Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
280 23.09.2015 r.
 1. Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat przestrzegania praw konsumenta w sprzedaży towarów i usług na odległość.
  Materiały:
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

           retransmisja posiedzenia

279 04.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.
278 04.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o pracy na morzu.
277 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1044, druki sejmowe nr 3643 i 3692).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk senacki nr 1039, druki sejmowe nr 3663 i 3702).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o pracy na morzu (druk senacki nr 1045, druki sejmowe nr 3645 i 3779).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1046, druki sejmowe nr 3661 i 3780).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1038, druki sejmowe nr 3575, 3707 i 3707-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 6. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druk senacki nr 1049, druki sejmowe nr 3685 i 3768).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

276 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1043, druki sejmowe nr 3662 i 3735).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Banków Polskich
  Konfederacja Lewiatan

            retransmisja posiedzenia

275 06.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym (druk senacki nr 1034, druki sejmowe nr 3658, 3740 i 3740-A).
  Materiały:
  Bank Gospodarstwa Krajowego

         retransmisja posiedzenia

274 06.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. (druk senacki nr 1036, druki sejmowe nr 3665 i 3701).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

 

273 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

272 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o rewitalizacji.

            retransmisja posiedzenia

271 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

            retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona