Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
188 28.06.2022
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 188), Komisji Ustawodawczej (nr 253), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 122)
  1. Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk senacki nr 741, druki sejmowe nr 2183 i 2311).
    Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy  (druk senacki nr 741 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia