Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

Nr Data Porządek obrad
40 29.10.2021
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 40), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 71), Komisji Środowiska (nr 62)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

retransmisja posiedzenia