Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

Nr Data Porządek obrad
65 28.06.2022
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 65), Komisji Infrastruktury (nr 91), Komisji Środowiska (nr 82), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 169)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 2262, 2283 i 2283-A).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 740 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia