Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
38 27.11.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 38), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 23)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia