Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
137 25.11.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 137), Komisji Infrastruktury (nr 65)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.   

retransmisja posiedzenia