Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
25 12.08.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 39), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 25)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

24 30.07.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 63), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 24)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 160).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

23 30.07.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 (druk senacki nr 164, druki sejmowe nr 452, 500 i 500-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 164 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
   
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 165, druki sejmowe nr 430, 499 i 499-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 165 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 

retransmisja posiedzenia
 

22 02.07.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 14), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 22)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

retransmisja posiedzenia

21 30.06.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki nr 151, druki sejmowe nr 422, 423 i 429).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 151 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 149, druki sejmowe nr 418, 283, 419 i 419-A.
  Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji (druk senacki nr 149 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

20 30.06.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 61), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 39), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 20)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  (cd.) (druk senacki nr 138).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

19 30.06.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 19), Komisji Zdrowia (nr 18)
 1. Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sytuacji pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej w okresie pandemii choroby zakaźnej COVID-19.
18 18.06.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 18), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 26), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 35)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

17 18.06.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 17), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 34)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

   

retransmisja posiedzenia

16 17.06.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 55), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 31), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 16)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 138).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona