Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 19) w dniu 29-01-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Ustawodawczej (19.)

w dniu 29 stycznia 2016 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Proszę państwa, jeżeli można to – żebyśmy zdążyli – otwieram posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

W porządku obrad mamy przyjęcie sprawozdania dotyczącego poprawek do projektu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Annus Domini – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

Chodzi o poprawki zgłoszone na dzisiejszym posiedzeniu. Mamy te poprawki przegłosować. Jest zestawienie wniosków do projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Tu mamy, Szanowni Panowie, zestaw poprawek, które powinniśmy przegłosować.

Jeżeli nie będzie innych propozycji, to od razu przystąpimy do pracy. Dobrze?

Możemy przegłosować tylko poprawki, które zostały zgłoszone na plenarnym posiedzeniu. To nas po prostu wiąże. Nie możemy wychodzić poza te poprawki. Mamy przygotowany zestaw, za co bardzo dziękujemy pani mecenas.

Rozpoczynamy głosowanie.

Poprawka nr 1, którą należy przegłosować łącznie z poprawką nr 6: tytuł projektu uchwały otrzymuje brzmienie… Jak rozumiem, to brzmienie różni się od pierwotnego brzmienia. Pierwotnie: „Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski”.

To proszę mi powiedzieć…

(Senator Robert Gaweł: Wyraz „rokiem”.)

(Senator Robert Gaweł: Mogę, Panie Przewodniczący?)

A, w ten sposób.

(Senator Robert Gaweł: O co chodzi w tej poprawce? Chodzi o to…)

To już wiemy, o co chodzi. Dobrze. Chciałem tylko się dowiedzieć. Już wiemy. Nie ma potrzeby. Po prostu szkoda czasu. Nie ma sensu uzasadniać, bo na posiedzeniu plenarnym było uzasadnienie, Panie Senatorze. Tak że nie ma potrzeby. Ja tylko szukałem właśnie tego, czym się różni. Ale dziękuję. Tutaj jest słowo „rokiem”. Ja to rozumiem.

Kto z szanownych członków komisji jest za przyjęciem poprawki nr 1 i poprawki nr 6, zgłoszonych przez senatora Żaryna?

Poprawka nr 6: po akapicie piątym dodaje się akapit w brzmieniu: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski”.

To byłoby po akapicie piątym. Proszę sprawdzić: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli dodajemy jeszcze…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dobrze.

Pan chciałby zabrać głos. Tak?

(Senator Marek Borowski: Nie, głosujemy.)

Głosujemy.

Kto jest za? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Nie ma.

(Głos z sali: Po akapicie piątym.)

Tak, tak, tak, tak.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: „Rok 966 jest symbolicznym początkiem”. Po tym akapicie.)

Proszę państwa, teraz przystępujemy do poprawki nr 2, zgłoszonej przez senatora Marka Borowskiego. Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Decyzja pierwszego historycznego władcy Polski – Mieszka I o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 966 miała fundamentalne znaczenie dla dziejów Narodu i Państwa”.

Możecie państwo sprawdzić, czym się różni. Czy ktoś chce, żeby wyłuszczyć różnice, czy głosujemy?

(Senator Marek Borowski: Różni się tylko tym, że kończymy z hołdem i z czcią, po prostu.)

Rozumiem, dobrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W miejsce hołdu wstawiamy słowo „cześć”.

Kto jest za…

(Głosy z sali: Nie, nie, nie.)

(Senator Zbigniew Cichoń: Tu nie ma czci.)

(Głos z sali: To będzie dopiero w następnym punkcie.)

Dobra, dobra.

Kto jest za przyjęciem tej…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Panie Senatorze, można na chwileczkę?)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Przepraszam, że włączam się do dyskusji, ale chciałabym, żebyście państwo mieli świadomość tego, nad czym głosujecie.

Poprawka nr 2 wyklucza poprawkę nr 3.

Poprawka nr 2 dotyczy kwestii, o której pan senator Borowski mówił. Chodzi właśnie o te słowa „cześć” i „hołd”, o to, aby ich w ogóle nie było w akapicie pierwszym.

A poprawka nr 3 przywraca słowo „hołd” w miejsce słowa „cześć”, które z kolei przyjęła komisja na poprzednim posiedzeniu, rozpatrując projekt.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 2? (1)

Kto jest przeciwny? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

W takim razie przystępujemy do przegłosowania poprawki nr 3.

Uzasadnienie już miało miejsce. Wiemy, nad czym głosujemy. Proszę o zagłosowanie.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3, senatora Wiatra? (2)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (3)

(Senator Zbigniew Cichoń: Przeszła?)

(Głosy z sali: Przeszła.)

Uwaga, teraz przystępujemy do poprawki nr 4, senatora Borowskiego. Skreśla się akapit czwarty.

Kto jest za…

(Senator Zbigniew Cichoń: Czy można prosić o reasumpcję? Bo, szczerze mówiąc, myśmy źle zrozumieli.)

Ja nie mogę…

(Senator Zbigniew Cichoń: Proszę?)

Ja nie widzę powodów do reasumpcji. Jakie są powody? Bo w ten sposób moglibyśmy przeprowadzać wszystkie reasumpcje…

(Senator Zbigniew Cichoń: Taki, że źle zrozumieliśmy…)

(Głos z sali: Panie Senatorze, do mikrofonu.)

(Senator Zbigniew Cichoń: Taki powód, Panie Przewodniczący, że, poprawka nr 2 była alternatywą wobec poprawki nr 3.)

Ja nie wyrażam zgody.

Pani mecenas o tym mówiła. Pani mecenas specjalnie zabrała głos, żeby to…

(Senator Zbigniew Cichoń: Aha, dobrze.)

Proszę państwa, przystępujemy do przegłosowania poprawki nr 4.

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 5.

Czy ktoś chciałby, żeby zinterpretować tę poprawkę? Tak jak mamy w spisie. Prawda? To wiemy.

Pan chce. Ale krótko, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:

Tak, tak, bardzo krótko. Jest pewna łączność między poprawkami nr 4 i 5. Mianowicie, mówiąc krótko, odrzucenie poprawki nr 4 i odrzucenie poprawki nr 5 pozostawia ten wariant, który był uzgodniony wcześniej.

(Głos z sali: Na posiedzeniu komisji.)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Wpierw musimy przegłosować poprawkę nr 4…

(Senator Jan Żaryn: Oczywiście, ja skracam drogę rozumowania.)

Jeżeli poprawka nr 4 zostanie odrzucona, hipotetycznie, to wtedy przegłosujemy poprawkę nr 5. A pan sięga do sytuacji, kiedy również poprawka nr 5 zostanie odrzucona. Tak? No, ale to…

(Senator Jan Żaryn: I wtedy zostanie w wersji…).

No tak, ale to już senatorowie zdecydują.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tylko informacje. Gdyby ktoś chciał, żeby zinterpretować czy uzasadnić poprawkę, to oczywiście możemy do tego dopuścić.

A teraz mamy poprawkę pana senatora Borowskiego. Wiemy, o co chodzi, o skreślenie akapitu czwartego. Dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu plenarnym, więc myślę, że nie ma potrzeby…

Proszę bardzo.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 4? (1)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

W takiej sytuacji przystępujemy do przegłosowania poprawki nr 5.

W akapicie czwartym wyrazy „fundamentem lub punktem odniesienia” zastępuje się wyrazami „fundamentem – ważnym punktem odniesienia”, czyli nie ma ani koniunkcji, ani alternatywy, tylko po prostu jest ciągłość stwierdzenia. To było uzasadniane na posiedzeniu plenarnym. Myślę, że nie ma potrzeby… Wszyscy wiemy, o co chodzi.

Proszę, głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5, senatora Kazimierza Wiatra? (2)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (2)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Teraz przystępujemy… A, to już wszystkie poprawki…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę państwa, myślę, że zaproponujemy, żeby sprawozdawcą, tak jak do tej pory, był pan senator Gaweł.

Zgodzi się pan?

(Senator Robert Gaweł: Tak.)

Dobrze. W takim razie dziękuję.

Zamykam posiedzenie komisji.

Dziękuję, że panowie zechcieliście przyjść w tak krótkim czasie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 12)