Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
78 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 56), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 78), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 59)
 1. Rozpatrzenie dokumentu: „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)” (druk senacki nr 479).

retransmisja posiedzenia

77 08.09.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 487, druki sejmowe nr 1428 i 1429).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 487A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

76 05.08.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 76), Komisji Zdrowia (nr 61), Komisji Ustawodawczej (nr 181)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

75 05.08.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 75), Komisji Infrastruktury (nr 48)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu.

retransmisja posiedzenia

74 04.08.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 180), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 74)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk senacki nr 355).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

73 03.08.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 73), Komisji Infrastruktury (nr 45)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu (druk senacki nr 466, druki sejmowe nr 1342 i 1364). 
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek ustawy (druk senacki nr 466 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

72 03.08.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druk senacki nr 471, druki sejmowe nr 1313, 1412 i 1412-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 471 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

71 22.07.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

70 20.07.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk senacki nr 450, druki sejmowe nr 1088 i 1367).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 450 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 431, druki sejmowe nr 1188, 1212 i 1212-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 431 A). Jednocześnie komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu (druk senacki nr 460).
   

retransmisja posiedzenia

69 20.07.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 69), Komisji Ustawodawczej (nr 176), Komisji Zdrowia (nr 59)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 409).

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona