Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
6 15.01.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk senacki nr 34, druki sejmowe nr 89, 136 i 136-A).

    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 34 A).

    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia