Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
37 24.11.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 37), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 21)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 262, druki sejmowe nr 704, 709 i 709-A).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy oraz wnoszą o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu (druk senacki nr 262 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2