Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 6), Komisji Zdrowia (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 33) w dniu 13-03-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (6.),

Komisji Zdrowia (10.)

oraz Komisji Ustawodawczej (33.)

w dniu 13 marca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dzień dobry państwu.

Otwieram, w imieniu trójki przewodniczących, posiedzenie połączonych komisji: Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

W porządku dzisiejszego posiedzenia znajduje się jeden punkt, rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czy ktoś z państwa senatorów zgłasza zastrzeżenia do zaproponowanego porządku posiedzenia? Nie widzę takich zgłoszeń.

Jednocześnie informuję, że zestawienie wniosków, które zostały zgłoszone w drugim czytaniu, jest oczywiście do wiadomości wszystkich państwa senatorów. Pytanie: czy jest potrzeba, aby autorzy poprawek przedstawili je członkom komisji?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie ma.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować do zgłoszonych wniosków? Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot:

Ja nie chcę powtarzać tego, co powiedziałem na posiedzeniu plenarnym, państwo wszyscy to słyszeli. Bez analiz, bez szczegółowych wyliczeń nie jestem w stanie z czystym sumieniem, w odpowiedzialności za budżet, w odpowiedzialności za realizację innych działań związanych z finansowaniem zapobiegania epidemii, poprzeć tej poprawki.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

W takim razie przystępujemy – nie widzę już zgłoszeń – do głosowania.

Jako pierwszy poddam pod głosowanie wniosek grupy senatorów, który dotyczy zmiany w art. 1 w pkcie 5, w ust. 1 wyraz „21 dni” zastępuje się wyrazami „okres zamknięcia placówki”.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (20)

Kto jest przeciw? (17)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Następnie druga poprawka zgłoszona przez grupę senatorów, poprawka, żeby w art. 1 w pkcie 5, w ust. 1 dodać zdanie drugie w brzmieniu: „Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 15. roku życia.”

Czy ktoś z państwa senatorów w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

W takim razie poddaję pod głosowanie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam, czy przedstawiciel rządu odnośnie do tego?

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot:

Negatywne stanowisko rządu.

(Senator Stanisław Karczewski: Ale zaraz, czy pan pyta jeszcze raz, czy ktoś chce zabrać głos?)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek chce zabrać głos? Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Szanowne Prezydium!

Tak, chciałbym zabrać głos, bo potem chyba już nie będzie ku temu okazji, więc pozwolę sobie zabrać głos. Dziś poprosiliśmy pana marszałka o pilne spotkanie w gronie Konwentu Seniorów i zaproponowaliśmy pewną umowę, umowę dżentelmeńską, i mamy duże wątpliwości co do dotrzymywania tej umowy. Bo wyszliśmy stąd po posiedzeniu komisji w bardzo dużym konsensusie. Słowa, które padały ze wszystkich stron, że apolitycznie, że ponadpartyjnie, przez pewien czas obowiązywały. My byliśmy gotowi poprzeć tę ustawę, zagłosować za, razem, wspólnie, żeby pokazać nie naszym wyborcom, tylko wszystkim Polakom, że w sprawach trudnych, w okresie dużego zagrożenia – bardzo poważnego zagrożenia, zagrożenia, które w innych krajach zbiera żniwo, we Włoszech w tej chwili dzieje się tragedia – jesteśmy gotowi zagłosować wspólnie. W przypadku przyjęcia tych poprawek, o których państwo tutaj mówicie, oczywiście zagłosujemy przeciwko tej ustawie, bo to pokazuje, jak państwo traktujecie państwo, jak państwo traktujecie budżet i jaką państwo macie odpowiedzialność. To jest przykład na to, że należy zrobić wszystko, abyście państwo nie doszli do władzy…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

…bo należy zrobić wszystko, żeby wspólnie walczyć z zagrożeniem, a nie walczyć o poparcie polityczne i wykorzystywać cynicznie naszą umową dżentelmeńską do tego, żeby zbijać kapitał polityczny. To bardzo zła decyzja. Wszedł w tej chwili pan marszałek, więc powtórzę, Panie Marszałku, że umawialiśmy się na coś innego, zawarliśmy dżentelmeńską umowę, która niestety jest w tym momencie łamana. Ubolewamy z tego powodu. Nie żałujemy tego, że zgodziliśmy się na procedowanie tej ustawy, w nadziei, że ponadpolitycznie i ponadpartyjnie, nie patrząc na nasze interesy polityczne, partyjne i również wyborcze – bo jesteśmy w okresie wyborczym – na krótki czas połączymy się i wspólnie będziemy pracować nad dobrymi rozwiązaniami. A teraz muszę, Panie Marszałku – nie wiem, gdzie pan jest, Panie Marszałku – patrząc panu prosto w oczy, powiedzieć, że pan zawsze dotrzymuje słowa i ja wierzę w to dalej, że pan dotrzymuje słowa, ale pańscy koledzy nie dotrzymują słowa i bardzo żałuję i ubolewam z tego powodu. My będziemy głosowali przeciwko, choć chcieliśmy razem, wspólnie głosować za tą ustawą, żeby przede wszystkim uspokoić Polaków w tym bardzo trudnym okresie, niezwykle trudnym okresie, okresie olbrzymiego zagrożenia, pokazać, że dbamy przede wszystkim o Polaków, a nie o interesy partyjne. Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

…Zgłoszenie pan senator Martynowski. Czy dobrze widzę?

Senator Marek Martynowski:

Ja chciałbym zadać pytanie do pani senator Kochan, która jeszcze godzinę temu taką samą poprawkę składała, później ją wycofała, a teraz się znowu podpisała: co się stało przez tę godzinę, że pani znowu się podpisała?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, nie widzę…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No to każdy się zgłasza, czy chce zabrać głos… Więcej zgłoszeń nie widzę.

Przystępuję do procedury głosowania nad poprawką nr 2, której brzmienie jest takie, że zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku opieki nad dzieckiem do ukończenia piętnastego roku życia.

(Głos z sali: Czy mogę, Panie Przewodniczący? Czy mogę?)

(Głosy z sali: Nie…)

(Senator Bogdan Klich: Już nie. Jesteśmy w trakcie głosowania.)

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (22)

Głosują senatorowie tych 3 połączonych komisji.

Kto jest przeciw? (17)

Kto się wstrzymał? (1)

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Informuję państwa…

Czy pan senator Borowski będzie reprezentował…

(Głos z sali: Będzie.)

…będzie reprezentował komisje?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 15)