Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
75 29.01.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 75), Komisji Ustawodawczej (nr 124), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 40)
  1. Pierwsze czytanie projektu  ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z  ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (druk senacki nr 307).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia