Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
72 03.08.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druk senacki nr 471, druki sejmowe nr 1313, 1412 i 1412-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 471 A)
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia