Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
69 04.01.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 04 – Sąd Najwyższy; 05 – Naczelny Sąd Administracyjny; 06 – Trybunał Konstytucyjny; 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich; 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych; 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 15 – Sądy Powszechne; 37 – Sprawiedliwość; 42 – Sprawy Wewnętrzne; 52 – Krajowa Rada Sądownictwa;56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne; 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 59 – Agencja Wywiadu; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, a także plany finansowe: Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej, Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju, Przywięziennych Zakładów Pracy,  Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
    Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia