Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
95 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk senacki nr 1094, druki sejmowe nr 3286 i 3948).
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan

           retransmisja posiedzenia

94 24.09.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP VIII kadencji.

            retransmisja posiedzenia

93 24.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk senacki nr 1067, druki sejmowe nr 3678, 3798 i 3798-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

92 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054). 
  Materiały:
  Polska Unia Właścicieli Nieruchomości
  Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica
  Poseł Stanisław Żelichowski

          retransmisja posiedzenia

91 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

90 22.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1006, druki sejmowe nr 2857, 3485 i 3485-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

89 09.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

           retransmisja posiedzenia

88 08.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki nr 954, druki sejmowe nr 3450 i 3469).

         retransmisja posiedzenia

87 23.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 931, druki sejmowe nr 3249 i 3443).
86 23.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 935, druki sejmowe nr 2674, 2715, 3161, 3318 i 3318-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego

              retransmisja posiedzenia