Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
80 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 80), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 101)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 493, druki sejmowe nr 1530, 1561 i 1561-A).
    Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 493 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia