Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

Nr Data Porządek obrad
43 18.11.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 560, druki sejmowe 1704, 1707 i 1707-A).
    Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 560 B). Jednocześnie komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu (druk senacki nr 578).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia