Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej

z30
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
5 19.01.2012 r.
  1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. (druk senacki nr 35, druki sejmowe nr 73 i 126).
4 22.12.2011 r.
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ( druk senacki nr 24, druki sejmowe nr 84 i 91 ).
3 30.11.2011 r.
  1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
  2. Sprawy organizacyjne.
2 17.11.2011 r.
  1. Sprawy organizacyjne.
1 17.11.2011 r.
  1. Wybór kandydata na przewodniczącego.
z30
Poprzednia strona