Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
75 05.08.2021
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 75), Komisji Infrastruktury (nr 48)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu.

retransmisja posiedzenia