Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

Nr Data Porządek obrad
39 26.10.2021 r.
 1. Prezentacja raportu UN Global Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna  w Polsce”.
 2. Prezentacja projektu badawczo-dydaktycznego realizowanego z grantu Funduszu Wyszehradzkiego „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” – prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr hab. prof. UŚ Małgorzata Wójcik-Dudek, dr Magdalena Ochwat oraz dr Anna Guzy.
 3. Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska na temat edukacji klimatycznej w Polsce.
38 26.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 532, druki sejmowe nr 1588, 1645 i 1645-A).
37 26.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk senacki nr 510, druki sejmowe nr 1514, 1553 i 1553-A).
36 06.10.2021 r.
 1. Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat przygotowań do wdrożenia Unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia. 
  Materiały:
  Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaStanowisko SGGW, Rada Gminy Adamówka, Rada Gminy Fredropol, Rada Gminy Lutowiska,
  Rada Gminy Czarna, Rada Gminy Krasiczyn, Rada Gminy Dydnia, Rada Gminy Dzikowiec, Rada Gminy Żurawica, Rada Gminy Majdan Królewski, Rada Gminy Przemyśl, Rada Gminy Cmolasie, Rada Gminy Nozdrzec, Rada Gminy Rakszawa, Rada Gminy Wiązownica, Rada Gminy Olszanica ,
  Rada Gminy Tyrawa Wołowska, Rada Miejska w Kolbuszowej, Rada Miasta Dynów, Rada Miasta w Nowej Sarzynie, Rada Miejska w Zagórzu Rada Powiatu StrzyżowskiegoRada Gminy Cisna, Rada Gminy Tryncza, Rada Gminy Krzywcza ,
 2. Prezentacja Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Regres krajowej różnorodności biologicznej na przykładzie ptaków ‒ aktualny stan, propozycje działań”.

retransmisja posiedzenia

35 09.09.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 58), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 61), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 35)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

34 09.09.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 1129, 1173 i 1424).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 486 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

33 05.08.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 55), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 95)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

retransmisja posiedzenia

32 05.08.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 58), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 32), Komisji Środowiska (nr 54)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. 

retransmisja posiedzenia

31 03.08.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk senacki nr 473, druki sejmowe nr 1394, 1415 i 1415-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 473 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

 

30 03.08.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 451, druki sejmowe nr 1281 i 1363).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 451 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Przyjęcie stanowiska komisji na temat stanu oraz perspektyw rozwoju sektora gospodarki wodno-ściekowej.

retransmisja posiedzenia