Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
70 20.07.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk senacki nr 450, druki sejmowe nr 1088 i 1367).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 450 A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 431, druki sejmowe nr 1188, 1212 i 1212-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 431 A). Jednocześnie komisja wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu.
     

retransmisja posiedzenia