo, w tym tygodniu ma ponoć pracować Sejm, z tego, co wiem… Jeśliby można coś dopowiedzieć, żebyśmy połączyli te dwa punkty w dyskusji… Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

Tutaj, tak jak zapowiadałem, cały zestaw odpowiedzi dotyczących tej kwestii, którą zasygnalizował pan przewodniczący, przygotował pan dyrektor Robert Jakubik i jego proszę o przedstawienie takiego naszego wyjściowego pakietu związanego z tymi najważniejszymi intencjonalnie oczekiwaniami pana przewodniczącego. Proszę uprzejmie.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Chcę dodać, że także rzecznik praw obywatelskich zwrócił się listem, do mnie też doszła ta informacja, w którym wnosił petycje dotyczące agroturystyki. Pewnie znacie państwo ten list.

Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za głos. Chciałbym dołączyć się do słów pana ministra, że to, iż temat agroturystyki, temat kampanii „Odpoczywaj na wsi” jest tematem dzisiejszego posiedzenia komisji senackiej, to jest dla nas wielkie wyróżnienie, a zarazem jest to wyraz zauważenia tematu agroturystyki będącej tylko częścią gałęzi turystyki, za którą odpowiada Ministerstwo Rozwoju. My w skromnym departamentalnym gronie próbujemy podejmować liczne działania związane z popularyzacją tej gałęzi gospodarczej.

Zanim przejdę do odpowiedzi na pytania związane z tym, co oferuje tarcza antykryzysowa, to gwoli przypomnienia w telegraficznym skrócie, w kilku punktach nakreślę państwu informacje dotyczące projektu „Odpoczywaj na wsi”. Pan minister Giżyński zrobił świetny wstęp inauguracyjny do tego, czym jest agroturystyka i na ile ważnych aspektów należy zwrócić uwagę, aby agroturystyka działała w jak najlepszy sposób. Szanowni Państwo, projekt „Odpoczywaj na wsi” rozpoczęliśmy w listopadzie 2016 r., można powiedzieć, że prowadzimy ten projekt już przez 5 lat. Jest to projekt, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, jest bardzo rozpoznawalną, można już powiedzieć, marką. Zapracowaliśmy sobie przez te 5 lat na to, aby na stoisku „Odpoczywaj na wsi” były tłumy, w każdym zakątku Polski, na każdej imprezie wystawienniczo-targowej, na której się znajdujemy. W tym miejscu naprawdę bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim podmiotom, instytucjom zaangażowanym, które wspierają ministra rolnictwa i rozwoju wsi w tych działaniach, bo minister rolnictwa i rozwoju wsi sam nie jest w stanie, także osobowo, zrealizować wielu, wielu działań. Należy tutaj zwrócić uwagę i skierować podziękowania do wszystkich ekspertów, którzy są, mówiąc kolokwialnie, zapaleńcami i kwestia agroturystyki, turystyki wiejskiej cały czas leży im na sercu. Ten projekt „Odpoczywaj na wsi”, który rozpoczynaliśmy w 2016 r., miał na celu przede wszystkim odejście od jednej takiej scentralizowanej imprezy, którą były, doskonale to państwo wiecie, targi Agrotravel w Kielcach. My chcieliśmy pokazać, że agroturystyka nie skupia się tylko w jednym województwie, że agroturystyka występuje w 16 województwach Polski i ona odgrywa szczególną rolę dla osób, które z tego po prostu żyją. Celem było przede wszystkim wykreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako rynku turystycznego, który oferuje zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Ten projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które mieszkają w większych miastach, żeby skorzystały z tej oferty, z tych możliwości i zostawiły pieniążki w Polsce. A więc chodziło nam też o lokalny patriotyzm i spędzanie wolnego czasu na powietrzu.

Jeśli chodzi o formę realizacji, to realizujemy to w taki sposób, że pojawiamy się na imprezach wystawienniczo-targowych ze stoiskiem pod hasłem „Odpoczywaj na wsi”. Dodatkowo podczas imprez wystawienniczo-targowych odbywają się konferencje branżowe dotyczące różnej tematyki. Ta tematyka jest bardzo zróżnicowana, dotyczy wielu aspektów związanych z budową i promocją produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w oparciu o potencjał regionu, w zależności od tego, w jakim regionie się znajdujemy. Powiem może oczywistą rzecz, ale uzupełnieniem tego typu działalności promocyjnej są kampanie promocyjne, kampanie, które były przeprowadzane w Telewizji Polskiej, konkurs plastyczny dla dzieci, artykuły, które były zamieszczane w prasie branżowej, i oczywiście materiały informacyjno-promocyjne. Jeśli chodzi o zasięg tej kampanii, to jest to zasięg dość duży. Niestety w tym roku ze względu na koronawirusa musieliśmy troszkę przemodelować harmonogram tych wydarzeń, które się odbędą. Gdy zaczynaliśmy, w 2016 r., to była inauguracja na jednej imprezie wystawienniczo-targowej, na TT Warsaw w Warszawie, w 2017 r. było to już 8 imprez wystawienniczo-targowych, a w 2020 r. mieliśmy zaplanowanych 15 krajowych imprez wystawienniczo-targowych. W tym roku odbyły się niestety tylko dwie, bo koronawirus spowodował, że wszystkie wydarzenia masowe zostały odwołane. Dodatkowo w 2017 r., w związku z tym, że ta kampania cieszyła się wielką popularnością, wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną doszliśmy do wniosku, żeby promować agroturystykę także za granicą, i od 2 lat jesteśmy obecni na targach zagranicznych ITB Berlin i WTM Londyn, czyli na tych największych imprezach w Europie.

Tak jak powiedział pan minister Giżyński, nie da się osiągnąć sukcesu bez współpracy, tutaj bez współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w którym jest Departament Turystyki odpowiadający za kreowanie turystyki w Polsce, z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, z Polską Organizacją Turystyczną, z „Zagrodami edukacyjnymi”, z ośrodkami doradztwa rolniczego, z instytutami, które nas w tym wszystkim wspierają. Kampanię finansujemy z planu działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekt ma swoją stronę internetową www.odpoczywajnawsi.pl. Bardzo państwa serdecznie zachęcam, aby odwiedzać tę stronę i zapoznawać się z informacjami, aktualnymi i precyzyjnymi, dotyczącymi tego, co się dzieje w agroturystyce. Działa też oczywiście to, o czym mówił pan minister, tj. Zespół do spraw Turystyki Wiejskiej, który ma za zadanie wypracować pewne rozwiązania na przyszłość w zakresie turystyki wiejskiej.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, to poza działaniami, które zostały już wspomniane, tym, co zasugerował już pan przewodniczący, założeniami związanymi z Polskim Bonem Turystycznym, który… Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Rozwoju pracuje nad założeniami i czekamy na rozwiązania. Wspólnie z ministrem zabiegamy, aby ten projekt dotyczył również gospodarstw agroturystycznych. W pierwotnej wersji do pani premier Emilewicz zostało skierowane takie pismo, aby nie zapominać o interesach polskiego rolnictwa, szczególnie tych rolników, którzy utrzymują się z agroturystyki. W tym roku ministerstwo rolnictwa, żeby wesprzeć działania dotyczące promocji agroturystyki, żeby ludzie wybierali wieś, żeby pojechali i zostawili pieniądze na polskiej wsi, 8 czerwca uruchomiło kampanię „Wypoczywaj w Polsce – Odpoczywaj na wsi”. Zapewne widzieli już państwo spot promujący polską agroturystykę i zachęcający do odwiedzenia bezpiecznej polskiej wsi. Jest to jeden z elementów wspierających działania związane z tym, aby i popularyzować polską piękną, bezpieczną i zdrową wieś, a jednocześnie wspierać gospodarstwa agroturystyczne, czyli wspierać tych rolników, których główny kierunek, jeśli chodzi o utrzymanie, jest związany z prowadzeniem tego rodzaju działalności. Poza tym jest możliwość skorzystania z voucherów, które w ramach tarczy antykryzysowej… tzn. zamiany płatności, które zostały wcześniej wykonane, na vouchery. W zasadzie chyba tyle. Dziękuję bardzo… A, przepraszam bardzo, istnieje jeszcze możliwość uzyskania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania, które się nazywa „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności” itd. Mogą tu być wspierane działania związane z turystyką. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Dyrektorze.

No, tu jeszcze należałoby jednym słowem wspomnieć o tym, choć to akurat nie dotyczy agroturystyki, że ministerstwo rolnictwa zawsze zabiega o to, aby w czasie wakacji pomóc rolnikom poprzez organizowanie kolonii, m.in. innymi dofinansowanych przez KRUS. To jest parę tysięcy…

(Głos z sali: To cały czas działa.)

Cały czas to działa. W tym roku będzie trochę trudniej, wiadomo, bo są duże obostrzenia i trudności. Ale to jest pomoc dla rolników, żeby dzieci mogły wyjeżdżać w czasie wakacji. To jest duże wsparcie w ramach KRUS, organizowane dla rodzin rolniczych, podkreślam: dla tych, którzy są ubezpieczeni w KRUS. To jest takie działanie, które organizują organizacje społeczne, zawodowe, różne stowarzyszenia. W tym roku ono również będzie funkcjonować, mimo COVID, bo przecież jeszcze nie zawieszono pandemii, ten stan jeszcze obowiązuje. Cieszę się w związku z informacjami, które państwo nam przekazali.

Otwieram dyskusję.

Czy ktoś z gości chciałby zabrać głos?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

Ja dodałbym tylko jedną informację do tego, czym zakończył pan przewodniczący. Jako ministerstwo rolnictwa, jako KRUS odpowiadamy na bieżące zapotrzebowanie w tym zakresie.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Czy ktoś z gości chciałby zabrać głos w pierwszej kolejności? Czy pani działająca w turystyce, w naszej polskiej organizacji chciałaby coś powiedzieć?

Dyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej w Polskiej Organizacji Turystycznej Renata Pawłowska-Maciak:

Witam serdecznie, Renata Pawłowska-Maciak, Polska Organizacja Turystyczna, dyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Polska Organizacja Turystyczna, jak państwu zapewne wiadomo, od wielu lat wspiera turystykę na obszarach wiejskich. Wiele powiedział już o tym pan dyrektor, ja ze swojej strony dodam, że jednym z naszych kluczowych działań, kluczowych programów jest projekt „Na wsi najlepiej”, który zamierzamy kontynuować, wspierający najlepsze praktyki w turystyce wiejskiej. Do tej pory odbyły się dwie edycje. Właśnie nagradzaliśmy najlepsze inicjatywy turystyczne na obszarach wiejskich i m.in. laureaci tych konkursów są obecnie promowani w naszej kampanii „Odpoczywaj w Polsce”, kampanii, która wspiera turystykę krajową, a pośrednio także turystykę na obszarach wiejskich. Poza tym wielu laureatów, wiele produktów turystycznych laureatów certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej to są produkty, które wywodzą się właśnie z obszarów wiejskich.

W zeszłym roku mój departament miał przyjemność prowadzić bardzo ciekawy program „Dobry biznes na wsi”, którego celem miało być zainspirowanie rodaków do prowadzenia działalności na terenach wiejskich, co ważne: nie tylko działalności o charakterze turystycznym. Wysłaliśmy w Polskę 10 influencerów, którzy odwiedzili 20 miejsc, ciekawych inicjatyw, działalności gospodarczych na terenach wiejskich, a później te relacje pojawiły się na ich blogach. Tak jak mówiłam, były to nie tylko biznesy związane ściśle z turystyką, ale także różne inne ciekawe inicjatywy, np. stolarnia czy manufaktura ekologicznych kosmetyków. W tym roku składaliśmy wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku z podobnym projektem o nazwie „Dobre smaki na wsi”. Jeszcze czekamy na odpowiedź, nie ma ostatecznej decyzji, czy te środki zostały nam przyznane. Mamy nadzieję, że w związku z kolejnymi etapami odmrażania dostaniemy taką decyzję i będziemy mogli zrealizować ten projekt. A projekt miał polegać na promowaniu kuchni regionalnych, kuchni z terenów wiejskich. Założenie jest takie, że będziemy wysyłać blogerów kulinarnych, znanych blogerów kulinarnych, na szlaki kulinarne, które w większości zlokalizowane są na terenach wiejskich. Mam nadzieję, że wkrótce się wyjaśni, czy będziemy mogli zrealizować ten projekt ze współudziałem środków z KSOW.

Co jeszcze, Drodzy Państwo? O targach pan dyrektor już wspomniał, to też jest bardzo ważna sprawa. Nie wiem, czy słyszeli państwo o programie „Bezpieczny obiekt”, który obecnie prowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Jest to program, w którym obiekty noclegowe mogą dokonać autocertyfikacji, pozyskać od nas certyfikat, że są obiektem bezpiecznym, spełniającym wymogi sanitarne, obiektem bezpiecznym higienicznie. M. in. w ramach tego programu w zeszłym tygodniu odbył się webinar dla właścicieli agroturystyk, webinar z ekspertem, z panem doktorem Grzesiowskim. W czasie webinaru branża agroturystyczna mogła zasięgnąć bezpośrednio u eksperta porad związanych z przygotowaniem, z otwarciem obiektów w tym trudnym dla wszystkich czasie.

To chyba tyle. Na zakończenie, w ramach podsumowania, powtórzę to, co powiedzieli pan minister i pan dyrektor. Generalnie wydaje nam się, że możemy być spokojni o wiejską branżę turystyczną, bo, tak jak zresztą wspomniał też pan przewodniczący, zainteresowanie Polaków odpoczynkiem na terenach wiejskich jest teraz ogromne, w pierwszej kolejności wybierane są obiekty usytuowane blisko natury, z dala od miast, na terenach wiejskich, gdzie jest zdecydowanie bezpieczniej. Sama mam przyjemność od czasu do czasu mieszkać na Warmii, mam też mnóstwo znajomych, którzy prowadzą w okolicy agroturystyki, i faktycznie jest tak, że sezon jest już zapełniony, wszystkie miejsca są zajęte i tak naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia, żeby jeszcze coś znaleźć i móc wyjechać z rodziną na odpoczynek na terenach wiejskich. Ja całe szczęście już nie muszę się o to martwić, bo mam gdzie pojechać na urlop właśnie na wsi.

Dziękuję bardzo. Jeśli mają państwo jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Chciałbym zapytać prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa… Pamiętamy, że był taki program, w którym wspieraliśmy rolników, były środki na agroturystykę, przekwalifikowanie, modernizację itd. Te środki były. Nie wiem, bo nie prosiłem wcześniej o zestawienie, ile mniej więcej zrealizowaliśmy takich projektów, ile to faktycznie… Tam były zobowiązania do prowadzenia… Czy jest robiona taka analiza, czy te gospodarstwa, które z tego skorzystały, kontynuują działalność, czy jej zaprzestały? Czy dalej jest możliwość… Pan minister wspomniał o tym projekcie, który jest prowadzony, ale on jest trochę trudniejszy niż te, które były wcześniej. Jak długo to będzie funkcjonować? I czy tam jest obowiązek wyłączenia się z KRUS?

Pełniący Obowiązki Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kuśnierek:

Tomasz Kuśnierek, zastępca prezesa agencji restrukturyzacji i modernizacji.

Panie Ministrze! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Rzeczywiście w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obecnie prowadzimy programy, które wspierają działania agroturystyczne, ale w takiej formie, jak to kiedyś funkcjonowało, rzeczywiście tych działań nie prowadzimy. Ale wspomniał pan dyrektor o działaniu 6.2, tzw. działaniu premiowym, w ramach którego osoba mieszkająca na terenach wiejskich, rolnik ubezpieczony w KRUS… Przepraszam, nie ma wymogu ubezpieczenia w KRUS. A wiec rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą na terenach wiejskich może wnioskować o przyznanie pomocy na zasadach premiowych na podjęcie działalności gospodarczej takiej, jak jest wskazane w załączniku do rozporządzenia pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi, czyli na trzy działalności związane z Polską Klasyfikacją Działalności: na hotele i podobne obiekty zakwaterowania, na obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz na pola kampingowe, włączając pola dla pojazdów kampingowych i pola namiotowe. Jest to działanie, tak jak powiedziałem, zmierzające do… Tak jak pan minister wspomniał, nasi rolnicy to jest grupa społeczna, która wykazuje się bardzo dużą inicjatywą gospodarczą, oni podejmują wszelkiego rodzaju czynności i działania. Obecnie, proszę państwa, spośród wszystkich wniosków związanych z działaniem 6.2 wspierającym tę branżę… Wniosków związanych z tym konkretnie działaniem, z tymi konkretnie kodami polskiej klasyfikacji było 664 w skali kraju. Ponadto jeśli chodzi o samą agroturystykę i programy, które działają w zakresie agroturystyki, należałoby też wymienić program pomocy rolnikom w rozwijaniu tzw. rolniczego handlu detalicznego. Jest to program, który dla gospodarstw agroturystycznych jest wyśmienitą możliwością do tego, aby wspierać rozwój przetwórstwa rolnego produktów, które rolnik sam wyprodukuje w swoim gospodarstwie i może bezpośrednio sprzedawać w swoich gospodarstwach agroturystycznych lub w sprzedaży bezpośredniej poza tymi gospodarstwami. Jest to działanie, które pozwala na krzewienie i pielęgnację kultury kulinarnej polskiej wsi. Na pewno produkty, które rolnik produkuje bez pośredników, pochodzące wprost ze jego gospodarstwa, są doskonałą reklamą takiej działalności i pozwalają w znacznym stopniu ponieść konkurencyjność przedsięwzięcia prowadzonego przez rolnika, ponieważ wiemy doskonale, jak w dzisiejszych czasach ważna jest kwestia zdrowej żywności i propagowanie tego typu działalności, i tego typu przedsięwzięć.

Jeżeli chodzi o statystyki, Panie Przewodniczący, to dzisiaj nimi nie dysponuję, ale oczywiście na potrzeby komisji możemy to w bardzo krótkim czasie przygotować i drogą elektroniczną bądź osobiście przesłać, przedstawić panu ministrowi. Chodzi o to, że to są działania, które były wdrażane już w poprzednim okresie programowania, więc tego nie mamy. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Jeszcze jedno pytanie dodatkowe. Czy ten projekt jeszcze trwa? Jeśli tak, to do kiedy?

Pełniący Obowiązki Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kuśnierek:

Chodzi o działanie 6.2, o którym mówiłem?

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tak.)

Co do działania 6.2 to jesteśmy obecnie w fazie weryfikacji poprzedniego naboru, ale w harmonogramie, który teraz funkcjonuje, jest założone, że w październiku br. będziemy przeprowadzać kolejny nabór w ramach działania 6.2.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dodatkowe pytanie, które zadałem wcześniej: czy rolnik, który obecnie jest na KRUS-ie, musi zrezygnować z KRUS-u? Bo wczoraj była dyskusja u pana ministra na temat tego, dlaczego płacimy podwójny KRUS, skoro prowadzimy działalność gospodarczą, a jeszcze nie ma dochodów, nie ma nic, a natychmiast… Jest pytanie, rolnicy już wielokrotnie się z tym do mnie zwracali, dlaczego mają zrezygnować z KRUS-u, skoro tak naprawdę ta działalność dopiero się zaczyna. Jeśli już się rozwija, są większe… Bo z KRUS-u się wypada, te zasady funkcjonują. No, tu na etapie początkowym powinno się dać szansę tym, którzy zaczynają. To jest pytanie: czy jest możliwość… Podczas tej wczorajszej dyskusji, która odbyła u pana ministra, wnoszono m.in. o to, żeby zastanowić się, czy nie zrobić jakiejś korekty podczas następnego naboru.

Pełniący Obowiązki Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kuśnierek:

Myślę, że to jest odpowiedni temat do dyskusji i do podjęcia pewnych działań legislacyjnych, jak najbardziej. My jesteśmy otwarci na tego typu działania, zresztą agencja wspiera wszelkie tego typu inicjatywy.

Chciałbym powiedzieć, że faktycznie, jeśli chodzi o działanie 6.2, to rolnicy, którzy podejmują taką działalność, są zobowiązani do rejestracji działalności i przejścia na ubezpieczenie związane z ZUS, przy czym dopuszczamy te możliwości, które dopuszcza ZUS, jeżeli działalność gospodarcza jest podejmowana po raz pierwszy, tzn. w takiej sytuacji wszelkie ulgi, które ZUS proponuje osobom podejmującym działalność gospodarczą poza rolnictwem, również tutaj są respektowane. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Jeszcze pan dyrektor się zgłaszał, tak? Proszę.

Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik:

Tak, ja chciałbym uzupełnić swoją wypowiedź o dwie kwestie. My, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Ministrze, zgłaszaliśmy taką uwagę, i wiem, że w trybie roboczym Komisja Europejska nie chce się na to zgodzić… Po wczorajszym spotkaniu prezydium Porozumienia Rolniczego, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednym z wniosków do realizacji jest to, aby usiąść wspólnie, tzn. przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ministerstwo i związki, które są zaangażowane w polskie rolnictwo, i przeanalizować te punkty sporne, które leżą nam na sercu i które powodują to, że rozpatrywanie wniosków trwa bardzo długo. Myślę, że w niedługim czasie, już za chwilę, jak tylko zostanie uzgodniony termin, takie spotkanie się odbędzie i będziemy na nim poruszać te najważniejsze kwestie, które wczoraj były sygnalizowane podczas spotkania Porozumienia Rolniczego. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Zgłaszał się pan senator. Proszę.

Senator Józef Łyczak:

Szanowni Państwo, to bardzo miłe słyszeć to, co jest nam dzisiaj przekazywane. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aktualnie producenci rolni są w bardzo trudnej sytuacji, bo w okresie pandemii skurczyły się albo zamknęły rynki zbytu na produkty. Mam nadzieję, że to się zmieni po tym, jak minie to zagrożenie, że otworzą się rynki i wtedy sytuacja producentów również ulegnie poprawie. Ale moje pytanie jest takie. Skoro jest tak dobrze, skoro agroturystyka wiejska tak szybko wróci do tej tężyzny, którą miała, bo Polska jest pięknym krajem… Moje pytanie jest takie: kto autentycznie zajmuje się promocją, namawianiem, przekonywaniem do tego, żeby tych gospodarstw powstawało jak najwięcej w naszej pięknej ojczyźnie? I ostatnie pytanie: ile nowych gospodarstw agroturystycznych powstało w naszym kraju? Czy ktoś prowadzi taką ewidencję? I kto tym wszystkim tak naprawdę się zajmuje? Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Czy są jeszcze pytania? Żebyśmy mieli komplet. Czy może głos w dyskusji?

Proszę o zabranie głosu przedstawicieli izb rolniczych.

(Brak nagrania)

Przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych Grzegorz Anczewski:

Mam takie pytanie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Czy istnieje pewność, że ten bon związany z inicjatywą pana prezydenta obejmie również rolników prowadzących kwatery, a płacących KRUS? Bo to tak expressis verbis nie padło. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Czy są jeszcze pytania? Nie ma pytań.

Proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na te pytania, które były przed chwilą zadane.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

Ja poproszę pana dyrektora i panią naczelnik o konkretne odpowiedzi, a sam dodam jeszcze dwa zdania.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Tak jest, proszę.

Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Dziękuję za to pytanie, kto zajmuje się agroturystyką w Polsce, bo jest to bardzo wdzięczne pytanie. Tak jak powiedziałem w swojej prezentacji na samym początku, za dział „Turystyka” odpowiada w Polsce minister rozwoju, a minister rolnictwa i rozwoju wsi odpowiada za tę gałąź związaną z agroturystyką. A więc za wszelkie działania popularyzujące turystykę wiejską, agroturystykę, wypoczynek na wsi, wypoczynek u rolnika odpowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi, oczywiście wspólnie z tymi instytucjami, które wymieniłem, a które są w tę kwestię zaangażowane, z Polską Organizacją Turystyczną na czele, za co bardzo serdecznie dziękuję.

Odpowiadając na drugie pytanie, czyli czy gospodarstw agroturystycznych przybywa, ubywa, to powiem, Szanowni Państwo, że zgodnie z danymi od 2010 r. utrzymuje się to mniej więcej na tym samym poziomie, czyli oscyluje w granicach 8 tysięcy obiektów w Polsce, jeśli chodzi o kwatery agroturystyczne. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik:

My jako ministerstwo rolnictwa nie znamy szczegółów, jeśli chodzi o założenia dotyczące bonu turystycznego. Skierowaliśmy w tej sprawie pismo do pani premier Emilewicz i czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju. Trzymamy rękę na pulsie i staramy się, aby gospodarstwa agroturystyczne, które są w naszym zasięgu, również z tego bonu skorzystały. Za te kwestie odpowiada bezpośrednio pan minister Gut-Mostowy, który z racji tego, że jest członkiem Polskiej Organizacji Turystycznej, na naszym ostatnim posiedzeniu prezentował bardzo wstępne założenia tej pierwotnej wersji bonu turystycznego 1000+. Obecnie, jak sami państwo doskonale wiecie, projekt ewaluuje i mówi się o tym 500+. Tak że czekamy na szczegóły. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Jeszcze dodatkowe pytanie, dla nas, jak myślę, w związku z pracami w Senacie, która będą, bo przecież czekamy na to, że niedługo, bo jeszcze w tym tygodniu miały być rozpoczęte prace sejmowe, będziemy mogli w Senacie podjąć działania… Były już do mnie następujące pytania. Czy gospodarstwo agroturystyczne, które prowadzi rolnik –, a rolnik je prowadzi, ale nie wystawia faktur za kwatery, może chyba wystawiać rachunki, ale faktury to nie… A więc czy w związku z możliwością wystawienia, bo pewnie trzeba będzie to potwierdzać jakimś dowodem zakupu… Czy nie będzie potwierdzenia zakupu? Czy w związku z takim działaniem agroturystycznym rolnik będzie kwalifikował się do tego, żeby ten bon był realizowany? Bo to pytanie już pada: czy będzie potrzeba udowadniania, czy nie będzie potrzeby udowadniania, że się wykorzystało bon? I czy rolnik będzie musiał wystawiać… Czy będzie to faktura vatowska, czy to będzie rachunek? Bo rolnik może wystawiać rachunek. To są te pytania, które już dzisiaj są mi zadawane. To jest już na etapie pracy rządu. Myślę, że w Sejmie, bo jak to się od razu rozstrzygnie, najlepiej w Sejmie, niekoniecznie w Senacie, bo potem to różnie bywa, jest pospiech, nie ma poprawek i potem o nieraz przechodzi bez poprawek, i mamy problem, bo czas… Stąd warto, żeby ten temat sprawdzić ze strony ministerstwa i żeby, jeśli będzie to w trakcie debaty, pan minister rolnictwa tego przypilnował. To jest moja prośba.

Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik:

Panie Przewodniczący, jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, trzymamy rękę na pulsie i czekamy na szczegółowe założenia. Mieliśmy takie sygnały, ale dotyczące terminali płatniczych w gospodarstwach agroturystycznych…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: No właśnie, bo to jest bon.)

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zgłaszał uwagę, żeby rozważyć jak najlepsze rozwiązanie dla tych obiektów, i w maju do pani premier Emilewicz zostało skierowane takie pismo. Mogę zapewnić, myślę, że też w imieniu pana ministra, że absolutnie będziemy pilnować interesów rolników.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Jeszcze pan minister. Proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

Dziękuję uprzejmie.

Panie Przewodniczący, pytanie pana senatora Łuczaka było bardzo ciekawie skonstruowane, bo dotyczyło wszystkich możliwości pomocy agroturystyce. Ja myślę, że to jest takie… Wypowiadała się pani prezes z Polskiej Organizacji Turystycznej, to były bardzo wiarygodne i konkretne informacje, które służą do sformułowania takiej tezy, że polską agroturystyką zajmują się wszyscy ci, którzy mają w tym interes, biznesowy interes, to pierwsze, i to jest podejście bardzo szczere, oczywiste i wiarygodne. Robią to wszyscy, ci, którzy tworzą te obiekty, udostępniają je, organizują, inwestują w to, jak również szefostwo branży, które widzi w tym obowiązek i interes dotyczący całości i reprezentuje tę część biznesu w różnych relacjach między sobą, połączonych; oni widzą na wsi znakomite miejsce do zarabiania pieniędzy. Nie mówię o tym w takich kategoriach, że wykraczają poza interes narodowy. To jest po prostu część patriotyzmu gospodarczego, polskiego patriotyzmu gospodarczego, zdrowa orientacja ekonomiczna związana z tym, że tam można ulokować pieniądze, zostawić je w kraju, konkurując z ofertami zagranicznymi, które w sytuacji związanej z koronawirusem dzisiaj oczywiście przegrywają, ale kiedy się to wszystko będzie normować, to znowu powróci konkurencja w związku z atrakcyjnością wyjazdów zagranicznych. To może nie do końca było tutaj powiedziane, ale wszyscy mamy taką nadzieję, że branża będzie zahartowana, wyjdzie z lepszą ofertą i obroni się przynajmniej przed częścią ofert wyjazdów zagranicznych czy też lokowanych np. w pobliżu dużych ośrodków miejskich w Polsce albo takich miejsc, gdzie hurtowo przyjeżdżają turyści, jest ogromne zagęszczenie, ogromny tłok. Tutaj dwa hasła „Monciak czy Krupówki?” są znakomitą ilustracją tego zjawiska, o którym chciałem napomknąć.

Co do całościowego zagadnienia, które poruszył pan senator, to jest tak, że ministerstwo rolnictwa uczestniczy zarówno w jednym obszarze działania, jak i w drugim, czyli podejmuje działania skierowane do biznesu, do reklamy konkretnych miejsc i w związku z możliwością zapraszania… Tak się dzieje np. w przypadku takiego cyklu „To się opłaca”, gdzie w materiale, również wizualnym, opowiedzieliśmy, staraniem ministerstwa, bardzo dużo ważnych rzeczy. Ja już o tym wspominałem w swoim pierwszym wystąpieniu. To była bardzo zgrabnie zrobiona wypowiedź, zachęcająca do tego, żeby znaleźć się w tych pracowniach, w tych miejscach, gdzie są udostępnione jakieś elementy hodowli, zajęć wiejskich. Ona była robiona może trochę w ramach retrospektywy, ale to są bardzo ważne, bardzo atrakcyjne dowody na taśmie, w telewizji, w programie pierwszym TVP, bardzo starannie zrealizowane, po prostu bardzo wymowne. A więc to jest zagadnienie czysto biznesowe, związane z patriotyzmem gospodarczym. A skoro mówimy tutaj o patriotyzmie, to powiem, że jest również bardzo starannie przygotowywana przez nas cała taka opowieść, i będziemy to bardzo rozwijać, bo przecież to też ma wymierne efekty uatrakcyjnienia oferty… Będziemy się starać te różne oferty… W 54 miejscach w Polsce są szkoły rolnicze, są inne możliwości związane z aktywnością społeczności wiejskich, przecież to można znakomicie skorelować z poszczególnymi obiektami agroturystycznymi. Różne stowarzyszenia wiejskie mają wspaniałe, czynne relacje z różnymi ministerstwami, z ministerstwem kultury na czele. Te wątki tożsamości lokalnej, ale polskiej tożsamości, nie jakiejkolwiek innej, ożywają poprzez realizację dużych programów we współpracy z ministerstwem kultury, z innymi instytucjami. I to, żeby to grało w obszarze oferty agroturystycznej, to jest znakomita, wręcz wymarzona oferta korelacyjna. Oczywiście mówię tu o wymiarze patriotycznym, o wymiarze kulturowym, o wymiarze polskiej tożsamości, który w tym przypadku może znakomicie, uczciwie wspierać, również w wymiarze dotyczącym polskiego biznesu patriotycznego konkurującego z innymi propozycjami, współdziałać, działać i pomnażać ofertę w obu obszarach. Oczywiście jeżeli chodzi o to, żeby to się rozwijało, żeby to się powiększało, żeby ta statystyka przynosiła następne dowody na to, że to się bardzo dobrze rozwija, to wszystko musi być sprzężone. My nie wahamy się podejmować takiej roli, z jednej strony, śmiało wkraczając na takie obszary, które są podległe ministrowi rozwoju, który odpowiada za całość, bo to jest najzupełniej oczywiste, a z drugiej strony, wchodząc wszędzie tam, gdzie możemy wykorzystać własną część odpowiedzialności maksymalnie, optymalnie, nie tylko w zakresie projekcji, ale i w ramach przyjęcia odpowiedzialności za wszystkie działania, które razem z panem dyrektorem, z panią naczelnik staraliśmy się państwu bardzo dokładnie przedstawić na konkretnych przykładach. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Przypomniał mi się jeszcze jeden element, który wynikał z wczorajszej dyskusji. Rozmawialiśmy o tym na spotkaniu porozumienia, ale też później, oddzielnie z ministrami. Jest to sprawa COVID i strat, które ponieśli rolnicy. Z tego, co wiem, wynika, że to sam pan minister wystąpił o możliwość… Przecież nie dają nam pieniędzy, tylko możliwość przeniesienia środków z tzw. PROW i pan minister chciał, żeby to było możliwe w zakresie miliarda. Na wczoraj była uzyskana zgoda na 100 tysięcy euro, ale jest szansa, że to będzie 200 tysięcy euro, co byłoby bliskie miliarda. Chodzi o to, żeby zrekompensować rolnikom straty, które ponieśli w związku z COVID. Wczoraj w czasie dyskusji padło, są głosy… To będzie dotyczyło głównie produkcji zwierzęcej, mówimy tu o drobiu, o bydle, mleku i innych elementach, ale padło też zdanie dotyczące agroturystyki i rehabilitacji. Pamiętajmy, że na wsi jest już dużo hodowli koni i ośrodków rehabilitacji, ale jest również wypoczynek w siodle i inne. Te gospodarstwa przez COVID straciły możliwość prowadzenia działalności, nie można było też prowadzić żadnych rehabilitacji, bo to też było wyłączone z działania. Jest pytanie, czy ten dział też mógłby być w tej części uwzględniony. Wczoraj padały takie głosy i zapytania, skierowane także do mnie, czy nie wziąć pod uwagę… Rolnicy mieli, hodowali świnki, krówki może też, owieczki może też, jeszcze coś innego, jagnięta nie wyjeżdżały… Wiele elementów się w tym się zebrało, ale czy nie uwzględnić takiej możliwości… Tu chodzi o zwierzątka typu konie czy inne i te gospodarstwa, które prowadzą działalność, o jakiej mówiłem, a nie mogły jej prowadzić, wiadomo, z jakich powodów. Ci ludzie zostali pokrzywdzeni, bo nie pozwolono im prowadzić działalności. To też jest taki głos w dyskusji, który się pojawiał, i jest pytanie, czy ewentualnie… Ja nie oczekuję dzisiaj odpowiedzi. Wczoraj rozmawiałem na ten temat z panem wiceministrem i on ma robić analizę itd., ale pytam tutaj, czy nie wziąć tej kwestii pod uwagę, skoro mówimy o tym, jak to zrekompensować tym, którzy prowadzą prawdziwą agroturystykę. Szczególnie dotyczy to rolników, bo mówimy tu o rolnikach.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

To, o co pan spytał i potwierdził, i ja też to potwierdzam, czyli szukanie pieniędzy także na zewnątrz, skończy się, jak myślę, powodzeniem, o jakim pan przewodniczący nas tutaj poinformował. Wczoraj podczas spotkania z porozumieniem panu ministrowi Ardanowskiemu towarzyszył pan dyrektor Jakubik. Mnie przy tym nie było, bo dzieliliśmy się obowiązkami. Bardzo proszę, jeżeli chodzi o atmosferę tego spotkania czy to związku z samym przebiegiem spotkania, czy, o czym wspomniał pan przewodniczący, rozmowę kuluarową, można z dużą ostrożnością… Zresztą pan przewodniczący sam bardzo przytomnie podjął wątek tego, że nie oczekuje tutaj żadnych gromkich oświadczeń czy zobowiązań. Na jest pewno wypowiedź wskazująca na problem, który musimy starać się rozwiązać. Jeżeli w tym obszarze pojawił się jakikolwiek konkret, to bardzo proszę pana dyrektora o wypowiedź. My rejestrujemy problem i będziemy nad tym tematem bardzo pilnie pracować, żeby te potrzeby, ewidentnie w jakiejś skali zaistniałe… Najpierw trzeba to ustalić, opisać i proporcjonalnie do tego zareagować. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

Akurat nie miałem możliwości uczestniczenia w rozmowach kuluarowych, o których powiedział pan przewodniczący, i powziąłem wiedzę na omawiany temat dopiero w tej chwili, bo tak naprawdę podczas tego trzygodzinnego spotkania nie rozmawialiśmy o agroturystyce. Ale jest to temat godny uwagi. Skoro udało się wynegocjować o 1% więcej dla Polski, to czemu by z tego nie skorzystać i faktycznie nie zastanowić się, jak podejść do tematu agroturystyki i rehabilitacji, która się tam odbywa. Na pewno będziemy ten temat zgłębiać z Departamentem Wspólnej Polityki Rolnej, który za to odpowiada, i na pewno z ministrem Kamińskim, który to bezpośrednio…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak właśnie myślę.

Będziemy rozmawiać, bo jest to temat nowy. Ale nie zapominajmy o tym, że mamy tutaj, jeśli chodzi o gospodarstwa agroturystyczne, do czynienia ze specyficznym statusem podmiotów świadczących usługi hotelarskie, nie ma tu bowiem takiej definicji wprost i może pojawić się jakiś problem. Ale temat na pewno zostanie głęboko przeanalizowany i pochylimy się nad kwestią możliwego wsparcia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Nie ma więcej pytań? Skoro nie ma, to dziękuję panu ministrowi i wszystkim osobom, które wspomagały pana ministra, jak również gościom, naszym senatorom.

W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 16)