Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 11), Komisji Ustawodawczej (nr 53) w dniu 03-06-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (11.)

oraz Komisji Ustawodawczej (53.)

w dniu 3 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

(Początek posiedzenia o godzinie 23 minut 25)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, w imieniu pani przewodniczącej Zdrojewskiej i swoim otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W porządku dzisiejszego posiedzenia znajduje się 1 punkt: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy ktoś z państwa senatorów zgłasza zastrzeżenia do porządku posiedzenia? Nie widzę zgłoszeń.

W zestawieniu wniosków zawarte są następujące wnioski: pana senatora Aleksandra Szweda o odrzucenie projektu uchwały i pana senatora Jana Marii Jackowskiego o wprowadzenie poprawek.

Możemy zatem przystąpić do głosowania.

Czy pan senator Szwed chce jednym zdaniem…

(Głos z sali: Nie, już…)

(Senator Aleksander Szwed: Już uzasadniałem, myślę, na posiedzeniu…)

Poddaję w takim razie wniosek pana senatora pod głosowanie.

Kto jest za poparciem wniosku senatora Aleksandra Szweda o odrzucenie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.

(Rozmowy na sali)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Brawo za odwagę.)

Przypominam, głosują członkowie Komisji Ustawodawczej i komisji kultury.

Jeszcze raz poproszę, bo była pewna wątpliwość.

Kto jest za odrzuceniem projektu uchwały? (12)

Kto jest przeciwny? (15)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że wniosek o odrzucenie projektu uchwały został odrzucony.

Przystępujemy teraz do głosowania nad wnioskiem pana senatora Jana Marii Jackowskiego o wprowadzenie poprawek. Mamy tu 2 poprawki.

Pierwsza dotyczy tego, żeby w akapicie pierwszym skreślić wyraz „pełnego”. Jak rozumiem, nie ma potrzeby uzasadniania?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Nie, nie. Było…)

Senator Jan Maria Jackowski:

Ta poprawka będzie świadczyła o tym, czy my robimy uchwałę dialektyczną, czy niedialektyczną, ponieważ kwestia dotyczy pełnego obiektywizmu… Ja już nie mam tego tekstu… W każdym razie albo coś jest obiektywne, albo nie jest obiektywne. Nie wiem w tej chwili…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: A to niech pan senator przypomni całe zdanie, bardzo proszę.)

Dobrze. To muszę wyjąć okulary. To chwilę potrwa.

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: Ja mogę ci pożyczyć.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

W tej chwili – cytuję, Państwo Przewodniczący – jest sformułowanie, że wzywamy do zapewnienia pełnego obiektywizmu, równości oraz rzetelności w prezentowaniu kandydatów w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Moim zdaniem coś jest albo obiektywne, albo nieobiektywne, a pełen obiektywizm… To znaczy, że w tej chwili jest tylko obiektywne prezentowanie, ale nie ma w pełni obiektywnego, postuluję więc skreślenie słowa „pełnego”.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ale, Panie Senatorze, ja muszę zauważyć, że pana wniosek ma charakter nie dialektyczny, ale semantyczny, bo bada pan znaczenie, problem znaczenia słowa, które pan zacytował. Ale teraz już, kończąc żarty… Pani Przewodnicząca, bardzo proszę.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, to ja muszę dodać, ponieważ…)

Senator Barbara Zdrojewska:

Ja przepraszam, już odpowiadam. Był wniosek, odpowiadam na ten wniosek. Wyrażam zgodę. Moja jedyna uwaga do pana senatora Jackowskiego jest taka, jak poprzednio: znamy się tyle lat i pracujemy razem, Panie Senatorze, proszę więc tego typu wnioski składać. Pan zwrócił na to uwagę, a nie złożył wniosku. Ja bym się na niego wtedy zgodziła, nie musielibyśmy po nocy głosować. No, i tak byśmy musieli, bo jeszcze był pan… Tak że przyjmuję, aprobuję ten wniosek.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przy aprobacie, jak rozumiem, nie musimy głosować? Pytam legislatora.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Musimy.)

Musimy. Dobrze. Czyli z poparciem przedstawiciela wnioskodawców…

Kto z państwa senatorów jest za wprowadzeniem do projektu uchwały w akapicie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…przepraszam, skreśleniem wyrazu „pełnego”? (19)

Kto jest przeciwny?

Kto się…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam. Kto jest przeciwny? Powtórzę: kto jest przeciwny?

(Głos z sali: Dwie.)

(Głos z sali: Cztery.)

(Głos z sali: Nie, no, zaraz, powtórzmy głosowanie.)

Kto jest przeciwny? (2)

Jedna osoba…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, przepraszam, patrzyłem…

(Głos z sali: Dwie.)

Czyli 2 głosy przeciw.

Kto się wstrzymał? (5)

Dziękuję. Stwierdzam, że ta poprawka została przyjęta.

Druga poprawka to poprawka, w której pan senator proponuje skreślenie akapitu czwartego. Panie Senatorze, czy pan chce coś…

(Głos z sali: Akapit czwarty.)

Akapit czwarty, skreślenie.

Senator Jan Maria Jackowski:

Tak jest. Wnoszę o skreślenie tego akapitu z treści uchwały.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pani Przewodnicząca, bardzo proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:

To nie jest dobry pomysł, tym razem się z panem nie zgodzę, Panie Senatorze. Wydaje mi się, że jest to clou tej uchwały, tak że zostawiamy ten akapit. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przystępujemy do procedury.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale czy to w ramach dialektyki, Panie Senatorze?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania nad wnioskiem pana senatora Jackowskiego, polegającym… Ten wniosek to propozycja skreślenia akapitu czwartego.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (10)

Kto jest przeciwny? (15)

Kto się wstrzymał? (1)

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

Teraz…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze tylko sprawozdawca. Czy pani senator, pani przewodnicząca Barbara Zdrojewska?

(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)

Tak jest. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zamykam posiedzenie komisji. Czy możemy bezpośrednio…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ogłaszamy minutę przerwy i za chwilę odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz komisji praw człowieka.

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 32)