Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
29 09.09.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 29), Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 13)
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk senacki nr 100).

retransmisja posiedzenia

28 17.08.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 190, druk sejmowy nr 535).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 190 A).
  Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu, Komisja przedstawia wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

27 13.08.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956.

retransmisja posiedzenia

26 13.08.2020
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 48), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 26), Komisji Ustawodawczej (nr 69)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

25 12.08.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 39), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 25)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

24 30.07.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 63), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 24)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 160).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

23 30.07.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956 (druk senacki nr 164, druki sejmowe nr 452, 500 i 500-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 164 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
   
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 165, druki sejmowe nr 430, 499 i 499-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 165 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 

retransmisja posiedzenia
 

22 02.07.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 14), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 22)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

retransmisja posiedzenia

21 30.06.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki nr 151, druki sejmowe nr 422, 423 i 429).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 151 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 149, druki sejmowe nr 418, 283, 419 i 419-A.
  Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji (druk senacki nr 149 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

20 30.06.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 61), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 39), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 20)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  (cd.) (druk senacki nr 138).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona