Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

Nr Data Porządek obrad
37 26.10.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk senacki nr 510, druki sejmowe nr 1514, 1553 i 1553-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 510 B).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia