Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
77 08.09.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 487, druki sejmowe nr 1428 i 1429).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 487A).
    Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia